Αρχική » Έρευνα » Διακρίσεις & Βραβεύσεις

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Παιδείας συμπεριέλαβε τις ακόλουθες δραστηριότητες μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο Έργο "Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία" το οποίο αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη των βραβευμένων δραστηριοτήτων στο χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της προσφοράς των Ελληνικών Πανεπιστημίων:

ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

KΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΗ ΞΥΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ