Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Έργα » Βιοτεχνολογία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομών» Β’ Κύκλος
Φορείς Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΚ)
Τίτλος & Κωδικός Έργου:

Μέθοδος ιχνηλατησιμότητας του ελληνικού μεταξιού, Τ2ΕΔΚ-03122 (MIS: 5063798), T(h)raceSilk 

Περίληψη Έργου:

Στόχος του έργου είναι να παραχθεί στη Ελλάδα, ελληνικό μετάξι που θα προέρχεται από ιθαγενή φυλή μεταξοσκωλήκων και θα έχει ιχνηλατήσιμες ιδιότητες ως προς την προέλευσή του από την πόλη που έχει συνδέσει το όνομά της με το μετάξι στη χώρα μας, το Σουφλί.

Ένα χαρακτηριστικό του μεταξιού, όπως και κάθε ίνας ζωικής προέλευσης, είναι ότι από τη στιγμή που δημιουργείται, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τόπο προέλευσής του με όλες τις νομικές, εμπορικές και καταναλωτικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Το προτεινόμενο έργο με ευφυή τρόπο έρχεται να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα εγκαθιδρύοντας και δημιουργώντας τα παρακάτω:

1) Εισαγωγή και αναπαραγωγική διατήρηση της ιθαγενούς φυλής μεταξοσκωλήκων, με την ονομασία «Βαγδάτης» από το Ινστιτούτο Σηροτροφίας στην Πάδοβα της Ιταλίας.

2) Εγκατάσταση μεσαίου μεγέθους αναπηνιστήριου (40 θέσεων) και εξειδικευμένης μηχανής ύφανσης μεταξιού στην μοναδική υφαντουργεία μεταξιού που υπάρχει στην Ελλάδα και λειτουργεί στο Σουφλί.

3) Χρήση ειδικής χρωστικής που είναι ορατή μόνο στο βαθύ υπέρυθρο φάσμα ακτινοβολίας για τη βαφή μικρής ποσότητας του παραγόμενου μεταξιού έτσι ώστε η ύφανση αυτού του μεταξιού σε συγκεκριμένο σχέδιο μαζί με άβαφο μετάξι να πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ύφασμα παράχθηκε στη συγκεκριμένη υφαντουργεία και υπό πιστοποιημένες συνθήκες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλατησιμότητα και η προέλευση του υφάσματος.

Με το έργο θα δημιουργηθεί πατέντα παραγωγής ελληνικού μεταξιού με ιχνηλατήσιμες ιδιότητες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανάγκη πιστοποίησης του παραγόμενου προϊόντος (υφάσματος) ως ελληνικής προέλευσης.

Η συρρίκνωση της σηροτροφίας (εκτροφή μεταξοσκώληκα για την παραγωγή μεταξιού) στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες και η απουσία αναπηνιστήριου για πάνω από 5 δεκαετίες, έχει στρέψει την υφαντουργεία μεταξιού στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη στην εισαγωγή μεταξιού από την Κίνα για την παραγωγή υφασμάτων. Η περαιτέρω μείωση της υφαντουργικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες έχει προκαλέσει την εισαγωγή υφασμάτων από την Κίνα τα οποία ονομάζονται μεν «Ελληνικά» αλλά δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

Το έργο έρχεται να διορθώσει αυτή την κατάσταση και να δώσει στους καταναλωτές την επιλογή που δεν έχουν μέχρι τώρα: Να αγοράζουν ελληνικό μεταξωτό ύφασμα με ιχνηλατήσιμα χαρακτηριστικά ή να αγοράζουν εισαγόμενο μεταξωτό ύφασμα.

Με τη χρήση ειδικής βαφής, όπως περιγράφεται στο προτεινόμενο έργο, που θα γίνεται αντιληπτή μόνο με τη χρήση απλής φωτογραφικής μηχανής χωρίς υπέρυθρο φίλτρο, και την ύφανση αυτού του ειδικά χρωσμένου μεταξιού σε συγκεκριμένο σχέδιο μέσα σε ένα μεταξωτό ύφασμα, θα μπορεί να αποδειχθεί η προέλευση παραγωγής του συγκεκριμένου υφάσματος και θα αποφεύγεται η εξαπάτηση των καταναλωτών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σκαρλάτος Ντέντος (Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», συγχρηματοδοτείται  από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: «Αξιοποίηση της Ελληνικής μικροβιακής ποικιλότητας για την ανάπτυξη καινοτόμων καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής», Τ2ΕΔΚ-01410
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)
Ιστοσελίδα Έργου: anti-aging-ennea.gr/
     

 

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Φορείς Χρηματοδότησης: «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Τίτλος & Κωδικός Έργου: «Φυσικά προϊόντα προερχόμενα από Ελληνικά και Κινέζικα φυτά διατροφής για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων/συμπληρωμάτων διατροφής», T7ΔKI-00296
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΣΠΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Novel Self-Healing Eco-friendly Coatings with Antifouling and Anticorrosion Properties for Maritime Applications. Τα υφαλοχρώματα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη προστασία των πλοίων από τη βιοεπίστρωση και τη διάβρωση βασίζονται στη χρήση μεγάλων ποσοστών χαλκού (έως 76% κ.β.) και βιοκτόνων, τεχνολογία ακριβή και τοξική για το περιβάλλον. Στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη καινοτόμων υφαλοχρωμάτων που θα ενσωματώνουν φυσικές αντιβιοεπιστρωτικές ουσίες (βρωμοσφαιρόλη ή ανάλογα) εγκλεισμένες σε νανοδοχεία. Ειδικότερα, οργανικά και ανόργανα νανοδοχεία διαφόρων διαμορφώσεων που θα περιέχουν α) αναστολείς διάβρωσης και β) πρόδρομες μονομερείς ενώσεις που θα επάγουν την αυτοΐαση επιφανειών κατεστραμμένων από μηχανική φθορά ή διάβρωση θα προστεθούν σε αστάρια. Η επιφανειακή επίστρωση θα περιέχει νανοδοχεία οξειδίου του χαλκού (έως 10% κ.β.) που θα εγκλείουν τα φυσικά προϊόντα με αντιβιοεπιστρωτική δράση. Τα νανοδοχεία θα αναπτυχθούν από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (IMS-SGL) και το ΕΜΠ (NTUA-MSE) και θα προσαρμοσθούν σε εμπορικά υφαλοχρώματα. To ΕΚΠΑ θα αναλάβει την απομόνωση και τις χημικές μετατροπές της βρωμοσφαιρόλης από το ροδοφύκος Sphaerococcus coronopifolius (UoA-Pharm), καθώς και τη διευκρίνιση του μηχανισμού δράσης και την αξιολόγηση της αντιβιοεπιστρωτικής δράσης των προϊόντων σε συνθήκες εργαστηρίου και πεδίου (UoA-Biol). Οι FORKYS και PETROCOLL θα αναλάβουν την υδατοκαλλιέργεια του ροδοφύκους και τη παραγωγή νανοδοχείων σε μεγάλη κλίμακα, αντίστοιχα. Η WILCKENS θα αναλάβει τη πιλοτική χρήση των προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες. Η νέα τεχνολογία επικαλύψεων θα είναι 4 φορές οικονομικότερη, οικολογικά συμβατή και με ιδιότητες αυτοΐασης. H επιτυχής ολοκλήρωση του έργου με τη δημιουργία καινοτόμων υφαλοχρωμάτων θα ενδυναμώσει με νέες δραστηριότητες τις 3 συμμετέχουσες εταιρείες στην αγορά των υφαλοχρωμάτων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, θα ενισχύσει τη διεθνή αναγνώριση των συμμετεχόντων φορέων και θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες (~15) να εκπαιδευτούν στους τομείς της επιστήμης υλικών, της βιοτεχνολογίας, της χημείας φυσικών προϊόντων και της θαλάσσιας βιολογίας. (1274)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Ντέντος (Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 - 2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Γενετική και μοριακή μελέτη της ετεροκαρύωσης στο φυτοπαθογόνο μύκητα Verticillium.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 - 2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βενθικοί μικροοργανισμοί θαλασσίων οικοσυστημάτων ως παραγωγείς βιοενεργών ενώσεων. Σε μεγάλα θαλάσσια βάθη αναπτύσσονται υδροθερμικά πεδία δημιουργώντας ακραία και ιδιάζοντα οικοσυστήματα με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Στις περιοχές αυτές το βένθος καλύπτεται από βιοϋμένια που αποτελούνται από πληθυσμούς χημειοσυνθετικών μικροοργανισμών κυρίως Βακτηρίων και Αρχαίων Προκαρυωτικών Οργανισμών.  Ένα τέτοιο ιδιάζων και ακραίο οικοσύστημα μοναδικό στον Ελληνικό χώρο εμφανίζεται σε βάθος 500 μέτρων στην υποθαλάσσια περιοχή του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης.  Το οικοσύστημα αυτό θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσα στα ελάχιστα οικοσυστήματα του πλανήτη, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε οικοσυστήματα τα οποία δημιουργήθηκαν πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου.  Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας των βιοϋμενίων που σχηματίζονται στο προαναφερόμενο υποθαλάσσιο οικοσύστημα με σκοπό να γίνει προσπάθεια καταγραφής της μικροβιακής ποικιλότητας με μοριακές τεχνικές και ανάκτησης του μεγαλύτερου ποσοστού των προκαρυωτικών μικροοργανισμών σε καθαρές καλλιέργειες με κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους.  Τέλος στους ανακτημένους μικροοργανισμούς θα μελετηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης, ταυτοποίησης και απομόνωσης βιοενεργών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Unravelling the crystal structure and enzymatic mechanism of a novel hyperthermophilic nitrilase from archaea. A new biocatalyst with high biotechnological impact (70/3/9189)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: K. Βοργιάς (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μοριακή ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA της Albinaria coerulea (Gastropoda: Clausiliidae): Διερεύνηση του φαινομένου του RNA-editing και εντοπισμός cis ρυθμιστικών στοιχείων (95ΕΔ154)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Ροδάκης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη των παραγόντων ενεργοποίησης και καταστολής της έκφρασης των πρώιμων γονιδίων του χορίου του μεταξοσκώληκα Bombyx mori (95ΕΔ155)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Ροδάκης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μοριακή και δομική ανάλυση του ανορθόδοξου συσχετισμού κληρονόμησης φύλου και μιτοχονδριακού DNA στο γένος Mytilus (Bivalvia: Mytilidae) - Διερεύνηση του φαινομένου της Διπλής Μονογονεϊκής Κληρονομικότητας (Double Uniparental Inheritance, DUI) μέσω Γενετικών, Μοριακών, και Μορφολογικών προσεγγίσεων (99ΕΔ120)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Ροδάκης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου:

Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας και λογισμικού για τη δημιουργία πολλαπλών στοιχίσεων αλληλουχιών βιολογικών μακρομορίων και την αντικειμενική τους αξιολόγηση (ΥΠΕΠΘ 2004 - 2006)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Ροδάκης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ: ΣΠ-ΤΡ5
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Εφαρμογές σύγχρονων και ταχέων μεθόδων και τεχνικών για την ανίχνευση, καταμέτρηση και ταυτοποίηση αλλοιωτικών και παθογόνων μικροοργανισμών – Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς τους κατά τους συνήθεις χειρισμούς - Δημιουργία εργαλείων γενετικής-μοριακής αναγνώρισης και ταυτοποίησης μυκήτων που επιμολύνουν τρόφιμα γαλακτοβιομηχανιών (70/3/7061)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ: ΣΠ-ΦΠ66
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση  υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: Μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές - Απομόνωση γονιδίων λακασσών και υπεροξειδασών λιγνίνης, μελέτη της έκφρασής τους σε απόβλητα ελαιουργίας και γενετική τροποποίηση εδώδιμων μυκήτων για βιολογική επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων (70/3/7351)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ: 98GE2
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δίκτυα Εργαστηρίων Eθνικής Χρήσης στον Τομέα της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας - Δημιουργία μονάδας ανάλυσης πρωτοταγών αλληλουχιών DNA (sequencing), ανάλυση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων (mtDNA) μυκήτων (70/3/5126)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ: 98GE2
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και ανάλυσης πλήρως προσδιορισμένων αλληλουχιών μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων μυκήτων - Δημιουργία διαδικτυακού τόπου επεξεργασίας δεδομένων (70/4/8804)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU, QLK1-CT-2001-01391
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αξιολόγηση κινδύνων των μυκητιακών παραγόντων βιολογικού ελέγχου (Risk Assessment of Fungal Biological Control Agents - RAFBCA) - Δημιουργία Εργαλείων και εκτίμηση μεθόδων για αειφόρο ανάπτυξη στη Γεωργία και τη διαχείριση δασών – Βιολογική καταπολέμηση – Δημιουργία εργαλείων γενετικής-μοριακής ταυτοποίησης μυκήτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης του πρωτεϊνικού παράγοντα GnSAF. Μοριακή ταυτοποίηση του νέου πρωτεϊνικού παράγοντα GnSAF και συμμετοχή στην ωοθυλακική  ωρίμανση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Κόλλια (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη επίδρασης νέων φαρμακευτικών ουσιών στην επαγωγή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης ως νέα θεραπευτική προσέγγιση θαλασσαιμικών ασθενών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Κόλλια (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη μεταλλαγών και SNPs γονιδίων που εμπλέκονται στην προδιάθεση και εμφάνιση οστεοπόρωσης-κλινικές εφαρμογές
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Κόλλια (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Χρησιμοποίηση φυσικών και γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών στην αντιμετώπιση του πληθυσμού επιβλαβών εντόμων (98ΒΙ-25)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα C/EBP στην ωογένεση του μεταξοσκώληκα και της μεσογειακής μύγας: η σημασία της βασικής έρευνας πάνω σε ένα πρότυπο σύστημα και οι πιθανές προεκτάσεις σε έντομο οικονομικής σημασίας - ΥΠΕΠΘ 2004 - 2006 (70/3/7381)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Λειτουργική  καταστολή των γονιδίων φυλοκαθορισμού tra και dsx στο έντομο Bactrocera oleae, μέσω της τεχνολογίας RNAi, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων βιολογικού ελέγχου εντόμων οικονομικής σημασίας - ΥΠΕΠΘ 2005 - 2006 (70/3/7976)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ρυθμιστικοί μηχανισμοί που διέπουν την ωογένεση στα Λεπιδόπτερα έντομα: χαρακτηρισμός και μελέτη μορίων με κομβικό ρόλο στα διαδοχικά στάδια της ωογένεσης του μεταξοσκώληκα Bombyx mori (70/3/9027)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη τεχνολογιών γενετικής μηχανικής για το βιολογικό έλεγχο της μεσογειακής μύγας και άλλων επιβλαβών εντόμων (99ΕΔ-17)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Απομόνωση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνικών παραγόντων που ρυθμίζουν την πρώιμη έκφραση γονιδίων του χορίου στο μεταξοσκώληκα Bombyx mori
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μοριακή ανάλυση του ζωικού μιτοχονδριακού DNA (Δομική και λειτουργική ανάλυση μιτοχονδριακών αλληλουχιών του χερσαίου μαλακίου Albinaria coerulea)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Προσδιορισμός της μερικής πρωτοδιάταξης του μιτοχονδριακού DNA του Διθύρου Μαλακίου Solemya togata
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη των παραγόντων ενεργοποίησης και καταστολής της έκφρασης των πρώιμων γονιδίων του χορίου του μεταξοσκώληκα Bombyx mori
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Προσδιορισμός της μερικής πρωτοδιάταξης του μιτοχονδριακού DNA του Θαλάσσιου Γαστερόποδου Monodonta turbinata
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ο γονιδιακός βομβαρδισμός ωοθυλακίων Bombyx mori ως σύστημα παροδικής έκφρασης για την ανάλυση υποκινητών των διαφορικά εκφραζόμενων πρώιμων γονιδίων του χορίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: In vitro και in vivo ανάλυση υποκινητών διαφορικά εκφραζόμενων γονιδίων κατά την ωογένεση του μεταξοσκώληκα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάλυση της μεταγραφικής ρύθμισης των αναπτυξιακά ελεγχόμενων γονιδίων του χορίου στο μεταξοσκώληκα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρ. Λεκανίδου (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 1
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση ταυτόχρονης παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αμινοξέα–ολιγο/πολυσακχαρίτες) από παραπροϊόντα σακχαρουργείων - Χρησιμοποιήθηκε ένα οσμωανθεκτικό στέλεχος Z. mobilis CP4, που ονομάστηκε Z. mobilis suc40, ικανό να αυξάνεται σε θρεπτικό υπόστρωμα που περιείχε 40 % (w/v) σακχαρόζη. Το μεταλλαγμένο στέλεχος είχε υψηλό ποσοστό καρδιολιπίνης και χαμηλό ποσοστό 14:1 και 16:1 λιπαρών οξέων. Το πλασμίδιο pDS3154 που φέρει το γονίδιο inaZ του βακτηρίου Pseudomonas syringae μεταφέρθηκε με σύζευξη και εκφράστηκε στο στέλεχος Z. mobilis suc40/pDS3154 inaZ. Μελετήθηκε η σύγχρονη παραγωγή αιθανόλης και πρωτεΐνης παγοπυρήνωσης σε ανοικτά συστήματα καλλιεργειών όπου ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε η μελάσα. Εκτιμήθηκε η επίδραση του ειδικού ρυθμού αύξησης στη συγκέντρωση της βιομάζας, τη σύγχρονη παραγωγή αιθανόλης και πρωτεΐνης παγοπυρήνωσης καθώς και στην ειδική ενεργότητα των 8 σημαντικότερων ενζύμων της μεταβολικής οδού Entner-Doudoroff. Με εξαίρεση την ενεργότητα της αφυδρογονάσης της 6-Ρ-γλυκόζης και της κινάσης του γλυκονικού οξέος όλα τα ένζυμα παρουσίασαν ίδιο πρότυπο ειδικής ενεργότητας στο εύρος των τιμών των ρυθμών αύξησης που μελετήθηκαν. Η μέγιστη παραγωγή αιθανόλης και πρωτεΐνης παγοπυρήνωσης που επιτεύχθηκε ήταν 43 g l-1 και –3,4 log (ice nuclei per cell) αντίστοιχα, ενώ το βακτήριο έχει τη δυνατότητα ρύθμισης των ενζυμικών ειδικών ενεργοτήτων, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που αυξάνεται (Savvides et al. 2000. J Appl Microbiol 89: 1002-1008, Savvides et al. 2001. Ant van Leewwenhooek 80, 323-329) (70/3/4550)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη-Κύρτσου (Τομέας Βοτανκής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Σχεδιασμός στρατηγικής εντοπισμού μικροβιακών στελεχών με βιοτεχνολογικές ιδιότητες σε δείγματα του ελλαδικού περιβάλλοντος - Η σύγχρονη βιομηχανία στρέφεται στην αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων μικροοργανισμών με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον, αφού αυτοί αποτελούν αστείρευτη πηγή αξιοποιήσιμων ενζυμικών ενεργοτήτων με ευρύ φάσμα εφαρμογών (θερμοσταθερά ένζυμα). Συχνά, ωστόσο, το κόστος αναζήτησης νέων βιοτεχνολογικών μικροβιακών στελεχών, υποσκελίζει τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την αξιοποίησή τους.  Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε μια πρωτότυπη προσέγγιση για τον εντοπισμό μικροοργανισμών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος (Bacillus, Geobacillus), με χρήση ενός συνδυασμού μοριακών μεθόδων και κλασσικών μικροβιολογικών τεχνικών. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε μια σειρά «μοριακών εργαλείων» για την αναζήτηση και τον εντοπισμό μικροβιακών στελεχών παραγωγέων βιοενεργών ουσιών, τα οποία θα επιτρέψουν στην εφαρμοσμένη έρευνα και βιομηχανία τη σάρωση μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών δειγμάτων και μικροοργανισμών με μειωμένο κόστος και χρόνο εφαρμογής.  Ειδικότερα αναπτύχθηκαν μοριακές μέθοδοι για τη στοχευμένη εκτίμηση της βιοποικιλότητας στελεχών  Bacillus και Geobacillus σε φυσικά περιβάλλοντα (Meintanis et al., 2008 Letters in Applied Microbiology, 46, 395-401) και επιλέχθηκαν στελέχη-παραγωγοί με πιθανή δυνατότητα παραγωγής θερμόφιλης ξυλανάσης και θερμόφιλης λιπάσης. (70/3/7978)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη-Κύρτσου (Τομέας Βοτανκής)