Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Έργα » Γεωργία - Τρόφιμα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010 - 2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Γενετική και μοριακή μελέτη της ετεροκαρύωσης στο φυτοπαθογόνο μύκητα Verticillium.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Τύπας (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑ - UNIVERSITY OF STIRLING
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - UNIVERSITY OF STERLING
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Characterization of the coat protein of encephalitis virus (DIEV) infecting Dicentrarchus labrax: Comparison of the properties of the native and the recombinant proteins (70/4/3430)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Σίδερης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ - ΣΥΝ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επιλογή υγιών γεννητόρων για την αναπαραγωγή ιχθυδίων του είδους Dicentrarchus labrax: Η περίπτωση του Nodavirus (70/3/4332)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Σίδερης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ - ΥΠΕΡ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Απομόνωση και μελέτη των πρωτεϊνών της κάψας του ρετροϊού DIEV που προσβάλλει τα λαβράκια: Δημιουργία εμβολίου (70/3/4723)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Σίδερης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Λειτουργική  καταστολή των γονιδίων φυλοκαθορισμού tra και dsx στο έντομο Bactrocera oleae, μέσω της τεχνολογίας RNAi, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων βιολογικού ελέγχου εντόμων οικονομικής σημασίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αικ. Κομητοπούλου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - FAR
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη των αποθεμάτων της καραβίδας Nephrops norvegicus (70/3/1233)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΑ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - CORNELL UNIVERSITY, NY - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση της διακυτταρικής επικοινωνίας σε βακτήριο που συμμετέχει στη ζυθοποίηση και οινοποίηση (Zymomonas mobilis) - (05-NONEU-273)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Παππά (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ολοκληρωμένη μικροβιολογική ασφάλεια στη γαλακτοβιομηχανία: εφαρμογές σύγχρονων και ταχέων μεθόδων και τεχνικών για την ανίχνευση , καταμέτρηση και ταυτοποίηση αλλοιωτικών και παθογόνων μικροοργανισμών-Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς τους κατά τους συνήθεις χειρισμούς: Ανίχνευση, απομόνωση και ταυτοποίηση μυκήτων στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ώστε να εντοπίζεται και να διορθώνεται άμεσα η οποιαδήποτε μόλυνση και η μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των αλλοιωτικών και παθογόνων μικροοργανισμών (70/3/7061 & 70/3/7062)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Καψανάκη - Γκότση (Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - DG XIV
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επίδραση της αλιείας με μηχανότρατα στα βενθικά οικοσυστήματα (70/3/2631)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη (Τομέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU - SMT4-CT96-2072
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Development of methods to identify foods produced by means of genetic engineering (DMIF-Gen): α) Δημιουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ (ISO/IEC 17025), β) Δοκιμές για την ανίχνευση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού γενετικής τροποποίησης  σε  δείγματα (κατεργασμένων και μη) τροφίμων, φυτικών ιστών και σπόρων, γ) Έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN  ISO/IEC 17025 (70/3/4862)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)

 


Ερευνητικό Πρόγραμμα: VIVARTIA
Φορείς Χρηματοδότησης: VIVARTIA A.E.
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Απομόνωση και μοριακή τυποποίηση μικροβιακών στελεχών που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος κρίσιμου μικροβιακού πληθυσμού σε επεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της μικροβιακής χλωρίδας στο προζύμι με στόχο την τυποποίησή του και κατ' επέκταση τη σταθερότητα της ποιότητας του προϊόντος με α) τη χρήση μικροβιολογικών τεχνικών (καλλιέργειες σε εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα ανάπτυξης) με σκοπό την ανάκτηση όλων των μικροοργανισμών που συμμετείχαν στο προζύμι και β) τον προσδιορισμό του ολικού πληθυσμού (cfu/g προζυμιού) των ανακτηθέντων μικροοργανισμών ανά μικροβιακή ομάδα (π.χ. βακτήρια, ζύμες) και ανά g δείγματος προζυμιού. Μελέτη των επικρατών βακτηριακών στελεχών Lactobacillus sanfrancisco και Lactobacillus siligionis. καθώς και των ζυμομυκήτων Saccharomyces bulderi και Saccharomyces cerevisiae, με στόχο την τελική διαμόρφωση σκευάσματος που θα περιέχει συνδυασμό των τεσσάρων στελεχών σε κατάλληλες συγκεντρώσεις ώστε να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία προζυμιού με ίδια ή συγγενή οργανοληπτικά στοιχεία από το προζύμι που χρησιμοποιεί ήδη η εταιρία στις γραμμές παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων διατροφής (70/3/4862)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη - Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)