Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Έργα » Υγεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», συγχρηματοδοτείται  από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων μορίων βασισμένων σε βιοδραστικούς μεταβολίτες της Ελιάς (Olea Europea) με αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δραστικότητα», Τ2ΕΔΚ-02423
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)
  Ιστοσελίδα: https://ddiol.gr/
     
     

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», συγχρηματοδοτείται  από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: «Αξιοποίηση της Ελληνικής μικροβιακής ποικιλότητας για την ανάπτυξη καινοτόμων καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής», Τ2ΕΔΚ-01410
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)
     
     
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», συγχρηματοδοτείται  από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων καλλυντικών προϊόντων αξιοποιώντας την Ελληνική χλωρίδα», Τ2ΕΔΚ-02583
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)
     
     
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Φορείς Χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», συγχρηματοδοτείται  από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: «Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Φυτοθεραπευτικών Προϊόντων Μαστίχας Χίου με Αντιϋπερτασική Δράση», Τ2ΕΔΚ-00547
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής)
Ιστοσελίδα Έργου: www.hyper-mastic.eu/
     
     
  Ερευνητικό Πρόγραμμα: Fondation Santé (2020-21)
Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωφελές ίδρυμα Fondation Santé
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Dissecting a novel subcellular trafficking route for non-polar house-keeping membrane cargoes
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     
     
Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ενίσχυση Εστιών Αριστείας (2017-2021)
Φορείς Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μηχανισμοί υποκυτταρικής διακίνησης μεμβρανικών πρωτεϊνών και σχέσεις δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων (70/03/14315)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     
     
  Ερευνητικό Πρόγραμμα: Fondation Santé (2016-17)
Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωφελές ίδρυμα Fondation Santé
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Transporter oligomerization, trafficking & turnover: novel insights from a model microbial eukaryote
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     
  Ερευνητικό Πρόγραμμα: Fondation Santé (2015)
Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωφελές ίδρυμα Fondation Santé
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Transporter oligomerization, trafficking & turnover: novel insights from a model microbial eukaryote
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     
     
Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II (2010 -2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Γενετικές, μοριακές, βιοχημικές και βιοφυσικές προσεγγίσεις σχέσεων δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων πουρινών (188)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II (2010 -2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου:

Βιοπληροφορικές μελέτες δομής και λειτουργίας μεμβρανικών πρωτεϊνών. Οι μελέτες εστιάζονται σε μία σημαντική κατηγορία πρωτεϊνών, τις μεμβρανικές πρωτεΐνες και σκοπό έχουν: (α) Να συνεισφέρουν στη μελέτη της δομής και λειτουργίας των μεμβρανικών πρωτεϊνών, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας την βάση δεδομένων (ExTopoDB) που έχει ήδη αναπτυχθεί από την αντίστοιχη ομάδα του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής και αναφέρεται σε πειραματικές πληροφορίες σχετικά με την δομή και τοπολογία διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς συχνά οι πρωτεΐνες αυτές γίνονται επίκεντρο της έρευνας ως στόχοι νέων φαρμάκων. (β) Στη δημιουργία πρωτότυπης υπολογιστικής μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόγνωση διαμεμβρανικών περιοχών αλλά και θέσεων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων (γλυκοζυλίωση, φωσφορυλίωση κ.α.). Με τη μέθοδο αυτή, η οποία θα είναι μοναδική διεθνώς, θα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επιτυχία στην πρόγνωση και των διαμεμβρανικών τμημάτων και των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων των μεμβρανικών πρωτεϊνών, από όσο θα πετύχαινε κάθε μέθοδος ξεχωριστά. Για την υλοποίηση της, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές μηχανικής μάθησης (Artificial Neural Networks, Hidden Markov Models κλπ). (γ) Στην ανάπτυξη υπολογιστικής μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει την εύρεση περιοχών στην αμινοξική ακολουθία των πρωτεϊνών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν στόχους βιοχημικών πειραμάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πειραματική μελέτη της
τοπολογίας των πρωτεϊνών, ελαχιστοποιώντας το κόστος και τον αριθμό των πειραμάτων στις προσπάθειες των ερευνητών παγκοσμίως.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II (2010 -2013)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΔΒΜΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη των ρυθμιστικών μηχανισμών  στόχευσης και ενδοκύττωσης διαμεμβρανικών μεταφορέων πουρινών σε ένα πρότυπο γενετικό σύστημα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2011
Φορείς Χρηματοδότησης: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συστηματική μελέτη των σχέσεων δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων ως βάση του ορθολογικού σχεδιασμού νέων στοχευμένων αντιμυκητιακών φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Διαλλινάς (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ – ΠΕΝΕΔ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Κλωνοποίηση και μελέτη του γονιδίου που κωδικοποιεί μία ειδική για poly(U) & poly(C) ριβονουκλεάση (70/3/2748)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Σίδερης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη έκφρασης της L-DOPA Αποκαρβοξυλάσης στα καρκινικά κύτταρα. Διερεύνηση της διαφοροδιαγνωστικής και προγνωστικής αξίας της στον καρκίνο του προστάτη (ΥΠΕΠΘ 2005-2007)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Φραγκούλης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Π.Α.Ε.Τ. 1987
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιοχημικές, βιοφυσικές, μορφολογικές και αναπτυξιακές μελέτες του κελύφους των αυγών της πέστροφας Salmo gairdneri - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του κελύφους των αυγών της πέστροφας - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κ.λπ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Π.Α.Ε.Τ. 1990
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη και συνθετική εξομοίωση τμήματος της φωτοσυνθετικής αλυσίδας. Μοριακός μηχανισμός ανασταλτικής δράσεως παρασιτοκτόνων και ατμοσφαιρικών ρυπαντών - Μελέτες μηχανισμού δράσης παρασιτοκτόνων και ατμοσφαιρικών ρυπαντών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Π.Α.Ε.Τ. 1993
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Βιοφυσικές, Μορφολογικές, Αναπτυξιακές και Βιοχημικές μελέτες του χορίου των ωοθυλακίων των λεπιδοπτέρων Manduca sexta και Sesamia nonagrioides ενός προτύπου συστήματος οργάνωσης δομικών πρωτεϊνών - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου των ωοθυλακίων των λεπιδοπτέρων Manduca sexta και Sesamia nonagrioides: δύο εντόμων οικονομικής σημασίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Π.Α.Ε.Τ. 1993
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συμβολή στη μελέτη της μοριακής επιλεκτικότητας της διυδροφολικής αναγωγάσης (DHFR): Σχεδιασμός και σύνθεση 4-αδαμάντανο-2,6-διάμινο-τριαζινών ως φαρμάκων-αναστολέων του ενζύμου - Σχεδιασμός και μελέτες αντικαρκινικών φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 1994
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αλληλεπιδράσεις της Λεκτίνης Concanavalin A (Con A) με Σάκχαρα και Υδρόφοβα Μόρια: Θεωρητικές και Κρυσταλλογραφικές Μελέτες. Δοκιμές και Λειτουργικές Ομοιότητες Παρεμφερών Λεκτινών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 1994
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Συμβολή στη Μελέτη της Μοριακής Επιλεκτικότητας της Διυδροφολικής Αναγωγάσης (DHFR): Σύνθεση, Προσδιορισμός Δομής, Φαρμακολογικός Έλεγχος και Μελέτες Τρόπου Σύνδεσης στο Φυσικό Υποδοχέα Διυδροφολική Αναγωγάση, Λιπόφιλων Συμμετρικών Φαρμάκων - Μελέτες αντικαρκινικών φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 1994
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Τα κελύφη των ωοθυλακίων των ιχθύων Dicentrarchus labrax και Sparus aurata ως πρότυπα συστήματα οργάνωσης δομικών πρωτεϊνών: Μορφολογικές, Βιοχημικές, Βιοφυσικές και Αναπτυξιακές μελέτες - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του κελύφους των αυγών της πέστροφας - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κ.λπ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΑΒΕ 1996
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Τρισδιάστατη Βιομοριακή Απεικόνιση [Συμβολή σε μελέτες δομής-δράσης φαρμάκων για θεραπεία ασθενειών]
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: TMR (EEC) 1996-2001
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: GeneQuiz: An Integrated Software System for Molecular Biologists - Συμβολή σε μελέτες δομής-δράσης φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΚΒΑΝ 1998
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτυακού υπολογιστικού συστήματος αυτοματοποιημένης μελέτης και ελέγχου βιομοριακών δομών (ΔΑΜΒΙΟ) - Συμβολή σε μελέτες δομής-δράσης φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 1999
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Σχεδίαση, Σύνθεση και Βιοφυσικές Μελέτες Δομής και Αυτοσυγκρότησης Πεπτιδίων Αναλόγων Τμημάτων των Πρωτεϊνών του Χορίου των Ωοθυλακίων των Μεταξοσκωλήκων, ως Νέων, Αυτοσυγκροτούμενων Πολυμερών με Ιδιότητες Αμυλοειδών - Σχεδιασμός και Δημιουργία πιθανών Βιοϋλικών - Συμβολή στη μελέτη των μηχανισμών δημιουργίας αμυλοειδών –αμυλοειδώσεων (σημαντικών, συχνά θανατηφόρων, ασθενειών)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (1999 – 2003)
Φορείς Χρηματοδότησης: Ιδιωτική Εταιρεία
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος για τη Μελέτη Διαμεμβρανικών Πρωτεϊνικών Υποδοχέων και των Υποκαταστατών τους μέσω του διαδικτύου (ΙΝΤΕRΝΕΤ) - Συμβολή σε μελέτες δομής-δράσης φαρμάκων (70/3/5477)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Πρόγνωση δομής και λειτουργίας μεμβρανικών πρωτεϊνών - Συμβολή σε μελέτες δομής-δράσης φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας και λογισμικού για τη δημιουργία πολλαπλών στοιχίσεων αλληλουχιών βιολογικών μακρομορίων και την αντικειμενική τους αξιολόγηση» (ΠΟ.Σ.Α.ΒΙΟ.ΜΑ) - Μελέτες δομής και λειτουργίας πρωτεϊνών (70/3/7290)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ 2007 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη πρωτότυπης Βιοπληροφορικής μεθοδολογίας για την αναγνώριση γειτονικών στο χώρο διαμεμβρανικών α-ελίκων σε πολυτοπικές διαμεμβρανικές πρωτεΐνες από την αμινοξική τους ακολουθία - Συμβολή σε μελέτες δομής-δράσης φαρμάκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1998
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μορφολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες του χορίου (κελύφους) των ωοθυλακίων του ιχθύος Dentex dentex (συναγρίδας) ως προτύπου συστήματος οργάνωσης δομικών πρωτεϊνών - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1999
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μορφολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες του χορίου (κελύφους) των ωοθυλακίων του ιχθύος Dicentrarchus labrax (λαβρακιού) ως προτύπου συστήματος οργάνωσης δομικών πρωτεϊνών - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2000
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δομικές μελέτες ενός συνθετικού πεπτιδίου-αναλόγου τμήματος της κεντρικής περιοχής της Β-οικογένειας των πρωτεϊνών του χορίου των μεταξοσκωλήκων - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2002
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δομικές μελέτες ενός συνθετικού πεπτιδίου-αναλόγου της κεντρικής περιοχής της Α-οικογένειας των πρωτεϊνών του χορίου των μεταξοσκωλήκων - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2004
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δομικές μελέτες δύο ‘μεταλλαγμένων’ συνθετικών πεπτιδίων-αναλόγων τμήματος της κεντρικής περιοχής της Α-οικογένειας των πρωτεϊνών του χορίου των μεταξοσκωλήκων: επαγωγή/αναστολή δημιουργίας αμυλοειδών ινιδίων - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2006
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δομικές μελέτες δύο ‘μεταλλαγμένων’ συνθετικών πεπτιδίων-αναλόγων τμήματος της κεντρικής περιοχής της B-οικογένειας των πρωτεϊνών του χορίου των μεταξοσκωλήκων: επαγωγή/αναστολή δημιουργίας αμυλοειδών ινιδίων - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2008
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Δομικές πειραματικές μελέτες συνθετικών πεπτιδίων που έχουν προγνωστεί ως αμυλοειδογενείς καθοριστές από το διαδικτυακό εργαλείο Αmylpred - Μελέτη της αρχιτεκτονικής του χορίου - Δημιουργία βιοϋλικών για: κάλυκες φαρμάκων, επούλωση πληγών, κλπ] (70/4/8805)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χαμόδρακας (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Κληρονομικός καρκίνος μαστού-ωοθηκών - παθογόνοι μεταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ΒRCA1 - Δομή – σταθερότητα – λειτουργικότητα της πρωτεΐνης BRCA1- Μελέτη γονιδιακών αναδιατάξεων του γονιδίου BRCA1 (70/3/8496)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Βοργιάς (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2009
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη των κυτταρικών αποκρίσεων ζωϊκών οργανισμών στο στρες- Μοριακοί μηχανισμοί σηματοδότησης καρδιακών και σκελετικών κυττάρων στο οξειδωτικό στρες- Φυσιολογικές αποκρίσεις θαλάσσιων ασπονδύλων σε θερμικό, ωσμωτικό και οξειδωτικό στρες - Μοριακοί μηχανισμοί σηματοδότησης και στρες
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κ. Γαϊτανάκη, Ι. Μπέης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μελέτη των αποκρίσεων του θαλασσίου ασπονδύλου O. vulgaris στο στρες. Ρύθμιση της μεταγραφής και της έκφρασης αντι-αποπτωτικών γονιδίων κατά τη διάρκεια του στρες - Ανάπτυξη συνθηκών καλλιέργειας θαλάσσιων οργανισμών στο εργαστήριο
Επιστημονικoοί Υπεύθυνοι: Κ. Γαϊτανάκη, Ι. Μπέης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ 2002-2006
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μελέτη των φυσιολογικών αποκρίσεων του μυοκαρδίου σπονδυλωτών σε καταστάσεις στρες, ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης με έμφαση σε αντι-αποπτωτικά γονίδια - Προστασία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια στρες
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κ. Γαϊτανάκη, Ι. Μπέης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στις αποκρίσεις του μυοκαρδίου θηλαστικών κατά την ισχαιμία και επαναιμάτωση - Αντιοξειδωτικοί μοριακοί μηχανισμοί στο μυοκάρδιο (ΥΠΕΠΘ 2004-2007)
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κ. Γαϊτανάκη, Ι. Μπέης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Φυσιολογικές αποκρίσεις σε επίπεδο οργανισμού, οργάνου, κυττάρου και μορίων του κοινού μυδιού στο περιβαλλοντικό στρες - Αντιμετώπιση ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΥΠΕΠΘ 2005-2007)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γαϊτανάκη, Ι. Μπέης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Eπίδραση ακτινοβολίας από κινητό, ασύρματο και άλλες πηγές σε πειραματόζωα και κύτταρα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση μηχανισμών απόπτωσης κατά την ωογένεση στα έντομα (ΥΠΕΠΘ 2003-2006)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Απόπτωση και κυτταρική γήρανση - ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί και εξωγενείς επιδράσεις (ΥΠΕΠΘ 2003-2006)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ωογένεσης στα Δίπτερα - ΥΠΕΠΘ 2005-2007 (70/3/5060)
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής) - Ι. Παπασιδέρη (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί γήρανσης και μακροβιότητας: in vitro και in vivo προσέγγιση και εφαρμογές σε επιλεγμένα φυσικά προϊόντα - ΥΠΕΠΘ 2006-2010 (70/3/8587)
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής) - Ι. Παπασιδέρη (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Η αποκωδικοποίηση του φαινομένου Warburg στη στοχευμένη χημειοθεραπεία του ανθρώπινου καρκίνου της ουροδόχου κύστης - Μελέτη της επίδρασης αναστολής της γλυκόλυσης στον ανθρώπινο καρκίνο της ουροδόχου κύστης, με στόχο την ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης της νόσου (70/4/8802)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Ι. Στραβοπόδης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΟΠΕ 2009
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ – ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Αποκωδικοποίηση του αποπτωτικού δυναμικού του ειδικού αναστολέα της ενεργότητας του πρωτεασώματος Bortezomib (Velcade) στη στοχευμένη χημειοθεραπεία του ανθρώπινου καρκίνου της ουροδόχου κύστης - Διερεύνηση των αποκρίσεων ανθρώπινων κυττάρων καρκίνου ουροδόχου κύστης στην αναστολή του πρωτεασώματος, στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων χημειοθεραπευτικών σχημάτων με υψηλότερη δραστικότητα και μειωμένη τοξικότητα (1804/20.03.09)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Ι. Στραβοπόδης (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση της σχέσης DNΑ-προσδενόμενων πρωτεϊνών με την κακρινογένεση και το ρόλο τους ως καρκινικών δεικτών (70/4/3272)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Αλεπόρου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, 2000
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Οικογενής Μεσογειακός πυρετός (FMF). Διερεύνηση για FMF μεταλλαγές στον Ελληνικό πληθυσμό (70/4/5710)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λάμνησου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, 2002
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Γενετικοί παράγοντες που προδιαθέτουν σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (70/4/5710)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λάμνησου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, 2004
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση γενετικών πολυμορφισμών οι οποίοι εμπλέκονται σε εμφάνιση ή εξέλιξη καρδιαγγειακών και νεφρολογικών νοσημάτων (70/4/5710)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λάμνησου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, 2006
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση γενετικών πολυμορφισμών οι οποίοι εμπλέκονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα (70/4/5710)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λάμνησου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, 2008
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση γενετικών πολυμορφισμών οι οποίοι εμπλέκονται στην παθογένεια της πολυκυστικής νόσου των νεφρών (70/4/5710)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λάμνησου (Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ – ΣΠ-ΥΒ (Υγεία – Βιοϊατρική)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση ασθενειών από παράσιτα - Προσδιορισμός της πιθανής ιστοειδικής τοξικότητας και της αντικαρκινικής δράσης νέων αιθερικών φωσφολιπιδίων με αντιλεϊσμανιακή δράση, in vitro. Σύγκριση των αποτελεσμάτων με την τοξικότητα των ενώσεων in vivo. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π.Παπαζαφείρη (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ – ΣΠ-ΦΠ (Φυσικό Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη)
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας αέρα σε βιομηχανικά κτίρια - Χαρακτηρισμός της ποιότητας αέρα σε βιομηχανικά κτίρια – Μηχανισμοί που ελέγχουν τα χαρακτηριστικά των αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και τα αποτελέσματα στην έκθεση των ανθρώπων και την εισπνεόμενη δόση (70/3/7058)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παπαζαφείρη (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Επιπτώσεις της αποθήκευσης στα ερυθροκύτταρα που προορίζονται για μετάγγιση (70/4/5719)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Παπασιδέρη (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Απόπτωση και κυτταρική γήρανση - ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί και εξωγενείς επιδράσεις - ΥΠΕΠΘ 2003-2006 (70/3/7329)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Παπασιδέρη (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ 2002-2006
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διαταραχές των ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών σε κληρονομικές μεμβρανοπάθειες στον Ελληνικό πληθυσμό
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Παπασιδέρη (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Διερεύνηση του ανασυνδυασμού στο ζωικό μιτοχονδριακό DNA - Μελέτη του ανασυνδυασμού του ζωικού-mtDNA σε έναν «οργανισμό-μοντέλο» (Mytilus) ως μηχανισμού πρόκλησης εξαλείψεων ή/και διόρθωσης μεταλλαγών - Πληροφορίες «μεταφέρσιμες» στον «οργανισμό-στόχο» (άνθρωπος) με σκοπό τη συσχέτιση των εξαλείψεων, που προκαλούνται από ανασυνδυασμό, με την κινητικότητα του σπέρματος (01ΕΔ42)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Ροδάκης (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη νέας μοριακής μεθόδου πρόγνωσης και πρόβλεψης αποτελεσματικότητας της δράσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στον καρκίνο του παχέος εντέρου και του στομάχου (70/3/8487)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Σκορίλας (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάλυση της έκφρασης και μελέτη του ρόλου του BCL2L12, ενός νέου μέλους της BCL2 οικογένειας, σε περιπτώσεις ευαισθησίας ή ανθεκτικότητας καρκινικών κυττάρων στην απόπτωση επαγόμενη με προσδέτες θανάτου και αντικαρκινικά φάρμακα (70/3/9242)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Σκορίλας (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΑΝΑΔΑ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη νέας μοριακής μεθόδου για την έγκαιρη διάγνωση και πρόγνωση του καρκίνου του προστάτη (70/3/8733)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Σκορίλας (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανάπτυξη νέας μοριακής μεθόδου πρόβλεψης αποτελεσματικότητας της δράσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στον καρκίνο του μαστού και της ωοθήκης (70/3/7404)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Σκορίλας (Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΕΥΔΑΠ
Φορείς Χρηματοδότησης: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου Campylobacter jejuni, του περιττωματικού δείκτη Εscherichia coli και τοξικών κυανοβακτηρίων στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα - Στόχος του έργου ήταν η βελτιστοποίηση και προσαρμογή συγκεκριμένων μοριακών τεχνικών για την ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση συγκεριμένων παθογόνων μικροοργανισμών, περιττωματικών δεικτών και τοξικών κυανοβακτηρίων σε δείγματα νερού από τον ταμιευτήρα της λίμνης του Μαραθώνα (70/3/4862)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη – Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003
Φορείς Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Σχεδιασμός στρατηγικών για τον έλεγχο παθογόνων και μη βακτηρίων σε δεξαμενές πόσιμου νερού - Πρωταρχικός στόχος του παρόντος έργου ήταν η καταγραφή της μικροβιακής ποικιλότητας (καλλιεργήσιμων και μη βακτηρίων) στον Ταμιευτήρα πόσιμου νερού της Λίμνης του Μαραθώνα και της εποχιακής διακύμανσης των πληθυσμών των βακτηρίων, με τη μέθοδο της κλωνοποίησης και της ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα ακρυλαμίδης παρουσία αποδιατακτικού παράγοντα (DGGE), προκειμένου να εκτιμηθεί ο πιθανός κίνδυνος, σε επίπεδο χρονικό και τοπικό. Η παρούσα μελέτη περιέλαβε τόσο τον έλεγχο των κλασσικών τεχνικών καλλιέργειας σε εκλεκτικά και διαγνωστικά θρεπτικά υποστρώματα, όσο και την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων ανεξάρτητων της καλλιέργειας των μικροοργανισμών, όπως : α) PCR για την ανίχνευση του βακτηρίου E.coli, των ολικών κολίμορφων, του Enterococcus sp., του βακτηρίου Salmonella sp., β) Επιτόπιος Φθορίζων Υβριδισμός (FISH) για το γρήγορο προσδιορισμό διαφόρων μικροβιακών ομάδων και γ) σύγκριση των καθιερωμένων κλασσικών (ζύμωση σε δοκιμαστικούς σωλήνες, τεχνική ηθμομεμβράνης) και βιοχημικών μεθόδων (δραστηριότητα β-D-γαλακτοζιδάσης και β-D- γλουκουρονιδάσης) μεταξύ τους. Το έργο αυτό συνέβαλε στην αυτοματοποίηση πρωτοκόλλων απομόνωσης ολικού DNA και την εφαρμογή εξειδικευμένων αντιδράσεων PCR, με σκοπό την άμεση εφαρμογή τους από την ΕΥΔΑΠ σε ρυθμό «ρουτίνας». Lymperopoulou et al., 2010 Environmental Monitoring and Assessment, in press) (70/3/8331)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη – Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6)
Φορείς Χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION – ACTAPHARM
Τίτλος & Κωδικός Έργου: Innovative approaches to the discovery of novel bioactive compounds from natural actinomycete communities - Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία μεθοδολογίας για την μελέτη της ποικιλότητας των ακτινοβακτηρίων σε διαφορετικού τύπου οικοσυστήματα με στόχο την απομόνωση νέων μεταβολιτών. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ανακαλυφθεί από στελέχη ακτινοβακτηρίων του Ελλαδικού χώρου : α) τρεις νέες ενώσεις μέλη της ομάδας των φλουοστατινών σε διηθήματα υγρών καλλιεργειών του στελέχους Acta 1383 που ανήκει στο γένος Streptomyces. Από τις τρεις νέες ενώσεις η φλουοστατίνη C παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη δράση έναντι συγκεκριμένων καρκινικών ιστοκαλλιεργειών (Baur et al. 2006 J of Antibiot 59, 293-297), β) δύο νέες ναφθοκινόνες από τον στρεπτομύκητα Acta 1362, των γκρεκοκετιδίων A και Β, των οποίων και προσδιορίστηκε η δομή, (Paululat et al. 2008 Eur J of Organ Chem, 5283-5288) και γ) δύο ακόμα νέων δευτερογενών μεταβολιτών από τον στρεπτομύκητα Acta 1362 που ονομάσθηκαν γκρεκοκυκλίνες (Paululat et al. 2010 Eur J of Organ Chem, in press) (70/3/6725)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Καραγκούνη – Κύρτσου (Τομέας Βοτανικής)
     

 

Οικογενής Μεσογειακός πυρετός (FMF). Διερεύνηση για FMF μεταλλαγές στον Ελληνικό πληθυσμό (70/4/5710)