Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   

Γεωργιος Πανταζής

Καθηγητής Γενικής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   
   

Κωνσταντίνος Μητράκος

Καθηγητής Γενικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   
   

† Κωνσταντίνος Αναγνωστίδης
Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   
   

† Κωνσταντίνος Σέκερης
Καθηγητής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   
   

† Φώτιος Καφάτος

Καθηγητής Γενικής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   

Αθανάσιος Χαρίτος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Μαρία Παντίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 777 8695
   

Στέργιος Διαμαντόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: sdiamant[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 608 1776
   

Σωτήριος Μανώλης  
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Ανθρωπολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: smanoll[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Αικατερίνη Κομητοπούλου  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής & Προσωπική Ιστοσελίδα
Αναπτυξιακής Γενετικής E-mail: akomitop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 942 2587
   

Μαρία Θεσσαλού – Λεγάκη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωολογίας Ασπονδύλων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mthessal[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 600 3664
   

Σταύρος Λ. Κουσουλάκος
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Εμβρυολογίας, Προσωπική Ιστοσελίδα
Ιστολογίας & Κυτταρολογίας E-mail: skoussou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο οικίας: 210 513 3815

 

Σόνια Τσιτήλου Γραφείο: 17 (VΙΙΙα+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Βιολογίας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: tsitilou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4642 - Fax: 210 725 4158
   

Σοφία Κουγιανού - Κουτσούκου Γραφείο: 18β (VΙ+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής & Προσωπική Ιστοσελίδα
Αναπτυξιακής Γενετικής E-mail: skougian[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4718 - Fax: 210 727 4318
   

Ανδριάνα Πανταζίδου Γραφείο: 16 (VIIIb+4)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συστηματικής & Προσωπική Ιστοσελίδα
Οικολογίας Προκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: apantazi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4354 - Fax: 210 727 4885
   

Δανιήλ Δανιηλίδης  
Αναπληρωτής Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Οικολογίας & Συστηματικής Μικροφυκών E-mail: ddaniel[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: ... - Fax: ...
   

Ευαγγελία Καψανάκη - Γκότση Γραφείο: 4 (VIIIα+4)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συστηματικής Προσωπική Ιστοσελίδα
και Οικολογίας Μυκήτων E-mail: ekapsan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4322 - Fax: 210 727 4885
   

Κλεονίκη Λάμνησου Γραφείο: 2 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4636
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4318 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   

Στυλιανός Μαράκης

Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Αικατερίνη Χατζοπούλου - Μπέλμπα

Επίκουρη Καθηγήτρια Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Μωυσής Μυλωνάς

Επίκουρος Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Γεώργιος Ψαράς

Επίκουρος Καθηγητής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kgiannop[at]cc.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 646 4135
   

Μαριάννα Βεϊνή - Χαρίτου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Νίκη Γ. Μεσσήνη - Νικολάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Κυτταροβιολογίας - Προσωπική Ιστοσελίδα
Ακτινοβιολογίας - Κυτταρικής Μικροσκοπίας E-mail: nmessini[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 229 902 5116
   

Λεμονιά Κουμπλή - Σοβαντζή

Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Ιωάννα Καστρίτση - Καθαρίου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cathario[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο οικίας: 210 620 0075
   

Βαρβάρα Μοντεσάντου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας & Συστηματικής Φυκών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: bmontes[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο οικίας: 210 988 6337
   

Ρόζα-Μαρία Τζαννετάτου - Πολυμένη Γραφείο: 18 (VI+12)
Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας - Συστηματικής Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rpolyme[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4364 - Fax: 210 727 4364
   

Μαρία-Σόνια Μελετίου - Χρήστου Γραφείο: 30 (VΙ+4)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mmeleti[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4503 - Fax: 210 727 4702
   

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Αθανάσιος Χατζάκης

Λέκτορας Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Βασιλική Ζόγκζα
Λέκτορας Βιολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Σοφία Βρεττού - Βαλλιανάτου
Λέκτορας Φυσιολογίας Φυτών
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Αγγελική Ξύδα

Λέκτορας Ζωολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Ιωάννης Καλαϊτζάκης

Λέκτορας Φυσιολογίας Φυτών
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Τριαντάφυλλος Τάφας
Λέκτορας Οικολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Άννα Στογιάνου - Γιαννοπούλου

Λέκτορας Ζωολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Βασιλική Μαλούχου - Γκρίμπα
Λέκτορας Ζωολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Ευαγγελία Αλεξανδρή - Χατζηαντωνίου
Λέκτορας Βιολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Μαρία Ρουσσομουστακάκη
Λέκτορας Οικολογίας
Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: mroussomoustakaki[at]gmail[dot]com
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:

Ιωάννης Μπίτης
Λέκτορας Θαλάσσιων Βενθικών Φυκών Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ibitis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 613 7566