Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Διατελέσαντες Αν. Προέδρου

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1985 - 1987

   

† Ιωάννης Ματσάκης  
Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

1987 - 1989

   

Εμμανουήλ Γ. Φραγκούλης  
Αναπληρωτής Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mfragoul[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο Οικίας:
   

1989 - 1991

   

Μαρία Μωραϊτου - Αποστολοπούλου
Καθηγήτρια Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο Οικίας: 210 804 6523
   

1991 - 1994

   

Κωνσταντίνος Ζαφειράτος  
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανθρωπολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 651 2676
   

1994 - 1997

   

Μιλτιάδης Τύπας  
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: matypas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο Οικίας:
   

1997 - 1999

   

Αθηνά Οικονόμου – Αμίλλη  
Αν. Καθηγήτρια Οικολογίας Yδάτινων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
Υπεύθυνη της Τράπεζας Καλλιεργειών Φυκών E-mail: aamilli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο Οικίας:
   

1999 - 2001

   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655
   

2001 - 2005

   

Χρήστος Κατσαρός  
Αναπληρωτής Καθηγητής Δομής & Ανάπτυξης Φυτών - Προσωπική Ιστοσελίδα
Φυκολογίας E-mail: ckatsaro[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο Οικίας:
   

2005 - 2007

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514
   

2007 - 2009

   

Αικατερίνη Κομητοπούλου  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής & Προσωπική Ιστοσελίδα
Αναπτυξιακής Γενετικής E-mail: akomitop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 942 2587
   

2009 - 2015

   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656
   

2015 - 2022

     

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4215
   

1/9 - 30/11/2017

   

Αικατερίνη Γαϊτανάκη Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136