Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Διατελέσαντες Πρόεδροι

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1983 - 1985

   

† Κωνσταντίνος Αναγνωστίδης
Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

1985 - 1987 & 1987 - 1989 & 1993 - 1995 & 1999 - 2001

   

Θεοχάρης Παταργιάς
Καθηγητής Βιολογίας (1964 - 2004) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

1989 - 1991 & 1995 - 1997 & 1997 - 1999

   

† Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
Γραφείο: 28 (Χ+8)
Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικής Διαφοροποίησης, Προσωπική Ιστοσελίδα
Ραδιοβιολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (... - ...) E-mail: lmargar[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4542
   

1991 - 1993 & 2009 - 2011 & 2011 - 2013

   

Εμμανουήλ Γ. Φραγκούλης Γραφείο: 4 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mfragoul[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4509
   

2001 - 2003 & 2003 - 2005

   

† Ισίδωρος Δ. Μπέης Γραφείο: 
Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: 
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 
   

2005 - 2007

   

Αθηνά Οικονόμου – Αμίλλη Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας Yδάτινων Oικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
Υπεύθυνη της Τράπεζας Καλλιεργειών Φυκών E-mail: aamilli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV  Τηλέφωνο: 210 727 4325
   

2007 - 2009

   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655
   

2013 - 2015

   

Διαμάντης Σίδερης Γραφείο: 3 (V+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4515
   

2015 - 2017

   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656
   

01/9 - 30/11/2017

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514
   

01/12/17 - 30/08/2020

   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546