Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Έδρα Γενικής Βιολογίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1970 - 1971

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Τακτικός Καθηγητής, Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΛΗΣ Εντεταλμένος Υφηγητής, βαθμός 4, Επιμελητής
ΕΛΕΝΗ ΓΚΕΛΤΉ - ΔΟΥΚΑ Διδάκτωρ, βαθμός 4, Επιμελήτρια
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ Διδάκτωρ, βαθμός 4, Επιμελητής
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Διδάκτωρ, βαθμός 5, Επιμελητής
ΣΟΦΙΑ ΣΙΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗ βαθμός 7, Βοηθός
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΜΗΝΑΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ βαθμός 11, Παρασκευάστρια Β'
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΣΙΑΝΟΣ κλάδος Γ1, βαθμός 8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΕΓΓΗΣ κλάδος Γ1, βαθμός 13
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευπρεπίστρια
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ευπρεπίστρια

Η τότε Αίθουσα Μικροσκοπίων που εξοπλίσθηκε με τη φροντίδα
του Καθηγητή Γ. Πανταζή με 60 μονόφθαλμα μικροσκόπια.
Η Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Βιολογίας. Διακρίνονται
(από αριστερά) οι Θ. Παταργιάς, Ν. Συμεωνίδης,
Β. Μαρμάρας και Ε. Μουνδριανάκης.
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας: Φοιτητές και προσωπικό κατά τη
διάρκεια εργαστηριακής άσκησης. Διακρίνεται ο τότε
Επιμελητής Θ. Α. Παταργιάς.
Το ένα από τα δύο Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια που προ-
μηθεύτηκε το Τμήμα λόγω της ίδρυσής του, με πρωτο-
βουλία του Καθηγητή Γ. Πανταζή. Διακρίνεται
ο τότε βοηθός Λ. Χ. Μαργαρίτης.

Ο Καθηγητής Γ. Πανταζής με τον αντικαταστάτη του Φ. Καφάτο

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1970) Επετηρίδα Πανεπιστημιακού Έτους 1970 - 1971, Αθήνα: Αυτο- έκδοση, 2) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας (2000) Τμήμα Βιολογίας 1970 – 2000: 30 χρόνια προσφοράς. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη