Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Έδρα Γενικής Βοτανικής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 1970 - 1971

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ Τακτικός Καθηγητής, Διευθυντής
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διδάκτωρ, βαθμός 3, Επιμελήτρια
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Διδάκτωρ, βαθμός 4, Επιμελητής
ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΝΗ βαθμός 7, Βοηθός
ΣΟΦΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ βαθμός 7, Βοηθός
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΗ
βαθμός 7, Βοηθός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ βαθμός 6, Παρασκευστής Α'
ΕΛΕΝΗ ΦΙΑΚΟΥ βαθμός 7, Παρασκευάστρια Α'
ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ κλαδος Β1, βαθμός 11
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΔΕΜΗΔΟΥ -  ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ έκτακτη, Τεχνίτρια
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ευπρεπίστρια


Μέλη του προσωπικού του Εργαστηρίου Βοτανικής. Διακρίνονται (από αριστερά) οι τότε Βοηθοί: Θ. Κουσουρής, Ελ. Τζαννή, Μ. Σημαντώνη και Ν. Μάργαρης. Ο Καθηγητής Κ. Μητράκος σε εκπαι-
δευτική εκδρομή
στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Καθηγητής Κ. Μητράκος (δεξιά) με φοιτητές του Τμήματος
σε εκπαιδευτική εκδρομή στη Δυτική Ελλάδα.
Σύγγραμμα Βοτανικής του
Καθηγητή
Κ. Μητράκου.

 

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1970) Επετηρίδα Πανεπιστημιακού Έτους 1970 - 1971, Αθήνα: Αυτο- έκδοση, 2) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας (2000) Τμήμα Βιολογίας 1970 – 2000: 30 χρόνια προσφοράς. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 3) Legakis A. Biology '70. Picasa Web Albums, 4) Κου- σουρής Θ. Αναμνήσεις, Περιπλανήσεις ... Στιγμές.