Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Έδρα Συστηματικής Βοτανικής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ (1970 - 1971)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Τακτικός Καθηγητής, Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Διδάκτωρ, βαθμός 5, Επιμελήτρια
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ Διδάκτωρ, βαθμός 4, Βοηθός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ βαθμός 6, Βοηθός
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΛΟΥΠΗ - ΚΑΤΡΑΜΠΑΣΑ βαθμός 7, Βοηθός
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ βαθμός 4, Παρασκευαστής Α'
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ κλαδος Γ1, βαθμός 9
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΛΗ Ευπρεπίστρια

Δειγματοληψία στο ύπαιθρο. Διακρίνονται: ο Καθηγητής
Κ. Αναγνωστίδης και οι Φυκολόγοι Α. Οικονόμου -
Αμίλλη
, Chang, Golubic, Hindak κ.ά.
Ο Καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης (δεξιά) κατά τη μικροσκόπηση
υλικού δειγματοληψίας σε συνεργασία με τον Dr. J. Overbeck
μετέπειτα (1987) Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος.
Εκπαιδευτική Εκδρομή Οικολογίας. Διακρίνονται: στη μεσαία
σειρά (τρίτη από αριστερά) η κ. Α. Οικονόμου και όρθια
(πρώτη από αριστερά) η κ. Α. Πανταζίδου.
Διεθνές Συνέδριο Φυκολογίας. Διακρίνονται: ο Καθηγητής
Κ. Αναγνωστίδης
και οι Φυκολόγοι Golubic, Sommer
και Α. Οικονόμου - Αμίλλη.
Εκπαιδευτική εκδρομή με τους πρώτους φοιτητές του προπτυχιακού μαθήματος Λιμνολογία (1977 - 1978).
Διακρίνονται: ο Καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης (πρώτος από δεξιά), δίπλα του η Επιμελήτρια Α. Οικονόμου -
Αμίλλη
και καθιστοί εμπρός τους οι κ. Αλ. Πανταζίδου και ο κ. Ιωάννης Μπίτης,

 

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1970) Επετηρίδα Πανεπιστημιακού Έτους 1970 - 1971, Αθήνα: Αυτο- έκδοση, 2) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας (2000) Τμήμα Βιολογίας 1970 – 2000: 30 χρόνια προσφοράς. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη 3) Προσωπικό Αρχείο Καθηγήτριας Αθ. Οικονόμου - Αμίλλη