Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Έδρα Ζωολογίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΡΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ 1970 - 1971

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΙΟΡΤΣΗΣ Τακτικός Καθηγητής, Διευθυντής
ΙΩΣΗΦ ΛΥΚΑΚΗΣ Διδάκτωρ, βαθμός 5, Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ βαθμός 4, Βοηθός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ βαθμός 7, Βοηθός
ΑΝΝΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΟΥΧΟΥ βαθμός 7, Βοηθός
ΜΑΡΙΑ ΒΕΨΝΗ βαθμός 7, Βοηθός
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΣΝΙΑΚΟΥ - ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ βαθμός 5, Παρασκευάστρια Β'
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΣΗΣ κλαδος Β5, βαθμός 9, Τεχνίτης
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ Ευπρεπίστρια
Ανατομία Βατράχου στο Εργαστήριο Ζωολογίας. Διακρί-
νονται οι Θ. Παταργιάς (2ος) και Β. Μαρμάρας (4ος)
.
Ο Καθηγητής Β. Κιόρτσης σε εκπαιδευτική εκδρομή.

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1970) Επετηρίδα Πανεπιστημιακού Έτους 1970 - 1971, Αθήνα: Αυτο- έκδοση, 2) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας (2000) Τμήμα Βιολογίας 1970 – 2000: 30 χρόνια προσφοράς. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη