Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Επίτιμοι Διδάκτορες » Arne Strid

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ARNE STRID (ΣΟΥΗΔΙΑ)
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)

   
 
1. Πρόταση αναγόρευσης του Καθηγητή κ. Arne Strid
σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας
2. Βιογραφικό Σημείωμα του Καθηγητή κ. Arne Strid
   
   
3. Απόφαση Συγκλήτου για την απονομή του τίτλου
του Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή κ. Arne Strid
4. Πρόσκληση - Πρόγραμμα αναγόρευσης
του Καθηγητή κ. Arne Strid σε Επίτιμο Διδάκτορα
   
   
5. Προσφώνηση από τον Αναπληρωτή Πρύτανη
Καθηγητή κ. Θ. Σφηκόπουλο
6. Παρουσίαση του Έργου του τιμωμένου
από τον Καθηγητή κ. Κ. Θάνο
   
   
7. Ανάγνωση Ψηφισμάτων Αναγόρευσης από τον
Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή κ. Κ. Γεωργίου
8. Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή κ. Arne Strid με τίτλο:
"Recent progress in the botanical exploration of Greece"
   
 
 9. Ομιλία (παρουσίαση) του τιμωμένου Καθηγητή κ. Arne Strid
   

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ