Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Γεώργιος Πανταζής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ (1906 - 1973)

Ακαδημαϊκός και Καθηγητής του Πανεπιστημίου στις Έδρες της Ζωολογίας και της Βιολογίας


Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου το 1906, καταγόμενος εκ Πολυχνίτου Λέσβου. Πραγματοποίησε τις στοιχειώδεις και εγκύκλιες σπουδές του στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια μετέβη στη Λειψία για σπουδές Ιατρικής τις οποίες περάτωσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1927. Την ίδια χρονιά πήγε με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου όπου διατέλεσε βοηθός των φημισμένων Καθηγητών Frisch και Seiler στις Ασκήσεις Ζωολογίας και Συγκριτικής Ανατομικής των Σπονδυλωτών και το 1929 αναγορεύθηκε Διδάκτορας Ζωολογίας. Στη συνέχεια έκανε μεταδιδακτορικές σπου- δές στη Γερμανία και στην Ιταλία όπου, με εισήγηση του Κοσμήτορα Καραθεοδωρή, μετέβη το 1930 για μελέτη της πανίδας της Μεσογείου στο Ζωολογικό Σταθμό της Νάπολης.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάσθηκε στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών ως Kαθηγητής Ιατρικής Ζωολογίας και στο Σταθμό Αντιμετώπισης της Ελονοσίας των Γιαννιτσών.

Το 1933 εκλέχθηκε Έκτακτος Εντεταλμένος Καθηγητής στην έδρα της Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έγινε Τακτικός Καθηγητής στις 20 Μαρτίου 1937. Παράλληλα, διεύθυνε και οργάνωσε το Ζωολογικό Μουσείο και το Εργαστήριο Ζωολογίας, τα οποία στεγάζονταν στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Δίδαξε Ζωολογία στους φοιτητές της τότε Φυσικομαθηματικής Σχολής (Φυσικό, Μαθηματικό, Φαρμακευτικό, Χημικό) και της Ιατρικής.

Το 1958 εκλέχθηκε Καθηγητής στην έδρα της Βιολογίας και δίδαξε Γενική Βιολογία αλλά και Ζωολογία μέχρι την πλήρωση της κενής έδρας της Ζωολογίας, το 1961, από τον Β.- Κ. Κιόρτση.

Την περίοδο 1940 - 1941 υπηρέτησε ως Ανθυπίατρος στο Κιλκίς.

Διατέλεσε Κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά τα έτη 1942 - 1944, 1958 - 1959 και 1967 - 1968 και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1969 - 1970. Το 1969 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και του Ινστιτούτου Βιολογίας του Κέντρου αυτού καθώς και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (1955 - 1965).

Ήταν μέλος του Δ. Σ. του Ιδρύματος «Αμαλία Φλέμινγκ» και Αντιπρόεδρος του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς συναντήσεις και σε συνέδρια σε ετήσια βάση.

Το 1955 ίδρυσε την Ελληνική Βιολογική Εταιρεία μαζί με άλλους διακεκριμένους επιστήμονες της εποχής. Η Εταιρεία αυτή στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στην παρούσα «Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών» μετά το θάνατο του. Επίσης,  το 1967, υπήρξε ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών.

Συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση των Τμημάτων Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970) και εγκαινίασε την ανέγερση της Φυσικομαθηματικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών το 1970.

Κατά τη διάρκεια της Πανεπιστημιακής του θητείας έκανε γνωστή την επιστήμη της Βιολογίας στο πλατύ κοινό με διαλέξεις, θερινά μαθήματα και άλλες εκδηλώσεις.

Χειρόγραφο από τις παραδόσεις
του Καθηγητή Γ. Πανταζή
Οι Καθηγητές Γ. Πανταζής και Μ. Μητσόπουλος (κέντρο όρθιοι)
πλαισιούμενοι από Φοιτητές του Φυσιογνωστικού Τμήματος.

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Στεφανίδης, Μ. Κ. (1952) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τόμος Ε: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β’. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 2) Ακαδημία Αθηνών (1977) Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας (1926 - 1976), Αθήνα 3) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας (2000) Τμήμα Βιολογίας 1970 – 2000: 30 χρόνια προσφοράς. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη 4) Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών – 25ο Ετήσιο Συνέδριο – Πρακτικά (2003) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γ. Π. Πανταζή. Αθήνα: ΕΕΒΕ.