Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Ιωάννης Πολίτης

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ (1886 - 1968)

Καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Έδρα της Βοτανικής

Γεννήθηκε το 1886 στον Πειραιά όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Κατόπιν σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο το 1904 και μεταξύ 1905 και 1908 στα Πανεπιστήμια της Νάπολης, της Ρώμης και της Παβίας, όπου το 1911 αναγορεύτηκε Διδάκτορας των Φυσικών Επιστημών και διορίστηκε επίτιμος Επιμελητής του Φυτολο- γικού Εργαστηρίου. Παράλληλα, μεταξύ 1907 και 1908, παρακολούθησε μαθήματα Φυτολογίας στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου και των Παρισίων.

Το 1914 διορίστηκε Διευθυντής του Φυτοπαθολογικού Εργαστηρίου του Κράτους και το 1917 Τακτικός Καθη- γητής της Δασολογικής Σχολής.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1918 εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής της Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1918 – 1919 και 1919 – 1920 δίδαξε παράλληλα και Ζωολογία.

Το ακαδημαϊκό έτος 1944 – 1945 διατέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της (1926) καθώς και Πρόεδρός της (1949) και ιδρυτικό μέλος της Ανώτατης Δασολογικής Σχολής.

Οι επιστημονικές του εργασίες σχετίζονται κυρίως με την έρευνα των θαλλοφύτων της Ελλάδας (δημιούργησε την πρώτη συλλογή θαλλοφύτων) καθώς και με τη Βιολογική Φυτολογία και ειδικότερα την έρευνα των κυανοπλαστών και ελαιοπλαστών.

Το 1940, σε συνεργασία με το Γάλλο μυκητολόγο René Maire (1878-1949), εξέδωσε το «Fungi Hellenici», το οποίο αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια καταγραφής των μυκήτων της Ελλάδας.

______________________________

ΠΗΓΗ: Στεφανίδης, Μ. Κ. (1952) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τόμος Ε: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β’. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.