Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Κωνσταντίνος Κτενάς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΤΕΝΑΣ (1884 - 1935)

Καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Έδρα της Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1884 και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Βαρβάκειο. Το 1899 άρχισε να σπουδάζει Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά το 1900 μεταγράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή για να σπουδάσει Φυσικές Επιστήμες.

Το 1903 αποφοίτησε και πήγε για μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας όπου το 1907 αναγορεύτηκε Διδάκτορας των Φυσικών Επιστημών. Το 1908 έγινε Υφηγητής της Ορυκτολογίας και Γεωγνωσίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο και το 1912 διορίσθηκε Τακτικός Καθηγητής της Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (Πετρογραφικής Γεωλογίας).

Το 1917 – 1918 διατέλεσε προσωρινός Καθηγητής της Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Επίσης διατέλεσε Διευθυντής του Ζωολογικού Μουσείου και του Γεωλογικού και Παλαιοντολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας (1915), καθώς και διοργανωτής και κατόπιν Διευθυντής του Μεταλλειολογικού Εργαστηρίου του Υπουργείου αυτού.

Ήταν μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Μεταλλείων (1918 - 1919) και Προϊστάμενος της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας (1919). Υπήρξε ένα από τα πρώτα τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών (1926) καθώς και Διευθυντής της Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων της (1928 - 1935) και προς τιμήν του θεσπίσθηκε ομώνυμο βραβείο.

Οι επιστημονικές του εργασίες αναφέρονται κυρίως στη στρωματογραφία και την τεκτονική του ελληνικού χώρου καθώς και στην πετρογραφία, την ηφαιστειολογία και τη μεταλλογένεια της Ελλάδας και αφορούν ειδικότερα ζητήματα της Γεωτεχνικής.

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Στεφανίδης, Μ. Κ. (1952) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τόμος Ε: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β’. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 2) Ακαδημία Αθηνών (1977) Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας (1926 - 1976), Αθήνα 3) Μαρίνος, Γ. (2006) Κωνσταντίνος Α. Κτενάς (1834 – 1935). Γεωενημέρωση 1. 33.