Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Κυριάκος Δομνάνδος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΜΝΑΝΔΟΣ (1789 - 1852)

Φιλικός, Πρόξενος και Καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Έδρα της Φυσικής Ιστορίας

Η καταγωγή του ήταν από την Κρήτη. Γεννήθηκε στη Βιέννη, όπου ο πατέρας του είχε καταφύγει από την Κωνσταντινούπολη.

Αρχικά ασχολήθηκε με το εμπόριο και το 1809 έγινε Διευθυντής εμπορικού οίκου στο Βουκουρέστι.

Για δεκαοκτώ χρόνια, από το 1811 έως το 1829, διατέλεσε Γραμματέας του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στο Βουκουρέστι.

Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε το 1819 από τον Γ. Λεβέντη. Όταν η ιδιότητά του αυτή καταγγέλθηκε στη Ρωσική Κυβέρνηση αναγκάστηκε να καταφύγει στο Παρίσι, όπου άρχισε να σπουδάζει Φυσική Ιστορία.

Στην Ελλάδα ήλθε το 1834 και την 1η Μαρτίου του 1836 χαρακτηρίσθηκε από την εφημερίδα «Ηώ» ως «ανήρ φιλογενής».

Τρία χρόνια αργότερα – στις 14 Απριλίου του 1837 – διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Επίτιμος Καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ασχολήθηκε με την έρευνα των ζώντων και ορυκτών μαλακίων ενώ το 1839, σε Διεθνές Συνέδριο Φυσιοδιφών που πραγματοποιήθηκε στο Τουρίνο, έκανε ανακοίνωση «Περί απολιθωμένων λειψάνων πιθήκων, ρινοκερώτων, κ.λπ. εκ των παρά το Χαρβάτι της Αττικής ανασκαφών».

Το 1845 απαλλάχτηκε των καθηκόντων του και ίδρυσε την γαλλόφωνη εφημερίδα «Courrier d' Athènes».

Χρημάτισε μέλος της Επιτροπής του Ιταλικού και του Ελληνικού Θεάτρου και αργότερα Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι.

Την 1η Νοεμβρίου του 1850 εκλέχθηκε «επίτιμος επί τίτλω» Καθηγητής του Πανεπιστημίου και πέθανε δύο χρόνια αργότερα, τον Μάϊο του 1852, στο Παρίσι.

Σύμφωνα με έκθεση του Καθηγητή Θεόδωρου Ορφανίδη σχετικά με την κατάσταση του Φυσιογραφικού Μουσείου, ο Κ. Δομνάνδος υπήρξε «σπάνιος επιστήμων».

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Αργυρόπουλος, Π (1852) Βιογραφία: Κυριάκος Δομνάνδος. Η Ευτέρπη, Τομ. 6 (6) 131-135 2) Στεφανίδης, Μ. Κ. (1952) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τόμος Ε’: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β’. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.