Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Νικόλαος Αποστολίδης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ (1856 - 1919)

Επιφανής Καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Έδρα της Ζωολογίας

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1856 όπου και έμαθε τα πρώτα γράμματα, ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα και σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο Εθνικό Πανεπιστήμιο.

Συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών της Γενεύης (1877 – 1879), παρακολούθησε μαθήματα Ζωολογίας στη Σχολή των Επιστημών της Σορβόννης από τον διακεκριμένο Καθηγητή Henri de Lacaze - Duthiers και το 1881 αναγορεύτηκε διδάκτορας μέσω της διατριβής: «Ανατομία και εμβρυολογία των οφιούρων».

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, το 1882, έγινε Υφηγητής της Ζωολογίας μέσω της διατριβής: «Οποία τις η θέσις των οφιούρων εν τοις εχινοδέρμοις» ενώ παράλληλα διατέλεσε Καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τον Σεπτέμβριο του 1894 διορίστηκε Τακτικός Καθηγητής της Ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο, θέση την οποία διατήρησε επί 22 χρόνια, ενώ διατέλεσε, επίσης, Διευθυντής του Ζωολογικού Μουσείου και συμμετείχε σε πλήθος αντιπροσωπειών της χώρας σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Το Ακαδημαϊκό Έτος 1909 - 1910 ανέλαβε πρυτανικά καθήκοντα, ενώ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1916 και 1917 χρημάτισε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση του Σπυρίδωνα Λάμπρου, από όπου όμως αποχώρησε για λόγους υγείας.

Δημοσίευσε αρκετές επιστημονικές εργασίες μεταξύ των οποίων: La pèche en Grèce. In: Fauna Ichthyologique de Grèce, 1883 – Συμβολή εις την Φυσικήν Ιστορίαν της Ελλάδος: Οι ιχθύες των γλυκέων υδάτων της Θεσσαλίας, 1892 – Το βασίλειον των ζώων, 1892 – Ανατομική και εμβρυολογία των σκωληκοειδών (vermetidae), 1894 – Τα θαλάσσια ζώα και τα επιθαλάσσια εργαστήρια (εισιτήριος λόγος στο μάθημα της Ζωολογίας, 3/11/1894) – Επιστημονικός καθορισμός των εν τω «Πουλολόγω» αναφερομένων πτηνών, 1896 – Φυσική και βιολογική ιστορία των ανωφελών κωνώπων, 1901 – Τα ωφέλιμα πτηνά, 1904 – Le corail grèc. In: La Grèce maritime, 1907 – Όρια, όροι και διαιρέσεις των εν ταις θαλάσσαις διαιτωμένων ζώων (Πρυτανικός Λόγος, 1909) – Στοιχειώδης Ζωολογία Εγχειρίδιον Ζωολογίας κ.ά.

 

______________________________

ΠΗΓΕΣ: 1) Στεφανίδης, Μ. Κ. (1952) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τόμος Ε: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β’. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2) Ενιαίος Διαδικτυακός Τόπος για την Ιστορία του ΕΚΠΑ - Αποστολίδης, Νικόλαος Χ. (1856-1919)