Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Ομότιμοι Καθηγητές

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   

Βασίλειος - Κλείτος Κιόρτσης  
Καθηγητής Ζωολογίας (1961 - 1993) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 639 2867
   

† Ιωάννης Ματσάκης  
Καθηγητής Ζωολογίας (1973 - 1988) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Κωνσταντίνος Ζαφειράτος  
Καθηγητής Ανθρωπολογίας (1958 - 1996) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 651 2676
   

Θεοχάρης Παταργιάς
Καθηγητής Βιολογίας (1964 - 2004) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Ευάγγελος Μουδριανάκης
Καθηγητής Κυτταρικής – Μοριακής Βιολογίας και Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοφυσικής (1994 - 2006) E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   

Μαρία Μωραϊτου - Αποστολοπούλου
Καθηγήτρια Ζωολογίας (1964 - 2005) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο Οικίας: 210 804 6523
   

Αρτέμιος Γιαννίτσαρος  
Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής (... - ...) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 643 4268
   

Αθανάσιος Δεσύπρης
Καθηγητής Κλινικής Χημείας (... - ...) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail:
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 643 3383
   

Θεόδωρος Κατσώρχης
Γραφείο: 29 (X+8)
Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας - Ιστοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (1970 - 2006) E-mail: tkatsor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλ: 210 727 4543 - Τηλ. Οικίας: 210 804 2184
   

Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
Γραφείο: 28 (X+8)
Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικής Διαφοροποίησης, Προσωπική Ιστοσελίδα
Ραδιοβιολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (... - ...) E-mail: lmargar[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4542 - Fax: 210 727 4742
   

Ειρήνη Λεκανίδου
Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας Νουκλεϊκών Οξέων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rlecanid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας: 210 771 3182
   
   

Καρολίνα Γκανή - Σπυροπούλου  
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgspyro[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο οικίας: 210 898 3622
   
     

Ισίδωρος Δ. Μπέης  
Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ibeis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   
     

Βασίλειος Γαλάτης  
Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου - Ιστολογίας, Προσωπική Ιστοσελίδα
Ανατομίας Διαφοροποίησης Φυτικού Σώματος E-mail: bgalatis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο Οικίας:
   
   

Εμμανουήλ Γ. Φραγκούλης Γραφείο: 4 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mfragoul[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4509 - Fax: 210 727 4158
   
   

Σταύρος Ι. Χαμόδρακας
Γραφείο: 62 (Ν. Πτ.)
Καθηγητής Βιοφυσικής & Υπολογιστικής Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιολογίας/Bιοπληροφορικής E-mail: shamodr[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4931 - Fax: 210 727 4254


   

Αθηνά Οικονόμου – Αμίλλη Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας Yδάτινων Oικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: aamilli[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4325 - Fax: 210 727 4885
   
     

Γεώργιος Ροδάκης Γραφείο: 16 (VΙΙΙΑ+8)
Καθηγητής Μοριακής και Εξελικτικής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: grodakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4617 - Fax: 210 727 4158
   
   

Μιλτιάδης Τύπας Γραφείο: 19 (VΙ+8)
Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: matypas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4633 - Fax: 210 723 1634
   
   

Άρτεμις Νικολαΐδου Γραφείο: 26 (IV+12)
Καθηγήτρια Θαλάσσιας Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: anikol[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4359 - Fax: 210 727 4604
   
   

Παναγιώτης Αποστολάκος Γραφείο: 70 (VI+4)
Καθηγητής Μορφολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: papostol[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4628 - Fax: 210 727 4702
   
   

Χρήστος Κατσαρός Γραφείο: ... (VI+4)
Καθηγητής Δομής & Ανάπτυξης Φυτών - Φυκολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ckatsaro[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4652
   
   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656 - Fax: 210 727 4702