Αρχική » Ιστορικά Στοιχεία » Σπυρίδων Μηλιαράκης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ (1852 - 1919)

Γιατρός και Καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Έδρα της Βοτανικής


Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1852 από λόγια οικογένεια η οποία καταγόταν από την Κρήτη και ήταν αδελφός του Γεω- γράφου - Ιστορικού Αντώνη Μηλιαράκη που υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο και το 1876 αναγορεύτηκε Διδάκτοράς της. Για ένα διάστημα άσκησε το ιατρικό επάγγελμα στα Σκόπια και κατόπιν επέστρεψε στην Αθήνα όπου δίδαξε Ζωολογία και Βοτανική στο πρότυπο Σχολείο του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.

Το 1881 πήγε με υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο του Βύρτσμπουργκ (Γερμανία) για να συνεχίσει τις σπουδές του. Σπούδασε Φυτολογία κοντά στον διακεκριμένο Φυσιολόγο Julius von Sachs και το 1884 αναγορεύτηκε Διδάκτορας των Φυσι- κών Επιστημών.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και διορίστηκε Υφηγητής και Επιμελητής του Φυτολογικού Μουσείου, καθώς και Καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας στο Πρακτικό Λύκειο.

Το 1892 διορίστηκε Τακτικός Καθηγητής της Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο όπου δίδαξε για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα – δεδομένου ότι αποχώρησε από την διδασκαλία το 1918.

Ασχολήθηκε κατ’ επανάληψη με τη θεωρία της εξέλιξης και υπήρξε ένας από τους πρώτους θιασώτες και «εισαγωγείς» των δαρβίνειων θεωριών στην Ελλάδα.

Στην «Εστία», περιοδικό ποικίλης ύλης αλλά υψηλού επιπέδου για την εποχή του, δημοσίευσε επανειλημμένα άρθρα σχετικά με τις απόψεις του Δαρβίνου, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και ο πρώτος μεταφραστής του έργου του Δαρβίνου στα Ελληνικά. Πρόκειται για το «Κάρολος Δάρβιν: Βιογραφικόν σχεδίασμα μικρού τινός παιδίου», το οποίο μετάφρασε το 1877 και το δημοσίευσε στο περιοδικό «Εστία» (τόμος Δ΄, τχ. 104, σελ. 817 - 824). Ανάτυπο του δημοσιεύματος έφτασε στα χέρια του Δαρβίνου με συνοδευτικό γράμμα από τον Θεόδωρο Χελδράιχ.

Η επιστημονική του έρευνα αφορούσε κυρίως τα θαλάσσια φύκη της Ελλάδος. Ωστόσο έγραψε πλήθος άλλων άρθρων και μονο- γραφιών: Μελετήματα εκ της Φυσικής Ιστορίας (1876)  – Κάρολος Δάρβιν (1880) – Βοτανικά Μελετήματα (1882) – Εισαγωγή εις την Βοτανικήν (1888) – Περί αφομιώσεως των φυτών (1885) – Ζώα του βυθού της θαλάσσης (1890) – Περί  πρωτοπλάσματος, (1893) – Εγχειρίδιον φυσιογνωσίας (1897) – Εγχειρίδιον Βοτανικής (1903, 1908, 1910) – Περί ελληνικών βοτανικών όρων: απόσπασμα εκ του προλόγου του Εγχειριδίου Βοτανικής (1904) – Περί της σημασίας των βοτανικών εργαστηρίων: Λόγος εκφωνηθείς τη 28 Ιουνίου 1904 επί τοις εγκαινίοις του βοτανικού εργαστηρίου του Εθνικού Πανεπιστημίου (1904) – Αι ψυχικαί ιδιότητες των ζώων (1926) κ.ά. ενώ το διάστημα 1914 – 1917 εξέδιδε τον «Βιολογικό Ερανιστή», μια συλλογή μελετών σχετικά με την Επιστήμη της Βιολογίας.

Απεβίωσε το 1919.

______________________________

ΠΗΓΗ: Στεφανίδης, Μ. Κ. (1952) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τόμος Ε: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β’. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.