Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων και γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος της περ. γ) του πρώτου εδαφίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Συνέλευση του Τμήματος για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140 - Fax: 210 727 4901
   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

   

Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Διευθύντρια Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871 - Fax: 210 727 4254


   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 2 (V+8)
Διευθυντής Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   
     

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Διευθυντής Τομέα Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131 - Fax: 210 727 4702
   
     

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8)
Διευθύντρια Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4401 - Fax: 210 727 4318
   
     

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Διευθυντής Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 {   }
   
     

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Διευθυντής Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885
   
     

Σπύρος Ευθυμιόπουλος Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Διευθυντής Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635
   

 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. & Ε.ΤΕ.Π.

     

Δρ. Μάρθα Γεωργίου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 45 (Χ+48)
  E-mail: martgeor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4612