Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Εκπρόσωποι Τμήματος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΣΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727 4885
   

ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ.Α.Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ - ΧΗΜΙΚΟΥ

   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ