Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Εκπρόσωποι Τμήματος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140
   

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140
   

ΣΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

     

Χαράλαμπος Ν. Αλεξόπουλος Γραφείο: 45 (Χ+8)
Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: halexo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4548
   

ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ.Α.Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ - ΧΗΜΙΚΟΥ

   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705
   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

     

Ανδρέας Ε. Αγαθαγγελίδης Γραφείο: 3 (VI+8)
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: agathan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629
   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ:

Κατηγοριοποίηση/Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων

Έντυπο Παραγγελίας - Παραλαβής Εργαστηριακών Αποβλήτων

Τριπλότυπο Έντυπο Παραλαβής - Παράδοσης Εργαστ. Αποβλήτων