Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Εκπρόσωποι Τμήματος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
Πρόεδρος του Τμήματος E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656 - Fax: 210 727 4702
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
Αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
Πρόεδρος του Τμήματος E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656 - Fax: 210 727 4702
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

     

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
Αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΣΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
Πρόεδρος του Τμήματος E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656 - Fax: 210 727 4702
   

ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ.Α.Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ - ΧΗΜΙΚΟΥ

   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ