Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Εκπρόσωποι Τμήματος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Αικατερίνη Γαϊτανάκη Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136 - Fax: 210 727 4635
   

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Αικατερίνη Γαϊτανάκη Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136 - Fax: 210 727 4635
   

ΣΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

   

Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727 4885
   

ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ.Α.Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ - ΧΗΜΙΚΟΥ

   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ