Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης

Προωθεί με ταχείς ρυθμούς τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, συμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ): Συντάσσει τα ερωτήματα αξιολόγησης που απευθύνονται στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ - Αποφασίζει για τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές - Χειρίζεται και επεξεργάζεται με ειδικό κωδικό τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που αποστέλλονται -  Διαμορφώνει τα κατάλληλα ιστογράμματα τα οποία αποστελλονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τις Πρυτανικές αρχές και την ΑΔΙΠ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727 4885
   

ΜΕΛΗ

     

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


     

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 { }
   
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 { }
   
     

Δρ. Παύλος Ανδριόπουλος Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 24 (VIIIΒ+4) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pandriop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4373
   
     

Νίκος Αρβανίτης Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
ΕΔΙΠ Γραφείο: 2 (V+8)
  E-mail: narvan[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4301
   
     

Δρ. Σωτήριος Αμίλλης Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 38 (V+4)
  E-mail: samillis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4123 - Fax: 210 727 4702
   
     

Δρ. Δημήτριος Καζάνης Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Γραφείο: 28 (VIIIb+4) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dkazanis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4363 - Fax: 210 727 4885
   
     

Δρ. Ουρανία Κωνσταντή Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
  E-mail: rconst[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4846
   
     

Δρ. Αλέξανδρος Σαββίδης Τομέας Βοτανικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 40 (V+4.00)
  E-mail: alsavvi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4188 - Fax: 210 727 4901
   
     

Χρυσούλα Παναγιώτου Γραφείο: ...
ΔΕ Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: chrysa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4247 - Fax: 210 727 4065
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

     
  Παναγιώτα Κόκκορη
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: nagiakok[at]gmail[dot]com
     
  Μυρτώ Ρουμελιώτη
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     
  Γεώργιος Παπαδρόσου
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: gpapadro1993[at]gmail[dot]com
     
  Ολυμπία Αποκότου  
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: olympia.ap[at]gmail[dot]com
     

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Επαναπροσδιορίζει, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, το περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων ώστε να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις - Επαναπροσδιορίζει, σε συνεργασία  με τους διδάσκοντες των άλλων Τμημάτων που παραδίδουν βασικά μαθήματα στους φοιτητές του Τμήματος, το περιεχόμενο ώστε να μεταδίδονται γνώσεις που ενδιαφέρουν τους φοιτητές της Βιολογίας -  Διαμορφώνει αλυσίδες των κατ' επιλογή μαθημάτων μοριακής και οικολογικής κατεύθυνσης λαμβάνοντας υπόψη τις διαφαινόμενες τάσεις στον χώρο των Βιοεπιστημών και τις προτείνει στους φοιτητές - Αποστέλλει τις απόψεις στους Τομείς και στη συνέχεια, αφού επεξεργασθεί τις παρατηρήσεις τους, καταλήγει στο τελικό σχέδιο του Προγράμματος Σπουδών το οποίο υποβάλλει για τελική έγκριση στη Γενική Συνελευση του Τμήματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Διαμάντης Σίδερης Γραφείο: 8 (V+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4515 - Fax: 210 727 4158
   

ΜΕΛΗ

   

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4401
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318
   
   

Παναγιώτα Παπαζαφείρη Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665 - Fax: 210 727 4635
   
   

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 { }
   
   

Κωνσταντίνος Τριάντης
Γραφείο: 37
Επίκουρος Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ktriantis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4241 - Fax: 210 727 ...
   

Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος - Φοιτητικών Θεμάτων

Διαμορφώνει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των εξαμήνων και το Πρόγραμμα Εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων - Συγκροτεί, σε συνεργασία με τους Τομείς, τα τμήματα των φοιτητών που πρόκειται να ασκηθούν κάθε εξάμηνο στα διάφορα Εργαστήρια ώστε να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις - Παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών, σε καθημερινή βάση, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο του Τμήματος και τους αρμόδιους Διευθυντές Τομέων για τις όποιες παρεκκλίσεις - Γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Τμήματος για τυχόν παρεκκλίσεις που ενδέχεται να ζητηθούν από τους διδάσκοντες όσον αφορά το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών - Συλλέγει τα πρωτόκολλα υλοποίησης διδασκαλίας μαθημάτων που υποχρεωτικά υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου από τους διδάσκοντες και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση για το εάν τα μαθήματα διδάχ- θηκαν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Γραφείο: 69 (IX+12)
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Προσωπική Ιστοσελίδα
Οικοφυσιολογίας E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635
   

ΜΕΛΗ

   

Διδώ Βασιλακοπούλου Γραφείο: 6 (V+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4506 - Fax: 210 727 4158
   
     

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Γραφείο: 30 (VI+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620 - Fax: 210 727 4620
   
     

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   
     

Βασίλειος Κουβέλης Γραφείο: 14 (VI+8) - Τηλ: 210 727 4094
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kouvelis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4488- Fax: 210 727 4318
   
     

Μαριάννα Αντωνέλου Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4873 - Fax: 210 727 4742
   
   

Μαρία-Σόνια Μελετίου - Χρήστου Γραφείο: 30 (VΙ+4)
Λέκτορας Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mmeleti[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4503 - Fax: 210 727 4702
   
     

Δρ. Πηνελόπη Δεληπέτρου Τομέας Βοτανικής
Ε.ΔΙ.Π. Γραφείο: 28 (IVB+4)
  E-mail: pindel[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4657
   
     

Δρ. Μαρία Δούση Τομέας Βοτανικής
Ε.ΔΙ.Π. Γραφείο: 22 (VIβ+4)
  E-mail: mdoussi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4654
   
     

Δρ. Αθηνά Μαρμάρη Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
  Γραφείο: 67 (IX+12)
  E-mail: amarmari[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4738
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

     
  Ολυμπία Αποκότου  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: olympia.ap[at]gmail[dot]com
     
  Ηρακλής Τσακόγιας  
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: tsakherc196[at]gmail[dot]com
     
  Παναγιώτα Κόκκορη
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: nagiakok[at]gmail[dot]com
     
  Μαρία Μπούσαλη
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: mbousali[at]yahoo[dot]com
     
  Οδυσσέας Θεοδώρου  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: ody_theod[at]hotmail[dot]com
     
  Ειρήνη Αντωνιάδη  
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: antirin612[at]gmail[dot]com
     
  Γιάννης Αθανασάκος  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: jhonathanasakos[at]hotmail[dot]com
     
  Σοφία Παπαδάκη
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     

Επιτροπή Προβολής – Δημόσιων Σχέσεων

Επεξεργάζεται σχέδιο για την με κάθε τρόπο προβολή του Τμήματος στην κοινωνία και στα μαζικά μέσα ενημέρωσης - Επεξεργάζεται τη διαμόρφωση εκδόσεων κύρους του Τμήματος στα οποία παρουσιάζονται τα επιστημονικά επιτεύγματα και η εν γένει δραστηριότητες του Τμήματος - Διαμορφώνει καταστατικό για την ίδρυση ομίλου Alumni στο Τμήμα Βιολογίας και συνεργάζεται με το Διοικητικό του Συμβούλιο για την παραπέρα προβολή - Επικοινωνεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη συνεργασιών σε οργανωμένο πλαίσιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Νικόλαος Χριστοδουλάκης Γραφείο: 19 (VΙ+4)
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: nchristo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4650 - Fax: 210 727 4702
   

ΜΕΛΗ

   

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4401
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318
   
   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 { }
   
   

Κωνσταντίνος Τριάντης
Γραφείο: 37
Επίκουρος Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ktriantis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4241 - Fax: 210 727 ...
   
   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140 - Fax: 210 727 4901
   
     

Δρ. Βασιλική Κρικώνη - Κυρίτση Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Γραφείο: 22 (VΙΒ+12)
  E-mail: vkriko[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4644
   
     

Δρ. Νικόλαος Παπανδρέου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 58 (Ν.Πτ.)
  E-mail: npapand[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4868
   
     

Έλενα Παππά Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
  Γραφείο: ...
  E-mail: elepappa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4350
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

  Ολυμπία Αποκότου
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: olympia.ap[at]gmail[dot]com
     
  Ηρακλής Τσακόγιας
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     
  Άννα Αντωνάτου - Παπαϊωάννου
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: aapapaiwannou[at]gmail[dot]com
     
  Μυρτώ Ρουμελιώτη  
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     
  Οδυσσέας Θεοδώρου  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: ody_theod[at]hotmail[dot]com
     
  Πόθος Γρέβιας  
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:

Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

Επιμελείται την κατανομή των διπλωματικών εργασιών στους φοιτητές - Ελέγχει το πλαίσιο συνεργασίας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος  με τους Ερευνητές των ερευνητικών ιδρυμάτων όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εκτός Τμήματος διπλωματικές εργασίες - Διαμορφώνει τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών στον οποίο περιλαμβάνονται: η μορφή της διπλωματικής εργασίας, ο αριθμός των αντιτύπων που θα κατατεθούν, ο τρόπος διαμόρφωσης του εξωφύλλου, ο τρόπος παρουσίασης των βιβλιογραφικών αναφορών κ.λπ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Σοφία Ριζοπούλου Γραφείο: 8 (VI+4)
Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: srhizop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4513 - Fax: 210 727 4702
   

ΜΕΛΗ

   

Κλεονίκη Λάμνησου Γραφείο: 2 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4636
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4318 - Fax: 210 727 4318
   
   

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή Γραφείο: 60 (IX+12)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ikaggeli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4948 - Fax: 210 727 4635
   
   

Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Βιοφυσικής E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871 - Fax: 210 727 4254


   

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Λέκτορας Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων Γραφείο: 5 (VIIIα+4)
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4324 - Fax: 210 727 4885
   
   

Δρ. Χλόη - Άννα Αδαμοπούλου Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΔΙΠ Γραφείο: 2 (V+0)
  E-mail: cadam[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4729 - Fax: 210 727 4619
   
     

Δρ. Ιωάννα Λούβρου Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΔΙΠ Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  E-mail: ilouvrou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4363 - Fax: 210 727 4885
   
     

Δρ. Μαρία Σαρίκα Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
  Γραφείο: 15 (VΙ+8)
  E-mail: msarika[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4719
   
     

Δρ. Παρασκευή Σκούρου Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
  Γραφείο: 3 (V+8)
  E-mail: pskourou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4507 & 4301 & 4309
   
     

Δρ. Πηνελόπη Σωτηρίου Τομέας Βοτανικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 72 (VIΒ+0.00)
  E-mail: penysotiriou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4659 - Fax: 210 727 4702
   
     

Δρ. Αγγελική Φωτεινοπούλου Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
ΕΔΙΠ Γραφείο: 67 (ΙΧ+12)
  E-mail: afotinop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4738
   
   

Μαρίνα Αρχοντάκη Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 45 (Χ+8)
  E-mail: marchon[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4273 - Fax: 210 727 4742
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

     
  Γεώργιος Παπαδρόσου  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: gpapadro1993[at]gmail[dot]com
     
  Έλενα Τρισμπιώτη  
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     
  Οδυσσέας Θεοδώρου
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: ody_theod[at]hotmail[dot]com
     
  Πόθος Γρέβιας
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     
  Μαρία Μπούσαλη
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: mbousali[at]yahoo[dot]com
     
  Παναγιώτα Κόκκορη
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: nagiakok[at]gmail[dot]com
     
  Αγγελίνα Τζαναβάρη
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: aggelinatza[at]hotmail[dot]com
     
  Σοφία Παπαδάκη
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     

Επιτροπή Βιοηθικής - Βιοασφάλειας

Υποδιερείται σε δύο υποεπιτροπές: την Υποεπιτροπή Δεοντολογίας και την Υποεπιτροπή Βιοσφάλειας. Η επιτροπή ανάλογα με τις αναγκαιότητες μπορεί να συνεδριάζει σε ολομέλεια ή υπό τη μορφή των υποεπιτροπών της.

Η Υποεπιτροπή Δεοντολογίας διαμορφώνει κανόνες: α) συμπεριφοράς μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, β) χειρισμού των πειραματόζωων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα επιτηρώντας την τήρησή τους κατά τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως πειραμάτων - Επιλύει προβλήματα πού αναφύονται εξαιτίας απρεπούς συμπεριφοράς μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και εισηγείται στην Γ.Σ του Τμήματος μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Η Υποεπιτροπή Βιοασφάλειας διαμορφώνει κανόνες για: α) την ασφαλή λειτουργία των Εργαστηρίων του Τμήματος, τόσο των φοιτητικών όσο και των ερευνητικών, β) την ασφαλή λειτουργία των Εργαστηρίων ισοτόπων ελέγχοντας αν η λειτουργία τους είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Α.Ε., γ) την ασφαλή αποκομιδή βιολογικών και χημικών παραπροϊόντων και λοιπών καταλοίπων, δ) για την ασφαλή λειτουργία των διαφόρων Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εργαστηρίων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές - Ελέγχει τους εξοπλισμούς των Εργαστηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους, υποβάλλει προτάσεις στους υπευθύνους των οργάνων  και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους εισάγει το θέμα στη Γ.Σ. - Γνωμοδοτεί σχετικά με την ύπαρξη ασφαλών προϋποθέσεων χειρισμού βιολογικού υλικού που πρόκειται να εισαχθεί στα Εργαστήρια του Τμήματος και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ελέγχει: α) την εμπειρία του επιστημονικού υπευθύνου στο χειρισμό του ανασυνδυασμένου DNA και πειραματόζωων, β) την εκπαίδευση του προσωπικού τόσο όσον αφορά  τη βιολογία των οργανισμών στους οποίους θα εισαχθεί ανασυνδυασμένο DNA ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι βιολογικοί κίνδυνοι όσο και την εφαρμογή βασικών μικροβιολογικών πρακτικών, γ) την ύπαρξη ειδικών οργάνων για το φυσικό περιορισμό της πιθανότητας μόλυνσης και δ) την ύπαρξη των καταλλήλων εργαστηριακών υποδομών ώστε να εξασφαλίζεται ο φυσικός περιορισμός της πιθανότητας μόλυνσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   
   

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4401
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318
   

ΜΕΛΗ

   

Παναγιώτα Παπαζαφείρη Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665 - Fax: 210 727 4635
   
   

Νικόλαος Χριστοδουλάκης Γραφείο: 19 (VΙ+4)
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: nchristo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4650 - Fax: 210 727 4702
   
   

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   
   

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131 - Fax: 210 727 4702
   
     

Δρ. Ιωάννης Αναστασίου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
ΕΔΙΠ Γραφείο: 17 (IV+12)
  E-mail: ianastasiou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4603
   
     

Δρ. Κλαυδία Γεμεντζή
Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας Γραφείο: 8 (VI+8)
  E-mail: cgementzi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4622
   
     

Δρ. Αθηνά Μαρμάρη Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
ΕΔΙΠ Γραφείο: 67 (IX+12)
  E-mail: amarmari[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4738
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

     
  Νίκος Λεοντίδης
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών E-mail: nikoss3133[at]masn[dot]com
     
  Μαριλίνα Γούρναρη
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών E-mail: 
     
  Τηλέμαχος Σαμαράς
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     
  Ολυμπία Αποκότου  
  Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: olympia.ap[at]gmail[dot]com
     

Επιτροπή Εξέτασης Δικαιολογητικών Ειδικών Περιπτώσεων Εισαγωγής Υποψηφίων & Μετεγγραφών

Αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών για μετεγγραφές και μεταφορά θέσης και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΜΕΛΗ

   

Σπύρος Ευθυμιόπουλος Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635
   
   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   
     

Μαριάννα Αντωνέλου Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4873 - Fax: 210 727 4742
   

 

Επιτροπή Κατατάξεων

...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΜΕΛΗ

   

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4401
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318
   
   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655 - Fax: 210 727 4654
   
   

Νικόλαος Χριστοδουλάκης Γραφείο: 19 (VΙ+4)
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: nchristo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4650 - Fax: 210 727 4702
   
   

Κλεονίκη Λάμνησου Γραφείο: 2 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4636
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4318 - Fax: 210 727 4318
   
     

Αναστάσιος Λεγάκις Γραφείο: Γραφ.28 (IV+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604
   
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 { }
   

Επιτροπή "ERASMUS"

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Γεώργιος Διαλλινάς Γραφείο: 42 (V+4)
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4649 - Fax: 210 727 4702
   

ΜΕΛΗ

   

Σοφία Ριζοπούλου Γραφείο: 8 (VI+4)
Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: srhizop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4513 - Fax: 210 727 4702
   
   

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885
   
   

Αικατερίνη – Μαρία Παππά Γραφείο: 18 (VΙ+8)
Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής E-mail: kmpappas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4340 - Fax: 210 727 4318
   
   

Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Βιοφυσικής E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871 - Fax: 210 727 4254


     

Δρ. Ελένη Γιαννούτσου Τομέας Βοτανικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 1 (VI+4)
  E-mail: egianno[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4203 - Fax: 210 727 4702
   
     

Δρ. Ζωή Λίτου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 57 (Ν.Πτ.)
  E-mail: zlitou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4545
   
     

Δρ. Κανέλλα Ραδέα Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 37 (ΙΧ+4) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kradea[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4196
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

     
     
  Ανεξία Κουρκούλου
 
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: anzi.c[at]hotmail[dot]com
     
  Βίκυ Χαρίτου
 
  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: vikiixar[at]gmail[dot]com
     
  Ειρήνη Αντωνιάδη  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: antirin612[at]gmail[dot]com
     
  Πόθος Γρέβιας
 
  Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail:
     

Επιτροπή Οικονομικών

...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 10 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   

ΜΕΛΗ

   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   
   

Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης
Γραφείο: 35 (Χ+8)
Επίκουρος Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης E-mail: dstravop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4105 - Fax: 210 727 4742


   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   
   

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131 - Fax: 210 727 4702
   
   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 { }
   
   

Βασίλειος Κουβέλης Γραφείο: 14 (VI+8) - Τηλ: 210 727 4488
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kouvelis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4094 - Fax: 210 727 4318
   
     

Δρ. Ελευθερία Κραββαρίτη Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
ΕΔΙΠ Γραφείο: 15 (VΙΙΙα+8) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: larakrav[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4744 & 4301
   
     

Δρ. Παύλος Ανδριόπουλος Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 24 (VIIIΒ+4) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pandriop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4373
   
     

Δρ. Αθανάσιος Βελέντζας Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 60 (Ν.Πτ.)
  E-mail: tveletz[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4872
   
     

Δρ. Ευστάθιος Κατσίφας Τομέας Βοτανικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 34 (V+4) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: skatsi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4704 - Fax: 210 7274 901
   
     

Δρ. Σύλβια Παπαβασιλείου Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
ΕΔΙΠ Γραφείο: 46 (VIIIΒ+12)
  E-mail: spapabas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4942 - Fax: 210 727 4635
   
     

Βασιλική Σιαφάκα Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά Γραφείο: 4 (IV+12)
ΜSc. Διοίκηση & Οικονομική Τηλ/κών Δικτύων ΕΚΠΑ E-mail: vsiafaka[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4602 - Fax: 210 727 4604
   
     

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
Διοικητικός Γραφείο: 54 (Ν.Πτ.)
  E-mail: danagn[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4310
   
     

Αθηνά Μπούρμπουλα Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Διοικητικός Γραφείο: 19 (VI+8)
  E-mail: abourbou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4632 - Fax: 210 727 4318
   
     

Σοφία Ευδοκιμίδου Γραμματεία
Διοικητικός Γραφείο: ...
  E-mail: seudok[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4502
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

     
  Γιώργος Παπαδρόσου  
  Τακτικός Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: gpapadro1993[at]gmail[dot]com
     
  Ολυμπία Αποκότου
 
  Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: olympia.ap[at]gmail[dot]com
     
  Οδυσσέας Θεοδώρου
 
  Τακτική Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: ody_theod[at]hotmail[dot]com
     
  Ειρήνη Αντωνιάδη
 
  Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών E-mail: antirin612[at]gmail[dot]com
     

Επιτροπή Εκπαιδευτικών Εκδρομών

...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727 4885
   

ΜΕΛΗ

   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140 - Fax: 210 727 4901
   
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 { }
   
   

Ελένη Γαλένου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας Γραφείο: 6 (IV+12)
  E-mail: egalenou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4847
   
     

Δρ. Ιωάννα Πυρρή Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
ΕΔΙΠ Γραφείο: 5 (VΙΙΙΑ+4)
  E-mail: ipyrri[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4253
   

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655 - Fax: 210 727 4654
   

ΜΕΛΗ

   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 { }
   
     

Χρυσούλα Παναγιώτου Γραφείο: ...
ΔΕ Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: chrysa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4247 - Fax: 210 727 4065
   

Συντονιστική Επιτροπή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Β' Κύκλου

...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΜΕΛΗ

   

Βασιλική Αλεπόρου - Μαρίνου Γραφείο: 3 (VΙ+8)
Καθηγήτρια Βιοχημικής & Μοριακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: valepor[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629 - Fax: 210 727 4318
   
   

Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727 4885
   
   

Αμαλία Καραγκούνη - Kύρτσου Γραφείο: 34 (V+4)
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: akar[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλ: 210 727 4526 & 4704 - Fax: 210 727 4901
   
   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 
   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 10 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   
   

Σπύρος Ευθυμιόπουλος Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635
   

Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη Γραφείο: ...
Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: agrigor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4248 - Fax: 210 727 4065