Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Πρόεδρος & Αναπληρωτής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2017 - 2019 έχει εκλεγεί η Καθηγήτρια του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, κ. Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη

   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αναπληρωτής Προέδρου για τα ακαδημαϊκά έτη 2017 - 2019 έχει εκλεγεί η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, κ. Ουρανία Τσιτσιλώνη

   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635