Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2022 - 2024 έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής, κ. Αριστείδης Παρμακέλης

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αντιπρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2022 - 2024 έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Βοτανικής, κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου

   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140