Αρχική » Οργάνωση & Διοίκηση » Συνέλευση Τμήματος

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος (Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α')

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736
   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140
   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

   

Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Διευθύντρια Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871


   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 2 (V+8)
Διευθυντής Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306
   
     

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Διευθυντής Τομέα Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131
   
     

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8)
Διευθύντρια Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4401
   
     

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Διευθυντής Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544
   
     

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Διευθυντής Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258
   
     

Σπύρος Ευθυμιόπουλος Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Διευθυντής Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890
   

ΜΕΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514
   
     

Γεώργιος Διαλλινάς Γραφείο: 42 (V+4)
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4649
   
     

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Γραφείο: 69 (IX+12)
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Οικοφυσιολογίας E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376
   
   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4215
   
   

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555


   

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Γραφείο: 30 (VI+12)
Καθηγήτρια Ιχθυολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620
   
   

Διαμάντης Σίδερης Γραφείο: 3 (V+8)
Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4515
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   

Παναγιώτα Παπαζαφείρη Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665
   
   

Κωνσταντίνος Τριάντης
Γραφείο: 37
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
(σε αναστολή καθηκόντων) E-mail: ktriantis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4241
   
   

Διδώ Βασιλακοπούλου Γραφείο: 6 (V+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4506
   
   

Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης
Γραφείο: 35 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dstravop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4105


     

Αικατερίνη – Μαρία Παππά Γραφείο: 18 (VΙ+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής E-mail: kmpappas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4340
   
     

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705
   
   

Ανδρέας Ν. Ρούσσης Γραφείο: 3 (VI+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: aroussis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4694
   
     

Μαριάννα Αντωνέλου Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4873
   
   

Βασίλειος Κουβέλης Γραφείο: 14 (VI+8) - Τηλ: 210 727 4488
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kouvelis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4094
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Γραφείο: 5 (VIIIΑ+4)
Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4324
   
   

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή Γραφείο: 60 (IX+12)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ikaggeli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4948
   
     

 

Ιωάννης - Δημοσθένης Αδαμάκης Γραφείο: 6 (VΙ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών με έμφαση στη Δομή Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: iadamaki[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4653
   
     

 

Χρήστος Κοντός Γραφείο: 17 (VΙΙΙΑ)
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: chkontos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4616
   
     

 

Διονύσιος Ε. Ραΐτσος Γραφείο: 12 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: draitsos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4764
   
     

Σάββας Μ. Γενίτσαρης Γραφείο: 15 (VIIIb+4)
Επίκουρος Καθηγητής Δομής & Λειτουργίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων E-mail: genitsar[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4249
   
     

Ανδρέας Ε. Αγαθαγγελίδης Γραφείο: 3 (VI+8)
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: agathan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629
   
     

Χαράλαμπος Ν. Αλεξόπουλος Γραφείο: 45 (Χ+8)
Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: halexo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4548
   
     

Μαρία - Ελένη Χοβαλοπούλου Γραφείο: ... (...+...)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογικής Ανθρωπολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: marilenachov[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4415
   
     

Ιερώνυμος Ζωιδάκης Γραφείο: 15 (VIIΙ A+8)
Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας - Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: izoidakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4362
   
     

Δέσποινα Σ. Σαμακοβλή Γραφείο: ... (... ...)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dsamakovli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4356
   
     

Νικόλαος Μ. Φύλλας Γραφείο: 31 (VΙΙΙΒ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Χερσαίας Οικολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: nfyllas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4416
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.ΔΙ.Π.

     

Δρ. Μάρθα Γεωργίου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
Τακτικό Μέλος Γραφείο: 45 (Χ+48)
  E-mail: martgeor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4612
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ε.Τ.Ε.Π.

     

Έλενα Παππά Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Τακτικό Μέλος Γραφείο: ...
  E-mail: elepappa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4350
   

6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Άρθρο 9 παρ.4 /121491/7-11-2017 ΦΕΚ3969/τ. Β΄13-11-2017)

Ο σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών δεν έχει αναδείξει εκπροσώπους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

 

   
   
   
   
   
   
   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών έχει απενεργοποιηθεί.