Αρχική » Πληροφορίες » Αίθουσα Υπολογιστών (PC-Lab)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

           
 
   
     
   
     
  Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει μια σύγχρονη Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία βρίσκεται δύο (2) ορόφους κάτω από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (παραπλεύρως του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου)  
 
Η Αίθουσα Υπολογιστών (PC-Lab) του Τμήματος διαθέτει είκοσι (20) προσωπικούς υπολογιστές HP Compaq dx 7400 Microtower, CPU: Core 2 Duo E6550, RAM: 1 GB PC2 – 5300 (DDR2 – 667), HDD: 160 GB SATA NCQ HDD SMART IV 1st ALL, DVD: SATA 16X SuperMulti LightScribe 1st Drv, εφοδιασμένους με λειτουργικό σύστημα  WINDOWS 7, εφαρμογές λογισμικού κατάλληλες για την αποστολή της (Microsoft Office κ.ά.) και συνδεδεμένους στο διαδίκτυο μέσω της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Αποστολή της Αίθουσας Υπολογιστών είναι:

   
Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος στη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
   
Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών του Τμήματος στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών για εκτέλεση εργασιών σε μαθήματα που χρήζουν υπολογιστικής υποδομής.
   
Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδυκτίου και η εξάσκηση στη χρήση προγραμμάτων για την εκπόνηση διαφόρων φοιτητικών εργασιών.
   
Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.