Αρχική » Πληροφορίες » Αιτήσεις στη Γραμματεία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τις οδηγίες για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων ή την έκδοση πιστοποιητικών να συμπληρώνουν μια από τις ακόλουθες αιτήσεις και κατόπιν να την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (secr[at]biol.uoa[dot]gr), συνοδευόμενη από αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (για την ταυτοπροσωπία).

     
     
 Απλή Αίτηση Αίτηση Εγγραφής Πρωτοετών
Αίτηση Έκδοσης
Πιστοποιητικών

 

     
 
     
Αίτηση Αναγόρευσης/
Ορκωμοσίας
Αίτηση Ορκωμοσίας Αίτηση Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

 

     
     
Αίτηση Αναγνώρισης
Μαθήματος
Υπεύθυνη Δήλωση Διαδικτυακής Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Υπεύθυνη Δήλωση Διαδικτυακής Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών