Αρχική » Πληροφορίες » Βραβείο "Ορέστη - Κωνσταντίνου Μυλωνάκη"

ΒΡΑΒΕΙΟ "ΟΡΕΣΤΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΗ"

 

Το Τμήμα Βιολογίας, με τη σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει θεσμοθετήσει βραβείο στη μνήμη του εκλιπόντος φοιτητή του Ορέστη - Κωνσταντίνου Μυλωνάκη, αποδεχόμενο τη δωρεά και σεβόμενο την επιθυμία της οικογένειας του πρόωρα χαμένου φοιτητή του.

Το βραβείο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Tο ποσό του βραβείου ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000 €) ετησίως.

2. Απονέμεται στον πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια, που θα εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) ή περισσότερα μαθήματα, κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου και θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

3. Αποδίδεται στην ετήσια εκδήλωση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, παρουσία της οικογένειας του Ορέστη – Κωνσταντίνου Μυλωνάκη. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου, γίνεται αναφορά στη σύντομη αλλά λαμπρή διαδρομή του εκλιπόντος στο Τμήμα Βιολογίας  του ΕΚΠΑ.

4. Έναρξη απόδοσης του βραβείου ορίστηκε ο Οκτώβριος του 2013 και αφορά φοιτητή ή φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

5. Οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης γίνονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ.
 

Το βραβείο - σύμφωνα με την 15η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 - απονεμήθηκε για πρώτη φορά, εξ ημισείας, στους φοιτητές Γεωργία Νάση και Ιωάννη Ρούσσο, για την ισόβαθμη επίδοσή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.