Αρχική » Πληροφορίες » Βραβείο "Ορέστη - Κωνσταντίνου Μυλωνάκη"

ΒΡΑΒΕΙΟ "ΟΡΕΣΤΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΗ"

 

Το Τμήμα Βιολογίας, με τη σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει θεσμοθετήσει βραβείο στη μνήμη του εκλιπόντος φοιτητή του Ορέστη - Κωνσταντίνου Μυλωνάκη, αποδεχόμενο τη δωρεά και σεβόμενο την επιθυμία της οικογένειας του πρόωρα χαμένου φοιτητή του.

Το βραβείο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Tο ποσό του βραβείου ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000 €) ετησίως.

2. Απονέμεται στον πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια, που θα εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) ή περισσότερα μαθήματα, κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου και θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

3. Αποδίδεται στην ετήσια εκδήλωση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, παρουσία της οικογένειας του Ορέστη – Κωνσταντίνου Μυλωνάκη.

4. Έναρξη απόδοσης του βραβείου ήταν ο Οκτώβριος του 2013 και αφορούσε φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

5. Οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης γίνονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ.