Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία (14E7204)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  14Ε7204 Γ' 2 2 4 4,0 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

...

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Επεξεργασία κλιματικών στοιχείων. Κλίμα και άνθρωπος - Κλιματικοί και Βιοκλιματικοί δείκτες. Κλίμα και Υδρολογία - Κλίμα και έδαφος. Κλίμα και Γεωργία - Κλίμα και Δασοπονία. Τροποποίηση Κλιμάτων. Κλίμα και Φυσικές καταστροφές. Παλαιοκλιματολογία. Ήπιες μορφές ενέργειας (Αιολική-Ηλιακή).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

...

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Π. Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Κ. Ελευθεράτος, Επ. Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Μ. Χατζάκη, Επ. Καθηγήτρια Κλιματολογίας
 
  Εργαστήρια: Π. Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας - Κ. Ελευθεράτος, Επ. Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Μ. Χατζάκη, Επ. Καθηγήτρια Κλιματολογίας
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL166/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εφαρμοσμένη Κλιματολογία
Συγγραφέας: Κανελλοπούλου Ελένη 
Εκδοτικός Οίκος: Σ. Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007 - ISBN: 978-960-266-300-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 45439
 
Παρατηρήσεις:
 
  ...