Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

  Έναρξη Παραδόσεων:   Τρίτη 22/02/22  
  Λήξη Παραδόσεων:   Παρασκευή 10/06/22  
     
  Εξεταστική Περίοδος: Δευτέρα 20/06/22 έως και Παρασκευή 08/07/22  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Βοτανική 1 Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 1 Βιοχημεία 2 - Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 1
10:00 - 11:00  Βοτανική 1 Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 1 Βιοχημεία 2 - Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 1
11:00 - 12:00 Βιοχημεία 2 Βοτανική 1 - Βιοχημεία 2 Βοτανική 1
12:00 - 13:00 Βιοχημεία 2 Βοτανική 1 - Βιοχημεία 2 Βοτανική 1
13:00 - 14:00 - - - - -
14:00 - 15:00 -
- - - -
           

1 Αμφιθέατρο ΦΜ1 (Τμήμα Φαρμακευτικής) - 2 Αμφιθέατρο 11Α

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00
Φυσιολογία Ζώων
Οικολογία - Οικολογία Γενική Μικροβιολογία
10:00 - 11:00 Φυσιολογία Ζώων Οικολογία - Οικολογία Γενική Μικροβιολογία
11:00 - 12:00 - Γενική Μικροβιολογία Φυσιολογία Ζώων - Οικολογία
12:00 - 13:00 - Γενική Μικροβιολογία Φυσιολογία Ζώων - Οικολογία
13:00 - 14:00 - - - - -
14:00 - 15:00 - - - - -
15:00 - 16:00 - - -
           

Χώρος Παραδόσεων: Αμφιθέατρο 11Α

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00

Βιοτεχνολογία 1

Συμπεριφορά Ζώων 3

Μοριακή Γενετική 1

Μεταβολισμός Φυτών 5

Υδατοκαλλιέργειες 2

Βιοτεχνολογία 1

Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας 4

Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής
Βιολογίας 6

Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων 7

Βιοφυσική 6

Χλωρίδα της Ελλάδας 4

10:00 - 11:00

Βιοτεχνολογία 1

Συμπεριφορά Ζώων 3

Μοριακή Γενετική 1

Μεταβολισμός Φυτών 5

Βιοτεχνολογία 1

Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας 4

Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής
Βιολογίας 6

Πανίδα της Ελλάδας 2

Βιοφυσική 6

Χλωρίδα της Ελλάδας 4

11:00 - 12:00

Κλινική Βιοχημεία 3

Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας 4

Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής
Βιολογίας 6

Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων 7

Βιοφυσική 6

Υδατοκαλλιέργειες 2

Μοριακή Γενετική 1

Μεταβολισμός Φυτών 5

Κλινική
Βιοχημεία 3

Πανίδα της Ελλάδας 2

12:00 - 13:00

Κλινική Βιοχημεία 3

Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας 4

Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής
Βιολογίας 6

Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων 7

Βιοφυσική 6

Υδατοκαλλιέργειες 2

Μοριακή Γενετική 1

Μεταβολισμός Φυτών 5

Συμπεριφορά Ζώων 3

Κλινική
Βιοχημεία 3

Πανίδα της Ελλάδας 2

13:00 - 14:00 - - - -

-

14:00 - 15:00 - - - - -
15:00 -16:00 - - - - -
           
  1 Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων - 2 Αίθουσα «Χαρίτου» (3ος όροφος) - 3 Αμφιθέατρο 11Β - 4 Αίθουσα «Αναγνωστίδη» (Ισόγειο)5 Αίθουσα «Π. Δεληπέτρου» (1ος όροφος) - 6 Αίθουσα «Γ. Πανταζή» (2ος όροφος)7 Αίθουσα «Π. Βλάχος» (3ος όροφος)
 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Νησιωτική Βιογεωγραφία 1 -

Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας 2

Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας 2

Γονιδιωματική 3
10:00 - 11:00 Νησιωτική Βιογεωγραφία 1 Διδακτική Βιοεπιστημών 5

Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας 2

Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας 2

Γονιδιωματική 3
11:00 - 12:00 - Οικοφυσιολογία Φυτών 4 Οικοφυσιολογία Φυτών 4 Διδακτική Βιοεπιστημών 5 -
12:00 - 13:00 Γονιδιωματική 3 Οικοφυσιολογία Φυτών 4 Οικοφυσιολογία Φυτών 4 Διδακτική Βιοεπιστημών 5 -
13:00 - 14:00 - - - -  
14:00 - 15:00 - - - - -
           
  1 Αίθουσα «Αναγνωστίδη» (Ισόγειο) - 2 Αμφιθέατρο 11Β - 3 Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων - 4 Αίθουσα «Π. Δεληπέτρου» (1ος όροφος) - 5 Αίθουσα. «Γ. Πανταζή» (2ος όροφος)