Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Τηλεμεταδόσεις Μαθημάτων μέσω Διαδικτύου

ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών
Τετάρτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 13:00 - 14:00
Cisco Webex Meetings
       
Βιοφυσική Τετάρτη     11:00 - 13:00
Παρασκευή 09:00 - 11:00
 
       
Βιοχημεία Δευτέρα       11:00 - 13:00
Τρίτη           11:00 - 13:00
Παρασκευή  11:00 - 13:00
Zoom
       
Βιοτεχνολογία Δευτέρα 09:00 - 11:00
Τετάρτη 09:00 - 11:00
Skype for Business ή
Cisco Webex Meetings
       
Βοτανική Δευτέρα 09:00 - 11:00
Τετάρτη  09:00 - 11:00
Πέμπτη  11:00 - 13:00
Skype for Business
       
Γενική Μικροβιολογία Δευτέρα      09:00 - 11:00
Παρασκευή 11:00 - 13:00
Zoom
       
Διδακτική Βιοεπιστημών Δευτέρα 13:00 - 15:00
Πέμπτη  11:00 - 12:00
Skype for Business
       
Κλινική Βιοχημεία Δευτέρα     11:00 - 13:00
Παρασκευή  11:00 - 13:00 
Skype for Business
       
Μεταβολισμός Φυτών Τρίτη     09:00 - 11:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00
Cisco Webex Meetings
       
Μοριακή Γενετική Τρίτη     09:00 - 11:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00
Skype for Business ή
Cisco Webex Meetings
       
Οικολογία Τρίτη           11:00 - 13:00
Πέμπτη        09:00 - 11:00
Παρασκευή  09:00 - 11:00
Skype for Business
       
Οικοφυσιολογία Φυτών Τρίτη         09:00 - 11:00
Παρασκευή 09:00 - 11:00
Skype for Business
       
Πανίδα της Ελλάδας Δευτέρα 09:00 - 11:00
Πέμπτη  12:00 - 13:00
Skype for Business
       
Στοιχεία Μαθηματικών
& Βιοστατιστική
Τρίτη          09:00 - 11:00
Παρασκευή 09:00 - 11:00
Zoom
       
Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων
Πέμπτη      11:00 - 12:00
Παρασκευή  09:00 - 11:00 
Skype for Business
       
Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας Τετάρτη 09:00 - 11:00
Πέμπτη  09:00 - 11:00
Zoom
       
Σύγχρονα Θέματα
Κυτταρικής Βιολογίας
Τρίτη     11:00 - 13:00
Πέμπτη 09:00 - 11:00
Skype for Business ή
Cisco Webex Meetings
 
       
Συμπεριφορά Ζώων Πέμπτη       10:00 - 11:00
Παρασκευή 11:00 - 13:00
Skype for Business
       
Υδατοκαλλιεργειες Τετάρτη     11:00 - 13:00
Παρασκευή 13:00 - 14:00
e-class
       
Φυσιολογία Ζώων Δευτέρα 19:00 - 21:00
Τρίτη     19:00 - 21:00
Πέμπτη  19:00 - 21:00
Skype for Business
       
Χερσαία Οικοσυστήματα
της Ελλάδας
Δευτέρα 11:00 - 13:00
Τετάρτη 09:00 - 11:00
 
       
Χλωρίδα της Ελλάδας Τρίτη 11:00 - 13:00 Skype for Business