Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Α. Ανόργανη Χημεία (104 Υ)

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ" (13Β004)
ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E
Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α104 Α' 3 3 4 5 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  Σκοπός Μαθήματος:
 
  Το μάθημα πραγματεύεται: α) την ατομική και μοριακή χημική δομή (ατομικά και μοριακά τροχιακά), β) την κατάταξη των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα με βάση την ηλεκτρονική τους δομή, γ) τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, δ) την χημική ισορροπία, ε) την θερμοδυναμική των χημικών συστημάτων, στ) την κινητική των χημικών συστημάτων, ζ) διάφορες κατηγορίες χημικών ενώσεων (οξέα, βάσεις, άλατα) και ιδιότητές τους, η) τα διαλύματα και τις αθροιστικές τους ιδιότητες, θ) την χημεία των συμπλόκων ενώσεων, 10) την οξειδοαναγωγή των χημικών συστημάτων. 
 
  Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται: α) να αναγνωρίζει και να περιγράφει το πώς (κινητική, μηχανισμός), πότε (θερμοδυναμική) και γιατί (ατομική και μοριακή δομή) γίνονται οι χημικές αντιδράσεις, β) να αναγνωρίζει και να περιγράφει τον  τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι διάφορες ενώσεις σε χημικές (κυρίως ανόργανες) αντιδράσεις, γ) να προσδιορίζει και να περιγράφει την ειδική δραστικότητα των διαφόρων ενώσεων στις διάφορες αντιδράσεις, δ) να κατανοεί και να ερμηνεύει τους μηχανισμούς των αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι διάφορες ενώσεις, ε) να διακρίνει και να κατανοεί τα δομικά και ηλεκτρονιακά χαρακτηριστικά στα οποία οφείλονται οι ιδιότητες που εμφανίζουν οι διάφορες ενώσεις, στ) να συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και την χημική δραστικότητα ανόργανων κυρίως ενώσεων που είναι ισοηλεκτρονικές μεταξύ τους, ζ) να αναλύει την δομή των διαφόρων ενώσεων. 

  

  Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ατομική και Μοριακή Δομή (... Ώρες) - Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (... Ώρες) - Διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (... Ώρες) - Διαλύματα (... Ώρες) - Οξέα – Βάσεις- Άλατα (... Ώρες) - Χημική Ισορροπία (... Ώρες) - Χημική Θερμοδυναμική (... Ώρες) - Χημική Κινητική (... Ώρες) - Χημεία Συμπλόκων Ενώσεων (... Ώρες) - Οξειδοαναγωγή (... Ώρες).

 
  Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο. Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Κανόνες κατά τη χρήση ζυγού. Σφάλματα κατά τις μετρήσεις. 2. Παρασκευή διαλυμάτων. Προσδιορισμός πυκνότητας διαλύματος. 3. Ποιοτική μελέτη χημικής ισορροπίας. 4. Διαλυτότητα αλάτων – Μελέτη γινομένου διαλυτότητας. 5. pH – Ρυθμιστικά διαλύματα. pKa 6. Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις – Προσδιορισμός σκληρότητας νερού. 7. Θερμοχημεία. 8. Οξειδοαναγωγή – Κανονικά δυναμικά οξειδοαναγωγής – Εξίσωση Nernst - Νόμοι ηλεκτρολύσεως. 9. Χημική Κινητική.

 
  Διδάσκοντες:
 
  Ε. Ευθυμιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας - Βιοανόργανης Χημείας Τμήματος Χημείας
 
  Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL252/
 
  Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας
Συγγραφέας: Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2006 - ISBN: 960-351-664-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 59396599
 
  Τίτλος: Βασική Ανόργανη Χημεία
Συγγραφέας: Ν. Κλούρας
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Τραυλός & ΣΙΑ Ο.Ε
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005 - ISBN: 960-7122-27-5
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 5935
 
   Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Ανόργανης Χημείας
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
  Παρατηρήσεις:
 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης του μαθήματος και του εργαστηρίου και περιλαμβάνει: Γραπτή Εξέταση για το μάθημα και για το εργαστήριο (ξεχωριστά) με: α) Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης, β) Ασκήσεων-Προβλημάτων (Υπολογισμών) και γ) Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής.

Ο Ενιαίος βαθμός (τελικός βαθμός) προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο ξεχωριστών βαθμών (μαθήματος και εργαστηρίου). Στην περίπτωση που ο μέσος όρος προκύπτει να είναι μη ακέραιος τότε ο βαθμός στρογγυλοποιείται με επικράτηση του βαθμού του μαθήματος. Δηλαδή, αν Βαθμός Μαθήματος = 8 και Βαθμός Εργαστηρίου =7 τότε ο Ενιαίος Βαθμός = 8, αν Βαθμός Μαθήματος = 7 και Βαθμός Εργαστηρίου =8 τότε ο Ενιαίος Βαθμός = 7.