Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Α. Εισαγωγή στη Βιολογία (101 Υ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α101 Α' 3 3 4 6,5 Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Η Επιστήμη της Βιολογίας – Βασικές Ιδιότητες της Ζωής (1 Ώρα): Κυτταρική Βάση της Ζωής. Σχέση Δομής και λειτουργίας.

Προέλευση και εξέλιξη της ζωής (2 Ώρες): Θεωρίες περί Προέλευσης και Εξέλιξης της ζωής. Δαρβινισμός. Θεωρία της Αβιογένεσης. Απλά οργανικά μόρια – Πολυμερή. Καταλυτικές ιδιότητες του RNA.

H Xημεία της Ζωής (2 Ώρες): Πρωτογενή Βιομόρια: ατομικοί δεσμοί και απλά μόρια. Η βιολογική σημασία του νερού. Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά Οξέα. Ενέργεια.

Ενέργεια και μεταβολισμός (2 Ώρες): Μορφές ενέργειας – Μετατροπές Ενέργειας. Νόμοι Θερμοδυναμικής. Ελεύθερη ενέργεια, ΑΤΡ και κυτταρικό έργο. Ένζυμα, Ενέργεια ενεργοποίησης, Συνένζυμα και προσθετικές ομάδες. Παρεμποδιστές ενζύμων. Ρύθμιση του μεταβολισμού.

Ευκαρυωτικό Κύτταρο – Δομή και λειτουργία (7 Ώρες): Κυτταρική θεωρία. Εισαγωγή στις μεθόδους μελέτης των κυττάρων. Δομή και Λειτουργία Μεμβρανών. Μιτοχόνδρια. Κυτταρική Αναπνοή, Χημειοσμωτική σύνθεση ΑΤΡ. Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Σύστημα Golgi. Λυσοσώματα. Υπεροξυσώματα. Πυρήνας. Κυτταροσκελετός.

Κυτταρικός κύκλος και Κυτταρική Διαίρεση (2 Ώρες): Μίτωση. Μείωση. Ρύθμιση κυτταρικού κύκλου.

Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (2 Ώρες): Βακτήρια – Σύζευξη Βακτηρίων. Ιοί, Λυτικός και Λυσιγονικός κύκλος. DNA και RNA φάγοι.

DNA, το γενετικό υλικό (2 Ώρες): Δομή DNA - Αντιγραφή.

Από τα Νουκλεϊκά στην Πρωτεΐνη (5 Ώρες): Σύνθεση RNA (Μεταγραφή). Σύνθεση Πρωτεϊνών (Μετάφραση). Γενετικός Κώδικας.

Μεταλλαγές (2 Ώρες): Είδη Μεταλλαγών. Μεταλλαξογόνοι Παράγοντες και βλάβες στο DNA. Επιδιόρθωση DNA.

Εισαγωγή στη Γενετική (3 Ώρες): Νόμοι του Mendel. Χρωμοσωμική Θεωρία της Κληρονομικότητας. Γενετικός Ανασυνδυασμός. Χαρτογράφηση.

Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA (3 Ώρες): Περιοριστικές Ενδονουκλεάσες. Κλωνοποίηση. Φορείς DNA. Επιλογή μετασχηματισμένων κυττάρων. Μελέτη ανθρώπινου γονιδιώματος και Σύγχρονη Ιατρική. Θέματα Ηθικής Ασφάλειας.

Οικολογικά θέματα (6 Ώρες): Η επιστήμη της Οικολογίας. Ιεραρχική οργάνωση των επιπέδων της οικολογικής έρευνας. Η Βιόσφαιρα. Δομή της βιοτικής συνιστώσας των οικολογικών συστημάτων. Η βιοποικιλότητα του πλανήτη Γη. Οι προσαρμογές των οργανισμών στους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες (φως, θερμοκρασία, αλατότητα...).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Φωτονικό μικροσκόπιο. 2. Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση - Μείωση. 3. Κυτταρική αναπνοή - Ζύμωση. 4. Απομόνωση DNA. 5. Oμάδες Αίματος. 6.Οικολογία: Προσαρμογές των φυτών στους περιβαλλοντικούς παράγοντες – παραδείγματα. Προσαρμογές των ζώων στους περιβαλλοντικούς παράγοντες – παραδείγματα.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Π. Κόλλια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου (Συντονίστρια Μαθήματος) - Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων - Βασίλειος Κουβέλης Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
 
  Εργαστήρια: Π. Κόλλια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου - Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων - Βασίλειος Κουβέλης Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Δρ. Μ. Σαρίκα (ΕΔΙΠ) - Δρ. Κλ. Γεμεντζή (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Μπαζός (ΕΔΙΠ) - Δρ. Κ. Ραδέα (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιολογία - Τόμος Α', Έκδοση 1η
Συγγραφέας: Campell N., Reece J. κ.ά.
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο, 2010 - ISBN: 978-960-524-306-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 5445
 
  Τίτλος: Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
Συγγραφέας: Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλεξανδρούπολη, 2013 - ISBN: 978-960-99895-8-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33133232
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας
Συγγραφέας: Σ. Κουγιανού, Β. Αλεπόρου, Π. Κόλλια, Β. Κουβέλης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Ταυτόχρονη γραπτή εξέταση μαθήματος και εργαστηρίου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.