Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Α. Εισαγωγή στη Βοτανική (103 Υ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α103 Α' 4 3 5 7 Τομέας Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν τη δομή, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Να προσφέρει στους φοιτητές τη βασική γνώση της βιολογίας των φυτών σε επίπεδο κυττάρου, ιστών, οργάνων και οργανισμού, η οποία αφενός θα τους διευκολύνει στην παρακολούθηση περισσότερο εξειδικευμένων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και αφετέρου θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας ενός σχετικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (2 Ώρες): Αντικείμενο, στόχοι και σημασία της Βοτανικής Επιστήμης. Στοιχεία προέλευσης και εξέλιξης των φυτικών οργανισμών. Οικονομική σημασία των φυτών. Κλάδοι της Βοτανικής.

Ευκαρυωτικό φυτικό κύτταρο (10 Ώρες): α) Δομή και οργάνωση των ευκαρυωτικών φυτικών κυττάρων με έμφαση στα στοιχεία που τα διακρίνουν από τα ζωικά κύτταρα. β) Κυτταρικός κύκλος.

Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία των Φυτών (6 Ώρες)

Δομή και αναπαραγωγή (12 Ώρες): Προκαρυωτικών οργανισμών (βακτηρίων, κυανοβακτηρίων), Φυκών, Μυκήτων, Λειχήνων, Βρυοφύτων, κατωτέρων Τραχεοφύτων, Γυμνοσπέρμων.

Ιστολογία Τραχεοφύτων (10 Ώρες): Δομή, οντογένεση, διαφοροποίηση και λειτουργία επιδερμικού, παρεγχυματικού, στηρικτικού, εκκριτικού και αγωγού ιστού, καθώς και ιδιόβλαστων κυτταρικών τύπων.

Οργανογραφία Τραχεοφύτων (12 Ώρες): Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ρίζας, βλαστού, φύλλου, άνθους, σπέρματος, καρπού και αρτιβλάστου.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Φυτικό κύτταρο - πλαστίδια. 2. Χυμοτοπιακό σύστημα - Οσμωτικά φαινόμενα - Κυτταρικά έγκλειστα. 3. Δομή και οργάνωση κυτταρικού τοιχώματος. 4. Παρεγχυματικός και Στηρικτικός ιστός. 5. Επιδερμικός και Εκκριτικός ιστός. 6. Αγωγός ιστός. 7. Ανατομία βλαστού. 8. Ανατομία φύλλου και ρίζας. 9. Ανατομία άνθους, σπέρματος και καρπού. 10. Δομή και αναπαραγωγή προκαρυωτικών οργανισμών και μυκήτων. 11. Δομή και αναπαραγωγή φυκών. 12. Δομή και αναπαραγωγή βρυοφύτων.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ν. Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Ανατομίας Φυτών (Συντονιστής Μαθήματος)Κ. Α. Θάνος, Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών - Κ. Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης ΦυτώνΔρ. Ελ. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Ν. Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Ανατομίας Φυτών - Κ. Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών - Δρ. Ελ. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL104/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Βοτανική (καλύπτει πλήρως την ύλη)
Συγγραφέας: Β. Γαλάτης, Π. Αποστολάκος, Χ. Κατσαρός
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 1998 - ISBN:  960-351-049-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 22743
 
  Τίτλος:
Βιολογία των Φυτών (8η Αμερ/κή έκδοση, 1η Ελ/κή 2014 - Καλύπτει το 80% της ύλης)
Συγγραφέας: Raven P.H., Evert R.F., Εichhorn S.E. - Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κ. Θάνος, Γ. Ιατρού, Ν. Χριστοδουλάκης
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014 - ISBN: 978-618-80647-4-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33074691
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Βοτανική - Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφέας: Μέλη Δ.Ε.Π. Τομέα Βοτανικής
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, ...
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 50% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.