Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Αλφαβητικό Ευρετήριο & Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 
Αναλυτικό Περιεχόμενο των Υποχρεωτικών (Υ) και των κατ' Επιλογήν (Ε) Υποχρεωτικών Μαθημάτων με:
α) τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.), β) το Εξάμηνο, γ) τις Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας, (Θ: Θεωρία - Α: Άσκηση), δ)
τις Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.), ε) τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών
Μονάδων - ECTS (European Credit Transfer System) και στ) τον Υπεύθυνο Τομέα/Τμήμα για τη διδασκαλία κάθε Μαθήματος
                 
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Εξάμηνο Θ. Α. Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
                 

Αναλυτική Χημεία

Υ

205

Β'

3

4

4

5,0

ΧΤ

Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών

Ε

809

Η'

3

3

4

5,0

ΒΟΤ

Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία

Ε

703

Ζ'

4

3

5

6,0

ΒΚΒ

Ανατομία Φυτών

Ε

507

Γ'

3

3

4

4,5

ΒΟΤ

Ανόργανη Χημεία

Υ

104

Α'

3

3

4

5,0

ΧΤ

Ανοσολογία

Ε

503

Ε'

3

3

4

5,5

ΦΖΑ

Βιολογία Φυτικού Κυττάρου

Ε

506

Ε'

3

2

4

5,5

ΒΟΤ

Βιολογική Ωκεανογραφία

Ε

704

Ζ'

3

3

4

5,5

ΖΘΒ

Βιοπληροφορική

Ε

614

ΣΤ'

3

3

4

5,5

ΒΚΒ

Βιοστατιστική

Ε

608

Δ'

3

-

3

3,5

ΙΣ

Βιοτεχνολογία

Ε

806

Η'

3

3

4

5,5

ΔΙΑΤ

Βιοφυσική

Ε

606

ΣΤ'

4

3

5

6,0

ΒΚΒ

Βιοχημεία Ι

Υ

201

Β'

4

3

5

7,0

ΒΜΒ

Βιοχημεία ΙΙ

Υ

301

Γ'

4

3

5

7,0

ΒΜΒ

Γενετική

Υ

401

Δ'

5

3

6

8,0

ΓΕΒ

Γενετική Ανθρώπου

Ε

505

Ε'

3

3

4

5,5

ΓΕΒ

Γενικά Μαθηματικά

Υ

106

Α'

5

-

5

5,0

ΜΤ

Γενική Μικροβιολογία

Υ

303

Ε'

4

3

5

7,0

ΒΟΤ

Γενική Οικολογία

Υ

403

Δ'

4

3

5

7,0

ΟΙΚ

Ειδικά Θέματα Γενετικής

Ε

504

Ε'

4

-

4

5,5

ΓΕΒ

Ειδικά Θέματα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας

Ε

603

ΣΤ'

3

3

4

5,5

ΒΟΤ

Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας

Ε

706

Η'

4

-

4

5,5

ΒΜΒ

Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας

Ε

612

ΣΤ'

4

3

5

6,0

ΒΚΒ

Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας

Ε

615

ΣΤ'

4

-

4

5,5

ΒΜΒ

Εισαγωγή στη Βιολογία

Υ

101

Α'

3

3

4

6,5

ΓΕΒ

Εισαγωγή στη Βοτανική

Υ

103

Α'

4

3

5

7,0

ΒΟΤ

Εξελικτική Βιολογία

Υ

708

Ζ'

5

-

5

7,0

ΔΙΑΤ

Ζωική Ποικιλότητα

Ε

617

ΣΤ'

3

3

4

5,5

ΖΘΒ

Ζωολογία Ι

Υ

102

Β'

4

3

5

7,0

ΖΘΒ

Ζωολογία ΙΙ

Υ

203

Γ'

4

3

5

7,0

ΖΘΒ

Ιχθυολογία

Ε

705

Ζ'

2

3

3

4,0

ΖΘΒ

Κλινική Χημεία

Ε

607

ΣΤ'

3

3

4

5,5

ΒΜΒ

Κυτταρική Βιολογία

Υ

302

Γ'

4

3

5

7,0

ΒΚΒ

Μεταβολισμός Φυτών

Ε

601

Δ'

4

3

5

5,5

ΒΟΤ

Μοριακή Βιολογία

Υ

402

Δ'

4

3

5

7,0

ΒΜΒ

Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης

Ε

707

Ζ'

4

-

4

5,5

ΓΕΒ

Οικολογία Πληθυσμών

Υ

501

Ε'

4

3

5

7,0

ΟΙΚ

Οικοσυστήματα Επιφανειακών Yδάτων

Ε

709

Ζ'

2

3

3

4,0

ΟΙΚ

Οικοφυσιολογία Φυτών

Ε

802

Η'

4

3

5

5,5

ΒΟΤ

Οργανική Χημεία

Υ

105

Α'

5

3

6

7,0

ΧΤ

Παιδαγωγικά

Ε

610

Δ'

2

3

3

5,0

ΦΠΨ

Παλαιοντολογία

Ε

510

Γ'

3

3

4

3,5

ΓΤ

Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων

Ε

808

ΣΤ'

3

3

4

5,5

ΦΖΑ

Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική

Υ

206

Β'

4

3

5

7,0

ΟΙΚ

Υδατοκαλλιέργειες

Ε

605

ΣΤ'

3

3

4

5,5

ΖΘΒ

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί

Ε

511

Ε'

2

3

3

4,0

ΟΙΚ

Φυσική

Υ

204

Β'

4

3

5

5,0

ΦΤ

Φυσική Ανθρωπολογία

Ε

502

Γ'

3

3

4

5,5

ΦΖΑ

Φυσιολογία Ζώων

Υ

404

Δ'

4

3

5

7,0

ΦΖΑ

Φυσιολογία Φυτών

Υ

304

Γ'

4

3

5

7,0

ΒΟΤ

Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Ε

804

Η'

4

3

5

5,5

ΟΙΚ

Χερσαία Φυτά & Μύκητες

Ε

512

Ε'

3

3

4

5,5

ΟΙΚ