Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Αναλυτική Χημεία (205 Υ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ" (13Β004)
ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α205 Β' 3 4 4 5 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

...

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Βασικές έννοιες χημικών ισορροπιών: Εισαγωγή στη χημική ανάλυση (1 Ώρα). Διαλύματα και μονάδες συγκέντρωσης διαλυμάτων (3 Ώρες). Οξέα, βάσεις, pH και ρυθμιστικά διαλύματα. Ισορροπίες συμπλόκων ιόντων. Οξειδοαναγωγικά συστήματα και ηλεκτροχημικά στοιχεία (4 Ώρες).

Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων (2 Ώρες).

Σταθμική ανάλυση (2 Ώρες): Διαλυτότητα. Σχηματισμός ιζημάτων. Εισαγωγή στις σταθμικές μεθόδους.

Ογκομετρική ανάλυση (6 Ώρες): Ογκομετρήσεις οξέων-βάσεων. Ογκομετρήσεις καθιζήσεως. Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες.

Εισαγωγή στην ενόργανη ανάλυση. Ποτενσιομετρία (3 Ώρες): Ηλεκτρόδια ενδεικτικά και αναφοράς. Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, αερίων, ενζύμων. Όργανα μέτρησης δυναμικού - pH. Απόλυτη ποτενσιομετρία και ποτενσιομετρικές ογκομετρήσεις. Ηλεκτρολυτικές τεχνικές: Ηλεκτροσταθμική Ανάλυση, Κουλομετρία. Βολταμμετρικές τεχνικές: Πολαρογραφία, Αμπερομετρία.

Οπτικές μέθοδοι αναλύσεως. Φασματοσκοπία απορροφήσεως (4 Ώρες): Αρχές φασματοσκοπίας υπεριώδους - ορατού. Φασματοφωτόμετρα υπεριώδους - ορατού. Φασματοφωτομετρία υπερύθρου. Φθορισμομετρία. Χημειοφωταύγεια (Οργανολογία και αναλυτικές εφαρμογές).

Ατομική Φασματοφωτομετρία - Οργανολογία και αναλυτικές εφαρμογές (3 Ώρες): Φασματοσκοπία Εκπομπής: Φλογοφασματοφωτομετρία, Φασματοφωτομετρία εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης.

Εισαγωγή στις μεθόδους διαχωρισμού (4 Ώρες): Εκχύλιση. Ιονανταλλαγή. Χρωματογραφία χάρτη και Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας. Αέρια Χρωματογραφία. Υγρή Χρωματογραφία Στήλης. Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης. Χρωματογραφία Συγγένειας. Ιοντική Χρωματογραφία. Ηλεκτροφόρηση.

Ειδικές Ενόργανες Τεχνικές Ανάλυσης (4 Ώρες): Ενζυμική Ανάλυση. Ραδιοχημικές τεχνικές. Ανοσοπροσδιορισμοί. Φασματομετρία Μαζών. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1-3. Ογκομετρικές αναλύσεις: Ογκομετρικός προσδιορισμός οξικού οξέος σε ξίδι (οξυμετρία). Ογκομετρικός προσδιορισμός ασκορβικού οξέος σε υδατικά διαλύματα και δισκία βιταμίνης C (ιωδομετρία). Ογκομετρικός προσδιορισμός σκληρότητας ύδατος (συμπλοκομετρική). 4-6. Ενόργανες αναλύσεις: Διαχωρισμός και ταυτοποίηση μεταλλοϊόντων (Ni, Mn και Co ) με ανιούσα χρωματογραφία χάρτου. Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός σιδήρου. Ποτενσιομετρικός προσδιορισμός φθοριούχων σε υδατικό διάλυμα και σε οδοντόπαστα με εκλεκτικό ηλεκτρόδιο φθοριούχων.

 
Διδάσκοντες:
 
  Ε. Λιανίδου, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας – Κλινικής Χημείας Τμήματος Χημείας (Συντονίστρια Μαθήματος)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL275
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Θεμελιώδεις Αρχές Αναλυτικής Χημείας
Συγγραφέας: Skoog, West, Holler, Crouch
Εκδοτικός Οίκος: Σπυρ. Κωσταράκης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 978-960-99858-2-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 68405430
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Μαθήματος
Συγγραφέας: Ε. Λιανίδου, Ε. Αρχοντάκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων
Συγγραφέας: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας - Επιμέλεια: Ε. Αρχοντάκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν με ποσοστό 25% στο συνολικό βαθμό του μαθήματος. Στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εργαστηριακές ασκήσεις (με βαθμό πάνω από 5 στα 10).