Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Βιοχημεία Ι (201 Υ)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α201 Β' 4 3 5 7 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολοογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση των βασικών  βιοχημικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία των βιολογικών συστημάτων, με έμφαση στη βιοσύνθεση, δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

- Η εκμάθηση των βιολογικών παραμέτρων που καθορίζουν τις πρωτεϊνικές δομές και λειτουργίες.

- Η εξοικείωση με τις μεθοδολογίες διαχωρισμού και ταυτοποίησης πρωτεϊνών.

- Η μελέτη και αναλυτική επεξήγηση των μηχανισμών βιοσύνθεσης των νουκλεϊνικών οξέων.

- Η κατανόηση  των μηχανισμών μεταβίβασης και έκφρασης  της γενετικής πληροφορίας.

- Η εισαγωγή στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA.

- Η εκμάθηση των βασικών αρχών της τεχνολογίας  ανασυνδυασμένου DNA.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ιστορία της Βιοχημείας - Εφαρμογές Βιοχημείας (1 Ώρα) - Αμινοξέα (Χημική σύσταση-Διαχωρισμός) (1 Ώρα) - Πεπτίδια (Διαπίστωση αμινοξικής αλληλουχίας) (1 Ώρα) - Γενικές αρχές της δομής των πρωτεϊνών (1 Ώρα) - Πρωτοταγής - δευτεροταγής - τριτοταγής - τεταρτοταγής δομή (3 Ώρες) - Μέθοδοι διαχωρισμού πρωτεϊνών - Καθαρισμός - Χαρακτηρισμός πρωτεϊνών (2 Ώρες) - Χημική φύση των ενζύμων (1 Ώρα) - Τρόπος δράσης ενζύμων - Μηχανισμοί - Παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυμική ενεργότητα (4 Ώρες) - Αρχές ενζυμικής κινητικής (3 Ώρες) - Ταξινόμηση , ονοματολογία ενζύμων (1 Ώρα) - Μηχανισμός μοριακής δράσης Λυσοζύμης – Καρβοξυπεπτιδάσης - Ριβονουκλεάσης (4 Ώρες) - Συνένζυμα. Προσθετικές ομάδες (2 Ώρες) - Συνένζυμα που συμμετέχουν σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (2 Ώρες) - Μεταφορά ομάδων - Δυναμικό μεταφοράς ομάδος (2 Ώρες) - Τριφωσφορική Αδενοσίνη σαν συνένζυμο μεταφοράς ομάδος (2 Ώρες) - Νουκλεϊκά οξέα - Δομή και λειτουργία (3 Ώρες) - Βιοσύνθεση δομικών λίθων νουκλεϊκών οξέων – Ρύθμιση (4 Ώρες) - Ανασυνδυασμένο DNA - Γενετική Μηχανική – Κλωνοποίηση (2 Ώρες) - Αντιγραφή (3 Ώρες) - Μεταγραφή (3 Ώρες) - Μετα - μεταγραφικός έλεγχος (2 Ώρες) - Μετάφραση (3 Ώρες) - Μετα - μεταφραστικός έλεγχος (2 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Δείκτες - Μέτρηση pH - Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων - Καμπύλες εξουδετέρωσης αμινοξέων. 2. Φωτομετρία. 3. Αμινοξέα. 4. Πρωτεΐνες. 5. Ένζυμα. 6. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Δ. Βασιλακοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών (Συντονίστρια Μαθήματος) - Κ. Βοργιάς, Καθηγητής Bιοχημείας
 
  Εργαστήρια: Δ. Βασιλακοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών (Συντονίστρια Μαθήματος) - Κ. Βοργιάς, Καθηγητής Bιοχημείας - Δ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Α. Σκορίλας, Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας - Δρ. Ν. Αρβανίτης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ελ. Κραββαρίτη (ΕΔΙΠ) – Δρ. Π. Σκούρου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Θ. Βελέντζας (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ο. Κωνσταντή (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr/courses/BIOL186/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Μαθήματα Βιοχημείας
Συγγραφέας: Φραγκούλης Εμμ. Γ.
Εκδοτικός Οίκος: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-372-180-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 12605138
 
  Τίτλος: Βιοχημεία & Παθοβιοχημεία Κarlson
Συγγραφέας: Karlson, Doenecke, Koolman, Fuchs
Εκδοτικός Οίκος: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-372-156-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 111936
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας Ι
Συγγραφέας: Δ. Σίδερης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Το εργαστήριο εξετάζεται ταυτόχρονα με το μάθημα.