Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Ζωολογία Ι (102 Υ)

ΖΩΟΛΟΓΙΑ Ι

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΖΩΟΛΟΓΙΑ" (13Β002)
ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α102 Β' 4 3 5 7 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

1. Να παρουσιάσει στους φοιτητές/τριες τις αρχές της ταξινόμησης και φυλογένεσης των ζώων, με έμφαση στα χαρακτηριστικά των κυρίων φύλων των ασπόνδυλων οργανισμών.

2. Να εισάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικές έννοιες και πρακτικές που αφορούν τα επιστημονικά πεδία δομής και λειτουργίας, οικολογίας, εξέλιξης και συμπεριφοράς των ασπόνδυλων ζώων στο επίπεδο του οργανισμού.

3. Να διερευνήσει σημαντικά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη βιολογία των ζώων και τη ζωϊκή ποικιλότητα.

4. Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών ικανοτήτων και θεωρητικών γνώσεων που θα τους επιτρέψει να σταδιοδρομήσουν σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων των βιολογικών επιστημών.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: α) να διακρίνει τα κύρια φύλα ασπόνδυλων οργανισμών και τις σχέσεις δομής και ανάπτυξης που επιτρέπουν τη διάκρισή τους, β) να χρησιμοποιεί και αξιολογεί τις πρακτικές τεχνικές που χρειάζονται για την αναγνώριση και ταξινόμηση ζωϊκών οργανισμών, γ) να παρουσιάζει τις διαφορετικές δομές και λειτουργίες που διέπουν την επιβίωση, ανάπτυξη και εξάπλωση των ζωϊκών οργανισμών και δ) να αναπτύσσει κριτική σκέψη σε ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με την Επιστήμη της Ζωολογίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Βασικές Αρχές της Βιολογίας και η Επιστήμη της Ζωολογίας (2 Ώρες) - Προέλευση και Χημεία της Ζωής (2 Ώρες) - Βιολογική Εξέλιξη (4 Ώρες) - Η Διαδικασία της Αναπαραγωγής (2 Ώρες) - Αρχές της Ανάπτυξης (2 Ώρες) - Αρχιτεκτονικό Πρότυπο ενός Ζώου (2 Ώρες) - Ταξινομική και Φυλογένεση των Ζώων (2 Ώρες) - Οι Ομάδες των Πρωτοζώων (4 Ώρες) - Σπόγγοι και Πλακόζωα (2 Ώρες) - Ακτινωτά Ζώα (2 Ώρες) - Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα και Νημερτίνοι (2 Ώρες) - Γναθοφόρα και Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα (2 Ώρες) - Μαλάκια (4 Ώρες) - Δακτυλιοσκώληκες και Συγγενή Τάξα (2 Ώρες) - Ελάσσονα Εκδυσόζωα (2 Ώρες) - Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα (2 Ώρες) - Καρκινοειδή (2 Ώρες) - Εξάποδα (4 Ώρες) - Εχινόδερμα (2 Ώρες) - Χαιτόγναθα και Ημιχορδωτά (2 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Εμβρυολογία: Μικροσκοπική παρατήρηση των σταδίων εμβρυικής ανάπτυξης αχινού. 2. Στοιχεία ιστολογίας: Μικροσκοπική παρατήρηση ιστολογικών τομών επιθηλιακών, συνδετικών, μυϊκών, νευρικών ιστών. 3. Πρωτόζωα: Μικροσκοπική παρατήρηση Σαρκομαστιγοφόρων, Ακροσυμπλεγματικών και Βλεφαριδοφόρων. Καλλιέργεια και παρατήρηση ζωντανών Πρωτοζώων. Χρήση χρωστικών για τον εντοπισμό κυτταρικών οργανιδίων. Συστηματική. 4. Σπόγγοι: Μικροσκοπική σκελετικών στοιχείων και μακροσκοπική παρατήρηση ολόκληρων Σπόγγων. Κνιδόζωα: Μικροσκοπική και μακροσκοπική παρατήρηση Υδροζώων, Σκυφοζώων και Ανθοζώων. Συστηματική. 5. Μαλάκια: Μακροσκοπική παρατήρηση ομάδων Μαλακίων και Συστηματική. Ανατομή σουπιάς. 6. Πλατυέλμινθες, Νηματώδεις, Δακτυλιοσκώληκες: Παρατήρηση προπλασμάτων, μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων, Συστηματική. Ανατομή Ολιγόχαιτου Δακτυλιοσκώληκα. 7. Καρκινοειδή: Εξωτερική οργάνωση, εξαρτήματα και ανατομία καραβίδας. 8. Χηληκεραιωτά-Μυριάποδα: Παρατήρηση μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων, Συστηματική. 9. Έντομα: Παρατήρηση μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων. Εξωτερική μορφολογία Εντόμων. 10. Συστηματική Καρκινοειδών και Εντόμων: Παρατήρηση μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων, Συστηματική με χρήση κλειδών. 11. Εχινόδερμα: Παρατήρηση ομάδων Εχινοδέρμων, Συστηματική. Ανατομή αχινού.

 
Διδάσκοντες:
 
  Σκ. Ντέντος Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Π. Μεγαλοφώνου Καθηγήτρια Ιχθυολογίας - Δρ. Ι. Αναστασίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Β. Κρικώνη (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL106/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές - Τόμος Α'
Συγγραφέας: C.P.Hickman Jr, L.S.Roberts, S.L.Keen, A.Larson, H.L’Anson, D.J.Eisenhour
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 978-618-5173-04-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50657505
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Ζωολογία Ι: Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφέας: Α. Νικολαϊδου, Μ. Βεϊνή, Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη, Α. Λεγάκις
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2009 
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος απαιτούνται καλές γνώσεις των φοιτητών/τριών σε βασικές βιολογικές γνώσεις όπως Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία, Οργανική Χημεία και Μοριακή Βιολογία.

Το μάθημα διατίθεται πλήρες (διαλέξεις και εργαστήρια) σε μορφή Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος στην πλατφόρμα opendelos: http://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=biol

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με προόδους (δύο) ή τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α.  Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν, β) Προβλήματα για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στην ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και γ) Ασκήσεις για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στην επαγωγική σκέψη και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων, Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με ερωτήσεις που περιλαμβάνουν: α)  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, β) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης και γ) Προβλήματα ή/και ασκήσεις βασισμένα στις θεωρητικές γνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις, Γ. Προαιρετική παράδοση των Εργαστηριακών Σημειώσεων των φοιτητών/τριων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων αναζήτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.