Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Φυσιολογία Ζώων (404 Υ)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ" (13Β013)
ΣΤΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α404 Δ' 4 3 5 7 Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν τη φυσιολογία των ζωικών οργανισμών, με έμφαση στα θηλαστικά. Οι αρχές λειτουργίας εξετάζονται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, οργανισμού, οργάνου, κυττάρου και μορίου. Παράλληλα, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, οι λειτουργίες των φυσιολογικών συστημάτων εξετάζονται με κατάλληλες εργαστηριακές ασκήσεις και με προσομοιώσεις, ώστε ο φοιτητής/φοιτήτρια μετά το τέλος της διδασκαλίας να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη λειτουργία ενός ζωικού οργανισμού.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

1. Η κατανόηση των βασικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία των φυσιολογικών συστημάτων του οργανισμού.

2. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης επιμέρους φυσιολογικών συστημάτων.

3. Η πρακτική άσκηση με κατάλληλες πειραματικές προσεγγίσεις των παραπάνω μηχανισμών.

4. Η εξοικείωση με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων προσομοίωσης επιμέρους φυσιολογικών συστημάτων, για την κατανόηση σε επίπεδο οργανισμού, οργάνου, κυττάρου και μορίων των παραπάνω μηχανισμών.

5. Η σύνδεση δομής και λειτουργίας σε επίπεδο οργάνου, κυττάρου και μορίων.

6. Η εξάσκηση στην κριτική σκέψη και την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων στη Φυσιολογία.

7. Η  χρήση κατάλληλης και επίκαιρης διεθνούς βιβλιογραφίας από κάθε φοιτητή για τη σωστότερη προσέγγιση στα ερευνητικά επιτεύγματα στο πεδίο της Φυσιολογίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος (16 'Ωρες): Νευρικός ιστός: νευρώνες και γλοία. Νευροφυσιολογία: δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό δράσης, μηχανισμός δημιουργίας του δυναμικού δράσης, συνάψεις, νευροδιαβιβαστές, μηχανισμός συναπτικής διαβίβασης, υποδοχείς. Ανατομικά στοιχεία και δομή του νευρικού συστήματος: Κεντρικό νευρικό σύστημα, νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος, περιφερικό νευρικό σύστημα, αυτόνομο νευρικό σύστημα, παροχή αίματος στον εγκέφαλο, αιματοεγκεφαλικός φραγμός, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μεταβολισμός στον εγκέφαλο. Αισθητήρια όργανα: Γενικές και ειδικές αισθήσεις. Ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου: Μνήμη, μάθηση, συνείδηση της γλώσσας και της συμπεριφοράς.

Ενδοκρινές σύστημα (6 'Ωρες): Κυτταρική επικοινωνία, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανισμοί δράσης των ορμονών, υποθάλαμος, υπόφυση, περιφερικοί αδένες.

ΜυΪκό σύστημα, δομή και λειτουργία (4 'Ωρες): ρόλος του ασβεστίου, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων τύπων μυών, ενεργητική της μυϊκής σύσπασης.

Κυκλοφορικό (8 'Ωρες): Δομή, ρυθμιστικοί μηχανισμοί. Αιμοδυναμική, αίμα, το κυκλοφορικό σύστημα των σπονδυλωτών.

Αναπνευστικό σύστημα (3 'Ωρες): Ρυθμιστικοί μηχανισμοί, κύριες λειτουργίες, οργάνωση του αναπνευστικού συστήματος.

Απεκκριτικό σύστημα των σπονδυλωτών (4 'Ωρες): Δομή και λειτουργία του νεφρού και του νεφρώνα. Ρύθμιση της απέκκρισης ύδατος και ιόντων.

Ανοσοποιητικό σύστημα (3 'Ωρες): Γενική οργάνωση. Όργανα και κύτταρα που διαμεσολαβούν τους ανοσολογικούς μηχανισμούς. Έμφυτη ανοσία. Ειδική ανοσία.

Μεταβολισμός ενέργειας (4 'Ωρες): Μηχανισμοί ρύθμισης, το πεπτικό σύστημα των θηλαστικών. Θρέψη και διατροφή.

Θερμορύθμιση (2 'Ωρες): Μηχανισμοί λειτουργίας ειδικής προσαρμογής.

Αναπαραγωγή (2 Ώρες): Μηχανισμοί λειτουργίας και ρύθμισης.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Ιδιότητες των νεύρωνΠροσομοίωση νεύρων και νευρώνων. 2. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του μυός: α) γραμμωτός μυς, β) λείος μυς. 3. Πηγή ενέργειας για τη μυϊκή σύσπαση, τα φωσφογόνα και οι κινάσες τους, μέτρηση δραστικότητας της γαλακτικής αφυδρογονάσης. 4. Επίδραση ορμονών στο γλυκογόνο του ήπατος και τη γλυκόζη του αίματος. 5. Επίδραση της στέρησης τροφής στο μεταβολισμό του ήπατος. 6. Αναπνοή. 7. Ιδιότητες του καρδιακού μυός: in situ και κατά τη διάρκεια εμποτισμού in vitro. 8. Έμμορφα συστατικά του αίματος, αιμόλυση των ερυθροκυττάρων, αιματολογικές παράμετροι. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πρωτεϊνών του πλάσματος, προσδιορισμός του όγκου του πλάσματος και του ολικού όγκου του αίματος. 9. Καμπύλη κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. 10. Πεπτικά ένζυμα των θηλαστικών. Πρόσληψη της γλυκόζης από το εντερικό τοίχωμα.

 
Διδάσκοντες:
 
  Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL124/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Φυσιολογία του ανθρώπου
Συγγραφέας: Lauralee Sherwood
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλεξανδρούπολη, 2014 ISBN: 978-618-5135-02-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41959951
 
  Τίτλος: Φυσιολογία του Ανθρώπου
Συγγραφέας: Vander, Widmaier Ε.
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016 - ISBN: 978-996-3274-03-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50662972
 
  Τίτλος: Φυσιολογία - 4η Έκδοση
Συγγραφέας: Linda S. Costanzo
Εκδοτικός Οίκος: Λαγός Δημήτριος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012 - ISBN: 978-960-7875-75-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 22698807
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Ζώων
Συγγραφέας: Ισίδωρος Μπέης & Αικατερίνη Γαϊτανάκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus) και η εξέταση διεξάγεται είτε στο σύνολο της ύλης, είτε τμηματικά σε δύο προόδους και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης των εργαστηριακών ασκήσεων με: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν καθώς και την γνώση τους πάνω στις αρχές φυσιολογίας που διδάχθηκαν και β) Επίλυση προβλημάτων για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων τους δεξιοτήτων τους στην ανάλυση δεδομένων, Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, β) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και γ) Επίλυση προβλημάτων ή/και ασκήσεων βασισμένων στις αρχές και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις. Γ. Υποχρεωτικές εργαστηριακές αναφορές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων επεξεργασίας και παρουσίασης πειραματικών δεδομένων.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% και η θεωρία κατά 80% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.