Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Ανοσολογία (503 Ε)

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α503 Ε' 3 3 4 5,5 Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η μελέτη της δομής και της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού  συστήματος των θηλαστικών, με έμφαση στους κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται τόσο στη φυσική ανοσία, όσο και στον κλάδο της ειδικής ή επίκτητης ανοσίας. Δίνεται, επίσης, έμφαση στους μηχανισμούς επαγωγής δυσλειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος. Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής/φοιτήτρια έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή τόσο με κλασικές όσο και σύγχρονες ανοσολογικές τεχνικές. Με το συνδυασμό της θεωρητικής κατάρτισης και της εκμάθησης βασικών ανοσολογικών τεχνικών, ο φοιτητής, μετά το τέλος της διδασκαλίας, έχει αποκτήσει τις κατάλληλες βασικές γνώσεις που αφορούν στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

1. Η κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των κυττάρων και οργάνων του ανοσοποιητικού συστήματος.

2. Η κατανόηση των μηχανισμών επαγωγής των ανοσολογικών αποκρίσεων από το φυσικό και το ειδικό σκέλος της ανοσίας.

3. H αναλυτική παρουσίαση των τρόπων αλληλεπίδρασης φυσικής και ειδικής ανοσίας και των κυτταρικών/μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται σ’ αυτήν.

4. Η περιγραφή των δυσλειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος, των συνεπειών τους για τον οργανισμό και των τρόπων θεραπευτικής προσέγγισής τους.

5. Η εξοικείωση και εξάσκηση σε in vitro βασικές ανοσολογικές τεχνικές, η αξιολόγηση και κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.

6. Η χρήση της κατάλληλης και σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας από τον κάθε φοιτητή για την ορθότερη προσέγγιση στα νέα επιτεύγματα στο πεδίο της Ανοσολογίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Eισαγωγή - Επισκόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος - Φυσική ανοσία, Επίκτητη ανοσία,  Κύτταρα και όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος (2 Ώρες) - Φυσική ανοσία (2 Ώρες) - Αντιγόνα (1 ώρα) - Αντισώματα: Δομή και λειτουργία, υβριδώματα και μονοκλωνικά αντισώματα, Ανοσοσφαιρινικά γονίδια (4 Ώρες) - Αλληλεπιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος: Βασικές αρχές και εφαρμογές (2 ώρες) - Mείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (1 ώρα) - Επεξεργασία και παρουσίαση αντιγόνου (2 Ώρες) - Υποδοχέας Τ κυττάρων (2 Ώρες) - Ωρίμανση, ενεργοποίηση και διαφοροποίηση Τ κυττάρων (2 Ώρες) - Παραγωγή, ενεργοποίηση και διαφοροποίηση Β κυττάρων (3 Ώρες) - Κυτταροκίνες (1 ώρα) - Το σύστημα του συμπληρώματος (2 Ώρες) - Κυτταρομεσολαβητική ανοσία (2 Ώρες) - Μετανάστευση λευκοκυττάρων και φλεγμονή (2 Ώρες) -  Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (2 Ώρες) - Η ανοσολογική απόκριση στις λοιμώξεις – Εμβόλια (1 ώρα) - AIDS και άλλες ανοσοανεπάρκειες (3 Ώρες) - Αυτοανοσία (2 Ώρες) - Ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων (1 ώρα) -  Καρκίνος και ανοσοποιητικό σύστημα (2 Ώρες) - Πειραματικά συστήματα (1 ώρα).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Μελέτη των οργάνων και κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος θηλαστικών. 2. Απομόνωση και ταυτοποίηση των ανοσοσφαιρινών. 3. Απομόνωση και ταυτοποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. 4. Ανοσοκατακρήμνιση-Ανοσοδοκιμασία κατά Western. 5. Ανοσοδιάχυση – Ανοσοκαθήλωση-Ανοσοηλεκτροφόρηση. 6. Ανοσοενζυμική δοκιμασία ELISA. 7. In vitro δοκιμασία κυτταροτοξικότητας. 8. Αιμοσυγκόλληση- Αιμολυτικό συμπλήρωμα. 9. Κυτταρομετρία ροής. 10. Μικτή λεμφοκυτταρική αντίδραση (MLR).

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Αικ. Γαϊτανάκη, Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων (Συντονίστρια Μαθήματος) - Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Ρ. Τσιτσιλώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας - Αικ. Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων
 
  Εργαστήρια: Αικ. Γαϊτανάκη, Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων (Συντονίστρια Μαθήματος) - Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Ρ. Τσιτσιλώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας - Αικ. Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Δρ. Αγ. Φωτεινοπούλου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Αθ. Μαρμάρη (ΕΔΙΠ) - Δρ. Σ. Παπαβασιλείου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL120/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ανοσολογία - 2η Έκδοση
Συγγραφέας: Goldsby, Kindt, Osborne, Kuby. Μετάφραση - Επιμέλεια: Αικ. Γαϊτανάκη
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012 - ISBN: 978-9963-716-14-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 23076003
 
  Τίτλος: Ανοσολογία
Συγγραφέας: D. Male, D. Broth, I. Roitt
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010 - ISBN: 978-960-394-672-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41765
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανοσολογίας
Συγγραφέας: Αικ. Γαϊτανάκη, Ευδ. Καραγκούνη, Παν. Παπαζαφείρη, Ουρ. Τσιτσιλώνη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.