Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Βιολογία Φυτικού Κυττάρου (506 Ε)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α506 Ε' 3 2 4 5,5 Τομέας Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παροχή της σύγχρονης γνώσης που αφορά τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του φυτικού κυττάρου.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Όσοι παρακολουθήσουν το μάθημα (μαζί με τις εργαστηριακές ασκήσεις) να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο με προβλήματα που αφορούν την Κυτταρική Βιολογία των Φυτών. Παράλληλα, να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να μελετούν τη δομή και την ανάπτυξη του φυτικού κυττάρου χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (2 Ώρες): Υπομικροσκοπική δομή του φυτικού κυττάρου. Πρότυπα οργάνωσης φυτικών κυττάρων, εξέλιξη, αποκλίσεις κατά την εξέλιξη. Μέθοδοι μελέτης της δομής και της λειτουργίας του φυτικού κυττάρου.

Εξωτερική επιφάνεια του φυτικού κυττάρου (6 Ώρες): α) Βιογένεση, φυσικές και χημικές ιδιότητες του κυτταρικού τοιχώματος, μεταβολές του τοιχώματος κατά την αύξηση και τη διαφοροποίηση β) Πλασμαλήμμα, γ) Εξειδικευμένα σύμπλοκα τοιχώματος - πλασμαλήμματος, πλασμοδέσμες.

Κυτταροσκελετός (6 Ώρες): Εξάπλωση, δομή, χημική σύσταση, μοριακή συγκρότηση, πολυμερισμός, οργάνωση και δραστηριότητες μικροσωληνίσκων και κυτοπλασματικών μικρονηματίων (ινιδίων ακτίνης). Άλλες πρωτεΐνες που συνδέονται με τον κυτταροσκελετό.

Πλαστίδια (6 Ώρες): α) Χλωροπλάστες (αρχιτεκτονική, υπομικροσκοπική δομή, μοριακή οργάνωση, προέλευση και λειτουργία θυλακοειδών, κατανομή φωτοσυστημάτων, πλαστιδιακό DNA, πλαστιδιακά ριβοσωμάτια, χλωροπλάστες C4 φυτών, χλωροπλάστες φυκών). β) Υπομικροσκοπική οργάνωση και λειτουργία άλλων κατηγοριών πλαστιδίων. γ) Αυτονομία, διπλασιασμός, προέλευση πλαστιδίων.

Μικροσωμάτια (2 Ώρες): Δομή, χημική σύσταση, προέλευση, ανάπτυξη, λειτουργίες.

Χυμοτοπιακό σύστημα (2 Ώρες): Οργάνωση, προέλευση, ανάπτυξη, λειτουργίες.

Ενδομεμβρανώδες σύστημα (4 Ώρες): Οργάνωση, προέλευση και δραστηριότητα.

Μιτωτική συσκευή (6 Ώρες): Οργάνωση και εξέλιξη μιτωτικής συσκευής στα φυτά. Μηχανισμοί κίνησης των χρωμοσωμάτων.

Κυτοκινητική συσκευή (3 Ώρες): Οργάνωση και εξέλιξη κυτοκινητικής συσκευής, προκαθορισμός του επιπέδου κυτταροδιαίρεσης.

Πολικότητα. Κύτταρα με κορυφαία αύξηση. (2 Ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Μελέτη με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: 1. Της οργάνωσης μεριστωματικών ευκαρυωτικών κυττάρων. 2. Της οργάνωσης της φωτοσυνθετικής συσκευής των ανωτέρων φυτών. 3. Της οργάνωσης της φωτοσυνθετικής συσκευής των κατωτέρων φυτών. 4. Της οργάνωσης της μιτωτικής και κυτοκινητικής συσκευής των ανωτέρων φυτών. 5. Της οργάνωσης της μιτωτικής και κυτοκινητικής συσκευής των κατωτέρων φυτών.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ν. Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Ανατομίας Φυτών (Συντονιστής Μαθήματος) - Παν. Αποστολάκος, Ομότιμος Καθηγητής Μορφολογίας Φυτών - Δρ. Ελ. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Πην. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Μιχ. Ζαχαριάδης
 
  Εργαστήρια: Δρ. Ελ. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Πην. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Μιχ. Ζαχαριάδης
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βοτανική: Βιολογία Φυτικού Κυττάρου και Ιστολογία Φυτών (καλύπτει 80% της ύλης)
Συγγραφέας: Ε. Π. Ελευθερίου
Εκδοτικός Οίκος: University Studio Press A.E.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη, 2007 - ISBN: 978-960-12-1584-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 17159
 
  Τίτλος: Βιολογία Φυτικού Κυττάρου (Βιβλίο - Σημειώσεις για συμπλήρωση της ύλης)
Συγγραφέας: Π. Αποστολάκος, Β. Γαλάτης, Χ. Κατσαρός
Εκδοτικός Οίκος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΚΠΑ
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, - ISBN: -
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: (Διανέμεται από τους διδάσκοντες)
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Βιολογίας Φυτικού Κυττάρου
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
  Τίτλος: Συμπληρωματικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.