Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Βιολογία Φυτικού Κυττάρου (506 Ε)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ" (13Β020)
ΣΤΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α506 Ε' 3 2 4 5,5 Τομέας Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παροχή της σύγχρονης γνώσης που αφορά τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του φυτικού κυττάρου.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται: α) να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τους βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς και τα βασικά χαρακτηριστικά των φυτικών κύτταρων που αποσκοπούν στη προσαρμογή και επιβίωση των φυτικών οργανισμών και βνα κατανοεί τη συσχέτιση μεταξύ δομής και λειτουργίας των φυτικών οργανισμών.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (2 Ώρες): Υπομικροσκοπική δομή του φυτικού κυττάρου. Πρότυπα οργάνωσης φυτικών κυττάρων, εξέλιξη, αποκλίσεις κατά την εξέλιξη. Μέθοδοι μελέτης της δομής και της λειτουργίας του φυτικού κυττάρου.

Εξωτερική επιφάνεια του φυτικού κυττάρου (6 Ώρες): α) Βιογένεση, φυσικές και χημικές ιδιότητες του κυτταρικού τοιχώματος, μεταβολές του τοιχώματος κατά την αύξηση και τη διαφοροποίηση β) Πλασμαλήμμα, γ) Εξειδικευμένα σύμπλοκα τοιχώματος - πλασμαλήμματος, πλασμοδέσμες.

Κυτταροσκελετός (6 Ώρες): Εξάπλωση, δομή, χημική σύσταση, μοριακή συγκρότηση, πολυμερισμός, οργάνωση και δραστηριότητες μικροσωληνίσκων και κυτοπλασματικών μικρονηματίων (ινιδίων ακτίνης). Άλλες πρωτεΐνες που συνδέονται με τον κυτταροσκελετό.

Πλαστίδια (6 Ώρες): α) Χλωροπλάστες (αρχιτεκτονική, υπομικροσκοπική δομή, μοριακή οργάνωση, προέλευση και λειτουργία θυλακοειδών, κατανομή φωτοσυστημάτων, πλαστιδιακό DNA, πλαστιδιακά ριβοσωμάτια, χλωροπλάστες C4 φυτών, χλωροπλάστες φυκών). β) Υπομικροσκοπική οργάνωση και λειτουργία άλλων κατηγοριών πλαστιδίων. γ) Αυτονομία, διπλασιασμός, προέλευση πλαστιδίων.

Μικροσωμάτια (2 Ώρες): Δομή, χημική σύσταση, προέλευση, ανάπτυξη, λειτουργίες.

Χυμοτοπιακό σύστημα (2 Ώρες): Οργάνωση, προέλευση, ανάπτυξη, λειτουργίες.

Ενδομεμβρανώδες σύστημα (4 Ώρες): Οργάνωση, προέλευση και δραστηριότητα.

Μιτωτική συσκευή (6 Ώρες): Οργάνωση και εξέλιξη μιτωτικής συσκευής στα φυτά. Μηχανισμοί κίνησης των χρωμοσωμάτων.

Κυτοκινητική συσκευή (3 Ώρες): Οργάνωση και εξέλιξη κυτοκινητικής συσκευής, προκαθορισμός του επιπέδου κυτταροδιαίρεσης.

Πολικότητα. Κύτταρα με κορυφαία αύξηση. (2 Ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Μελέτη με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: 1. Της οργάνωσης μεριστωματικών ευκαρυωτικών κυττάρων. 2. Της οργάνωσης της φωτοσυνθετικής συσκευής των ανωτέρων φυτών. 3. Της οργάνωσης της φωτοσυνθετικής συσκευής των κατωτέρων φυτών. 4. Της οργάνωσης της μιτωτικής και κυτοκινητικής συσκευής των ανωτέρων φυτών. 5. Της οργάνωσης της μιτωτικής και κυτοκινητικής συσκευής των κατωτέρων φυτών.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ι. Δ. Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών (Συντονιστής Μαθήματος) - Δρ. Ελ. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Πην. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL109/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βοτανική: Βιολογία Φυτικού Κυττάρου και Ιστολογία Φυτών (καλύπτει 80% της ύλης)
Συγγραφέας: Ε. Π. Ελευθερίου
Εκδοτικός Οίκος: University Studio Press A.E.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη, 2007 - ISBN: 978-960-12-1584-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 17159
 
  Τίτλος: Βιολογία Φυτικού Κυττάρου (Βιβλίο - Σημειώσεις)
Συγγραφέας: Π. Αποστολάκος, Β. Γαλάτης, Χ. Κατσαρός
Εκδοτικός Οίκος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΚΠΑ
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, - ISBN: -
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: (Διανέμεται από τους διδάσκοντες)
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Βιολογίας Φυτικού Κυττάρου
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Συμπληρωματικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από: eclass
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης η οποία περιλαμβάνει γραπτή εξέταση με ερωτήσεις εκτεταμένης και σύντομης απάντησης, ανοικτού και κλειστού τύπου.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.