Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Χερσαία Φυτά & Μύκητες (512 Ε)

ΧΕΡΣΑΙΑ ΦΥΤΑ & ΜΥΚΗΤΕΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α512 Ε' 3 3 4 5,5 Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τη συστηματική μελέτη της ποικιλότητας των μυκήτων και των φυτών. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εφόδια για την αναγνώριση των οργανισμών και την εκτίμηση των ιδιοτήτων τους, που είναι βασικά για την αξιοποίηση σε πρακτικές εφαρμογές.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η μελέτη της βιοποικιλότητας των μυκήτων και των φυτών στα χερσαία οικοσυστήματα, με παροχή των απαραίτητων γνώσεων που αφορούν σε μορφολογικά γνωρίσματα, οικολογικά χαρακτηριστικά, ταξινομικά κριτήρια, φυλογενετικές σχέσεις και σημασία για τον άνθρωπο. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη μελέτη αντιπροσωπευτικού βιολογικού υλικού. Τα σεμινάρια του μαθήματος συντελούν στην εμπέδωση της διδακτέας ύλης και στη συσχέτιση με θέματα διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης των μυκήτων και των φυτών.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή (2 Ώρες)

Μύκητες (21 Ώρες): Μορφολογία, αναπαραγωγή και φυλογένεση των μυκήτων. Αρχές συστηματικής των μυκήτων. Σύντομη επισκόπηση των κύριων ταξινομικών βαθμίδων των μυκήτων (μορφολογικά γνωρίσματα, μέθοδοι αναπαραγωγής, βιολογικοί κύκλοι, χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι, εξελικτικές τάσεις, βιότοποι, οικολογικές σχέσεις, πρακτικό ενδιαφέρον).

Σπερματόφυτα: Γυμνόσπερμα – Αγγειόσπερμα (16 Ώρες): Η θέση του αθροίσματος των Σπερματοφύτων στο Φυτικό Βασίλειο. Τα κυριότερα κλασικά και σύγχρονα συστήματα των Σπερματοφύτων. Το σύστημα του Engler. Μορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινομικά γνωρίσματα, συστηματική, εξέλιξη, φυλογένεση και οικολογία των φυτών. Επισκόπηση των κυριότερων φυτικών τάξεων και οικογενειών. Φυτική βιοποικιλότητα. Φυτά και άνθρωπος

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Μυξομύκητες, Μαστιγομύκητες, 2. Ζυγομύκητες, Ασκομύκητες, 3. Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, 4. Δευτερομύκητες, 5. Βασιδιομύκητες, 6. Γυμνόσπερμα, 7.  Αγγειόσπερμα (Δικοτυλήδονα), 8. Αγγειόσπερμα (Δικοτυλήδονα), 9. Αγγειόσπερμα (Δικοτυλήδονα), 10. Αγγειόσπερμα (Μονοκοτυλήδονα).

Ασκήσεις Υπαίθρου: 1. Συλλογή, επεξεργασία, προσδιορισμός και διατήρηση μυκητολογικού υλικού από δασικά οικοσυστήματα (διήμερη εκδρομή). 2. Συλλογή, διατήρηση και προσδιορισμός φυτικού υλικού από φυσική περιοχή (ημερήσια εκδρομή). 3. Παρατήρηση και μελέτη φυτών σε Βοτανικό Κήπο (ημερήσια εκδρομή).

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ε. Καψανάκη - Γκότση, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων (Συντονίστρια Μαθήματος) - Θ. Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων
 
  Εργαστήρια: Ε. Καψανάκη - Γκότση, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Θ. Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Δρ. Ι. Λούβρου (ΕΔΙΠ) -  Δρ. Ι. Μπαζός (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Πυρρή (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL172/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιολογία των Φυτών (8η Αμερικανική Έκδοση, 1η Ελληνική 2014)
Συγγραφέας: Raven P.H., Evert R.F., Εichhorn S.E. - Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης  Κ. Θάνος, Γ. Ιατρού, Ν. Χριστοδουλάκης
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014 - ISBN: 978-618-80647-4-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33074691
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Χερσαία Φυτά & Μύκητες
Συγγραφέας: Καψανάκη - Γκότση Ε., Α. Γιαννίτσαρος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις - Τεύχος Α': Μύκητες
Συγγραφέας: Καψανάκη - Γκότση Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις - Τεύχος Β': Φυτά
Συγγραφέας: Γιαννίτσαρος Α.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2004
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Ασκήσεις Υπαίθρου - Τεύχος Γ': Μύκητες
Συγγραφέας: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2004
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Ο πρακτικός βαθμός προκύπτει από εξετάσεις στην ύλη των ασκήσεων. Ο βαθμός αυτός συμμετέχει με ποσοστό 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Δίνονται επίσης Σεμινάρια με συμμετοχή 10% επί του τελικού βαθμού του μαθήματος. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.