Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί (511 Ε)

ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α511 Ε' 2 3 3 4 Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

H εκπαίδευση των φοιτητών του Tμήματος στα αντικείμενα της Εξέλιξης, Ταξινομικής Aναγνώρισης, Συστηματικής Κατάταξης και Οικολογίας των φυτικών οργανισμών (κυανοβακτήρια, φύκη, σπερματόφυτα) που διαβιούν στο υδάτινο περιβάλλον.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Oι φοιτητές, με το πέρας των παραδόσεων και εργαστηριακών ασκήσεων, να είναι σε θέση να διακρίνουν την βιοποικιλότητα των υπό μελέτη οργανισμών, να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας, και να κατανοούν την οικολογική θέση των οργανισμών στα υδατικά οικοσυστήματα.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στα Φύκη. Οι Ρόλοι των Φυκών στη Βιογεωχημεία. Φύκη σε Βιοτικές ‘Ενώσεις’. (2 Ώρες)

Τεχνολογικές Εφαρμογές των Φυκών. Ποικιλότητα Φυκών και Συγγένειες. (2 Ώρες)

Κυανοβακτήρια – Χλωροξυβακτήρια. (2 Ώρες)

Ενδοσυμβίωση και Διαφοροποίηση των Ευκαρυωτικών Φυκών (έμφαση στα Glaucophyta και Chlorarachniophyta). Ευγληνοειδή. (2 Ώρες)

Κρυπτομονάδες. Απτόφυτα. Δινομαστιγωτά. (4 Ώρες)

Φωτοσυνθετικά Σταχυομαστιγωτά (Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Synurophyceae, Eustigmatophyceae, Raphidophyceae, Pelagophyceae, Dictyophyceae, Xanthophyceae, Phaeophyceae κτλ.) (4 Ώρες)

Ροδοφύκη (1 Ώρα)

Χλωροφύκη (Prasinophyceae, Ulvophyceae, Trebouxiophyceae, Chlorophyceae, Charophyceae) (4 Ώρες)

Οικολογία Φυκών (1 Ώρα)

Υδρόβια Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα & Σπερματόφυτα (Μορφολογία, βιολογικοί κύκλοι, ταξινομικά γνωρίσματα, συστηματική, φυλογένεση και οικολογία των ανωτέρων ταξινομικών βαθμίδων. Αντιπροσωπευτικές οικογένειες, γένη και είδη) (4 Ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Συλλογή μικροφυκών από διαφόρους βιοτόπους, μετρήσεις οικολογικών παραμέτρων. Καλλιέργεια (άσκηση υπαίθρου). 2. Κυανοβακτήρια - Παρατήρηση και ταξινόμηση νωπού, διατηρημένου και καλλιεργημένου υλικού που συλλέχθηκε στην άσκηση. Συγκριτικές παρατηρήσεις και προσδιορισμός χαρακτηριστικών μορφών στα ανωτέρω υλικά. 3-4. Χλωροφύκη - Μικροσκοπική παρατήρηση μορφολογικών γνωρισμάτων και σταδίων αναπαραγωγής σε νωπό, διατηρημένο και καλλιεργημένο υλικό. 5. Ροδοφύκη, Φωτοσυνθετικά Σταχυομαστιγωτά (Φαιοφύκη) - Μικροσκοπική παρατήρηση μορφολογικών γνωρισμάτων και σταδίων αναπαραγωγής σε νωπό και διατηρημένο υλικό. 6-7. Φωτοσυνθετικά Σταχυομαστιγωτά (με έμφαση στα Διάτομα) - Καθαρισμός υλικού και δημιουργία παρασκευασμάτων. Παρατήρηση σε φωτονικό μικροσκόπιο, μορφολογική ανάλυση και ταξινόμηση διαφόρων χαρακτηριστικών γενών. 8. Δινομαστιγωτά - Μικροσκοπική παρατήρηση μορφολογικών γνωρισμάτων και ταξινόμηση διαφόρων αντιπροσωπευτικών γενών σε διατηρημένο υλικό. 9-10. Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα, Σπερματόφυτα - Παρατήρηση μορφολογικών γνωρισμάτων σε στερεοσκόπιο, και προσδιορισμός χαρακτηριστικών υδρόβιων αντιπροσώπων από διάφορες οικογένειες με χρήση κλειδών.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Δ. Δανιηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας & Συστηματικής Μικροφυκών (Συντονιστής Μαθήματος)Θ. Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Ε. Καψανάκη - Γκότση, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Δρ. Ι. Λούβρου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Πυρρή (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Θ. Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Ε. Καψανάκη - Γκότση, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Δρ. Ι. Λούβρου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Δ. Καζάνης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Μπαζός (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
 

http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL110/

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Φύκη - Επιμέλεια Μετάφρασης: Α. Οικονόμου - Αμίλλη
Συγγραφέας: L.E. Graham, J.M. Graham & L.W. Wilcox
Εκδοτικός Οίκος: Ευρυδίκη Π. Κωσταράκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-87655-9-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 34271
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Αγγειώδη Φυτά
Συγγραφέας: Λ. Κουμπλή - Σοβαντζή, Θ. Κωνσταντινίδης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.