Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Βιοχημεία ΙΙ (301 Υ)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α301 Γ' 4 3 5 7 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

H κατανόηση των βασικών αρχών της βιοχημείας του μεταβολισμού, μέσω της παρουσίασης των κύριων καταβολικών και αναβολικών οδών που απαιτούνται για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό της ζώσας ύλης, καθώς και των ρυθμιστικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό τους.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

- Η κατανόηση του ενεργειακού μεταβολισμού.

- Η μελέτη και αναλυτική επεξήγηση των κύριων καταβολικών οδών που χρησιμοποιούνται για την αποικοδόμηση των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών.

- Η κατανόηση των αντιδράσεων του κιτρικού οξέος και της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, καθώς και της σημασίας τους για την παραγωγή ενέργειας.

- Η μελέτη των αντιδράσεων βιοσύνθεσης των αμινοξέων σακχάρων και λιπών.

- Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των βιολογικών μεμβρανών καθώς και των βασικών αρχών της μοριακής σηματοδότησης.

- Η εκμάθηση των βασικών στρατηγικών ρύθμισης του μεταβολισμού.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Στοιχεία Θερμοδυναμικής (2 Ώρες) - Βασικές αρχές του ενεργειακού μεταβολισμού (4 Ώρες) - Υδατάνθρακες: Χημική δομή και γενικές αντιδράσεις (2 Ώρες) - Γλυκόλυση (2 Ώρες) - Ρύθμιση της γλυκόλυσης (2 Ώρες) - Γλυκονεογένεση (2 Ώρες) - Κύκλος των φωσφορικών πεντοζών (2 Ώρες) - Αντιδράσεις μεταβολισμού απλών σακχάρων (2 Ώρες) - Αντιδράσεις μεταβολισμού ολιγο- και πολυσακχαριτών (2 Ώρες) - Ρύθμιση του μεταβολισμού του γλυκογόνου (2 Ώρες) - Κύκλος του κιτρικού οξέος (4 Ώρες) - Μεταβολισμός αμινοξέων και πρωτεϊνών (6 Ώρες) - Βιολογικές μεμβράνες (2 Ώρες) - Μεταφορά διαμέσου των μεμβρανών (2 Ώρες) - Υποδοχείς (2 Ώρες) - Μεταβολισμός των λιπών (6 Ώρες) - Αναπνευστική αλυσίδα και οξειδωτική φωσφορυλίωση (4 Ώρες) - Ορμόνες - Γενικές αρχές και τρόπος δράσης (2 Ώρες) - Γενικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί και αλληλεπιδράσεις στο διάμεσο μεταβολισμό (2 Ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Τρανσαμίνωση – Χρωματογραφία χάρτου. 2. Προσδιορισμός χημικών συστατικών DNA. 3. Ποιοτικός προσδιορισμός μονοσακχαριτών. Υδρόλυση του αμύλου. 4. Ποσοτικός προσδιορισμός αναγωγικών σακχάρων. Προσδιορισμός του Km της β-φρουκτοφουρανοσιδάσης. 5. Υδρόλυση λιπών. 6. Μελέτη Οξειδοαναγωγικών ενζύμων.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Δ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών (Συντονιστής Μαθήματος)
 
  Εργαστήρια: Δ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Α. Σκορίλας, Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας - Δ. Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Δρ. Ν. Αρβανίτης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ελ. Κραββαρίτη (ΕΔΙΠ) – Δρ. Ν. Παπανδρέου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Σκούρου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr/courses/BIOL171/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιοχημεία (μετάφραση της 7ης αμερικανικής έκδοσης)
Συγγραφέας: J.M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο 2014 - ISBN: 978-960-524-432-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41954660
 
  Τίτλος: Βιοχημεία και Παθοβιοχημεία Karlson
Συγγραφέας: Karlson, Doenecke, Koolman, Fuchs
Εκδοτικός Οίκος: Κ. & Ν. Λίτσας Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-372-156-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 111936
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας ΙΙ
Συγγραφέας: Δ. Σίδερης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Το εργαστήριο εξετάζεται ταυτόχρονα με το μάθημα.