Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Βιοχημεία ΙΙ (301 Υ)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ" (13Β006)
ΣΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α301 Γ' 4 3 5 7 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

H κατανόηση των βασικών αρχών της βιοχημείας του μεταβολισμού, μέσω της παρουσίασης των κύριων καταβολικών και αναβολικών οδών που απαιτούνται για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό της ζώσας ύλης, καθώς και των ρυθμιστικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό τους.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

1. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον ρόλο του ΑΤΡ και των συνενζύμων μεταφοράς ηλεκτρονίων στις καταβολικές και αναβολικές αντιδράσεις.

2. Η κατανόηση των βασικών μεταβολικών λειτουργιών μέσω της μελέτης των τρόπων παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και του ενδιάμεσου μεταβολισμού των κυρίων τροφικών μακρομορίων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια).

3. Η κατανόηση  των βασικών στρατηγικών ρύθμισης που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του μεταβολισμού.

4. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βιοχημικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την μελέτη των μεταβολικών αντιδράσεων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Στοιχεία Θερμοδυναμικής (2 Ώρες) - Βασικές αρχές του ενεργειακού μεταβολισμού (4 Ώρες) - Υδατάνθρακες: Χημική δομή και γενικές αντιδράσεις (2 Ώρες) - Γλυκόλυση (2 Ώρες) - Ρύθμιση της γλυκόλυσης (2 Ώρες) - Γλυκονεογένεση (2 Ώρες) - Κύκλος των φωσφορικών πεντοζών (2 Ώρες) - Αντιδράσεις μεταβολισμού απλών σακχάρων (2 Ώρες) - Αντιδράσεις μεταβολισμού ολιγο- και πολυσακχαριτών (2 Ώρες) - Ρύθμιση του μεταβολισμού του γλυκογόνου (2 Ώρες) - Κύκλος του κιτρικού οξέος (4 Ώρες) - Μεταβολισμός αμινοξέων και πρωτεϊνών (6 Ώρες) - Βιολογικές μεμβράνες (2 Ώρες) - Μεταφορά διαμέσου των μεμβρανών (2 Ώρες) - Υποδοχείς (2 Ώρες) - Μεταβολισμός των λιπών (6 Ώρες) - Αναπνευστική αλυσίδα και οξειδωτική φωσφορυλίωση (4 Ώρες) - Ορμόνες - Γενικές αρχές και τρόπος δράσης (2 Ώρες) - Γενικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί και αλληλεπιδράσεις στο διάμεσο μεταβολισμό (2 Ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Τρανσαμίνωση – Χρωματογραφία χάρτου. 2. Προσδιορισμός χημικών συστατικών DNA. 3. Ποιοτικός προσδιορισμός μονοσακχαριτών. Υδρόλυση του αμύλου. 4. Ποσοτικός προσδιορισμός αναγωγικών σακχάρων. Προσδιορισμός του Km της β-φρουκτοφουρανοσιδάσης. 5. Υδρόλυση λιπών. 6. Μελέτη Οξειδοαναγωγικών ενζύμων.

 
Διδάσκοντες:
 
  Δ. Σίδερης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών (Συντονιστής Μαθήματος)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL171/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιοχημεία - Μετάφραση της 8ης Αμερικανικής Έκδοσης
Συγγραφέας: Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019 - ISBN: 978-618-5173-40-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 77113116
 
  Τίτλος: Βιοχημεία
Συγγραφέας: T.A. Brown
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019 - ISBN: 978-618-5173-50-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86199397
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας ΙΙ
Συγγραφέας: Δ. Σίδερης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος απαιτούνται καλές γνώσεις των φοιτητών/τριών στα βασικά μαθήματα Ανόργανη Χημεία και Αναλυτική Χημεία και ιδιαίτερα στα μαθήματα Οργανική Χημεία και Βιοχημεία Ι.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης την ίδια ημέρα, η οποία περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών στις μεθοδολογίες και πρακτικές που ασκήθηκαν, β) Προβλήματα για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στην ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και γ) Ασκήσεις για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στην επαγωγική σκέψη και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων. Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας με: α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης, β) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης και γ) Προβλήματα ή/και ασκήσεις βασισμένα στις θεωρητικές γνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις. 

Ο συνολικός βαθμός προκύπτει κατά 20% από τη γραπτή εξέταση του εργαστηρίου και κατά 80% από τη γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος.