Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Φυσιολογία Φυτών (304 Υ)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α304 Γ' 4 3 5 7 Τομέας Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργικής πολυπλοκότητας των φυτικών οργανισμών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιληφθούν σε βάθος τους μηχανισμούς και τη σημασία των βιοχημικών, βιοφυσικών και αναπτυξιακών λειτουργιών και διεργασιών στη ζωή ενός φυτού: από την εμβρυογένεση και τη φύτρωση, τη φωτοσύνθεση, τις υδατικές σχέσεις και τη θρέψη, στην αύξηση, την ανάπτυξη και τις αποκρίσεις σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, μέχρι τη γήρανση και τον θάνατο.

 
Στόχοι Μαθήματος:
 
 

Η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων αλλά και κριτικής σκέψης για τη σημασία των φυτικών λειτουργιών σε κάθε δυνατό επίπεδο οργάνωσης (μακρομόρια, κύτταρα, ιστοί, όργανα, ολόκληρα φυτά, πληθυσμοί), χρησιμοποιώντας διαφόρους τρόπους θεώρησης και προσέγγισης (μοριακή βιολογία, βιοχημεία, κλασική πειραματική φυσιολογία, οικοφυσιολογία). Επίσης ιδιαίτερο στόχο αποτελεί τόσο η θεωρητική κατανόηση της σπουδαιότητας του πειραματισμού στη Φυσιολογία Φυτών όσο και η βιωματική και πρακτική εμπειρία κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2ωρες διαλέξεις:

1. Εισαγωγή στη Φυσιολογία Φυτών. Εισαγωγή στη Φωτοσύνθεση

2. Φωτοσύνθεση - οι φωτεινές αντιδράσεις

3. Φωτοσύνθεση - οι αντιδράσεις δέσμευσης του άνθρακα (κύκλοι C3 και C2)

4. Φωτοσύνθεση - μηχανισμοί συσσώρευσης CO2 (υδρόβια φυτά, C4, CAM)

5. Ο έλεγχος και η ρύθμιση της φωτοσύνθεσης

6. Το νερό στη ζωή των φυτών - Νερό και φυτικά κύτταρα

7. Το νερό στη ζωή των φυτών - Υδατικό ισοζύγιο των φυτών

8. Μεταφορά διαλυμένων ουσιών. Μεταφορά στο φλοίωμα

9. Αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις

10. Ανόργανη θρέψη - απαραίτητα θρεπτικά, τροφοπενίες, αναζήτηση θρεπτικών

11. Βιολογική δέσμευση αζώτου. Αφομοίωση ανόργανων θρεπτικών στοιχείων

12. Αναπνοή και μεταβολισμός αποταμιευτικών λιπιδίων

13. Δευτερογενείς μεταβολίτες - δομή, βιοσύνθεση και λειτουργίες

14. Αύξηση, Διαφοροποίηση, Ανάπτυξη. Κινητική της αύξησης

15. Φωτομορφογένεση - οι αποκρίσεις των φυτών στο φως

16. Φύτρωση και αρχική ανάπτυξη αρτιβλάστου

17. Φωτοπεριοδισμός και Άνθιση

18. Οι κινήσεις των φυτών. Βιολογικοί ρυθμοί και ημερήσιο ρολόι

19. Φυτορμόνες - Αυξίνες

20. Γιββερελλίνες

21. Κυτοκινίνες & Βρασσινοστεροειδή

22. Αιθυλένιο & Αποκοπτικό οξύ

23. Είναι τα φυτά "διαφορετικά"; H πλαστικότητα των φυτικών γονιδιωμάτων

24. Arabidopsis thaliana: το πρότυπο φυτό

25. Μεταγωγή σήματος στα φυτά: από το σήμα στον υποδοχέα και στην απόκριση

26. Παραδείγματα μονοπατιών μεταγωγής σήματος στα φυτά.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Ανόργανη θρέψη φυτών. 2. Χρωστικές πλαστιδίων. 3. Φωτοσύνθεση. 4. Αναπνοή. 5. Μεταβολισμός αζώτου. 6. Διαπνοή. 7. Υδατικές σχέσεις φυτικών ιστών. 8. Φύτρωση και λήθαργος σπερμάτων. 9. Φως και ανάπτυξη. 10. Φυτορμόνες και φυτική αύξηση. 11. Φωτοτροπισμός.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Κ. A. Θάνος, Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών (Συντονιστής Μαθήματος) - Κ. Γεωργίου, Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών - Σ. Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών - Α. Ρούσσης, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών - Μ. Σ. Μελετίου - Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών
 
  Εργαστήρια: Κ. Γεωργίου, Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών - Σ. Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών - Α. Ρούσσης, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών - Μ. Σ. Μελετίου - Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών - Δρ. Π. Δεληπέτρου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Μ. Δούση (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL132/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Φυσιολογία Φυτών - Έκδοση 5η Αμερικανική - 1η Ελληνική
Συγγραφέας: Taiz Lincoln, Zeiger Eduardo - Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Κ. Θάνος
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012 - ISBN: 978-960-98123-9-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 12464847
 
  Τίτλος: Φυσιολογία Φυτών: από το Μόριο στο Περιβάλλον
Συγγραφέας: Επιμέλεια: Κ. Α. Ρουμπελάκη - Αγγελάκη
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο, 2003 - ISBN: 978-960-524-168-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 329
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών
Συγγραφέας: Κ. Α. Θάνος, Κ. Σπυροπούλου, Κ. Γεωργίου, Σ. Ριζοπούλου, Μ. Σ. Μελετίου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα,
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 50% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.