Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Ζωολογία ΙΙ (203 Υ)

ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Α203 Γ' 4 3 5 7 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας 
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Το φύλο των Χορδωτών (21 Ώρες): Εξωτερική και εσωτερική μορφολογία, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, ειδικές προσαρμογές και Συστηματική των ομάδων: Γενικά περί Χορδωτών (2 Ώρες), Ουροχορδωτά – Κεφαλοχορδωτά (2 Ώρες), Ιχθύες (5 Ώρες), Αμφίβια (4 Ώρες), Ερπετά (2 Ώρες), Πτηνά (2 Ώρες), Θηλαστικά (4 Ώρες).

Λειτουργίες των Zώων (22 Ώρες): Στήριξη - Κίνηση (2 Ώρες), Ανοσία (2 Ώρες), Εσωτερικά υγρά, Αναπνοή (2 Ώρες), Ομοιόσταση (2  Ώρες), Νευρικός συντονισμός (2 Ώρες), Χημικός συντονισμός (2 Ώρες), Πέψη – Διατροφή (2 Ώρες), Συμπεριφορά ζώων (2 Ώρες), Βιόσφαιρα και κατανομή ζώων (2 Ώρες), Οικολογία των ζώων (2 Ώρες), Πανίδα της Ελλάδος (2 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Χαιτόγναθα, Ουροχορδωτά & Κεφαλοχορδωτά (ανατομή) 2. Οστεϊχθύες (ανατομή) 3. Ιχθύες (Συστηματική) 4. Αμφίβια (ανατομή) 5. Αμφίβια - Ερπετά: Συστηματική 6. Πτηνά (ανατομή) 7. Θηλαστικά (ανατομή) 8. Πτηνά - Θηλαστικά: Συστηματική 9. Δομή αισθητηρίων οργάνων.

Σε κάθε εργαστήριο δίνονται στοιχεία Συστηματικής, χαρακτηριστικά εξωτερικής και εσωτερικής μορφολογίας (συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό, γενετικό, κ.λπ.), στοιχεία του βιολογικού κύκλου, στοιχεία Οικολογίας και στοιχεία αναγνώρισης (Κλείδες). Επίσης παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αντιπρόσωποι της κάθε ομάδας.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Π. Παφίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας (Συντονιστής Μαθήματος) - Π. Μεγαλοφώνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας - Σκ. Ντέντος, Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας - Δρ. Χ.-Α. Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Αναστασίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Β. Κρικώνη (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Π. Παφίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας - Π. Μεγαλοφώνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας - Σκ. Ντέντος, Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας - Δρ. Χ.-Α. Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Αναστασίου (ΕΔΙΠ) - Ελ. Γαλένου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Χρ. Γεωργιάδης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Β. Κρικώνη (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές - Τόμος Β'
Συγγραφέας: Hickman, Roberts, Keen, Larson, L’Anson, Eisenhour
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia E.Π.E.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 978-618-5173-05-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50657506
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Ζωολογία ΙΙ: Εργαστηριακός Οδηγός Ασκήσεων
Συγγραφέας: Γ. Βερροιόπουλος, Κ. Γιαννόπουλος, Ρ. Μ. Τζαννετάτου - Πολυμένη, Π. Μεγαλοφώνου, Β. Κρικώνη - Κυρίτση
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2009
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.