Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Κατανομή Μαθημάτων σε Εξάμηνα

A' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Ανόργανη Χημεία

Υ

104

3

3

4

5,0

ΧΤ

Γενικά Μαθηματικά

Υ

106

5

-

5

5,0

ΜΤ

Εισαγωγή στη Βιολογία

Υ

101

3

3

4

6,5

ΓΕΒ

Εισαγωγή στη Βοτανική

Υ

103

4

3

5

7,0

ΒΟΤ

Οργανική Χημεία

Υ

105

5

3

6

7,0

ΧΤ

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Αναλυτική Χημεία

Υ

205

3

4

4

5,0

ΧΤ

Βιοχημεία Ι

Υ

201

4

3

5

7,0

ΒΜΒ

Ζωολογία Ι

Υ

102

4

3

5

7,0

ΖΘΒ

Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική

Υ

206

4

3

5

7,0

ΟΙΚ

Φυσική

Υ

204

4

3

5

5,0

ΦΤ

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Ανατομία Φυτών

Ε

507

3

3

4

4,5

ΒΟΤ

Βιοχημεία ΙΙ

Υ

301

4

3

5

7,0

ΒΜΒ

Ζωολογία ΙΙ

Υ

203

4

3

5

7,0

ΖΘΒ

Κυτταρική Βιολογία

Υ

302

4

3

5

7,0

ΒΚΒ

Παλαιοντολογία

Ε

510

3

3

4

3,5

ΓΤ

Φυσική Ανθρωπολογία

Ε

502

3

3

4

5,5

ΦΖΑ

Φυσιολογία Φυτών

Υ

304

4

3

5

7,0

ΒΟΤ

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Βιοστατιστική

Ε

608

3

-

3

3,5

ΙΣ

Γενετική

Υ

401

5

3

6

8,0

ΓΕΒ

Γενική Οικολογία

Υ

403

4

3

5

7,0

ΟΙΚ

Μεταβολισμός Φυτών

Ε

601

4

3

5

5,5

ΒΟΤ

Μοριακή Βιολογία

Υ

402

4

3

5

7,0

ΒΜΒ

Παιδαγωγικά

Ε

610

2

3

3

5,0

ΦΠΨ

Φυσιολογία Ζώων

Υ

404

4

3

5

7,0

ΦΖΑ

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Ανοσολογία

Ε

503

3

3

4

5,5

ΦΖΑ

Βιολογία Φυτικού Κυττάρου

Ε

506

3

2

4

5,5

ΒΟΤ

Γενετική Ανθρώπου

Ε

505

3

3

4

5,5

ΓΕΒ

Γενική Μικροβιολογία

Υ

303

4

3

5

7,0

ΒΟΤ

Ειδικά Θέματα Γενετικής

Ε

504

4

-

4

5,5

ΓΕΒ

Οικολογία Πληθυσμών

Υ

501

4

3

5

7,0

ΟΙΚ

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί

Ε

511

2

3

3

4,0

ΟΙΚ

Χερσαία Φυτά & Μύκητες

Ε

512

3

3

4

5,5

ΟΙΚ

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Βιοπληροφορική

Ε

614

3

3

4

5,5

ΒΚΒ

Βιοφυσική

Ε

606

4

3

5

6,0

ΒΚΒ

Ειδικά Θέματα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας

Ε

603

3

3

4

5,5

ΒΟΤ

Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας

Ε

612

4

3

5

6,0

ΒΚΒ

Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας

Ε

615

4

-

4

5,5

ΒΜΒ

Ζωική Ποικιλότητα

Ε

617

3

3

4

5,5

ΖΘΒ

Κλινική Χημεία

Ε

607

3

3

4

5,5

ΒΜΒ

Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων

Ε

808

3

3

4

5,5

ΦΖΑ

Υδατοκαλλιέργειες

Ε

605

3

3

4

5,5

ΖΘΒ

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία

Ε

703

4

3

5

6,0

ΒΚΒ

Βιολογική Ωκεανογραφία

Ε

704

3

3

4

5,5

ΖΘΒ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

801

-

-

7,5

17

-

Εξελικτική Βιολογία

Υ

708

5

-

5

7,0

ΔΙΑΤ

Ιχθυολογία

Ε

705

2

3

3

4,0

ΖΘΒ

Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης

Ε

707

4

-

4

5,5

ΓΕΒ

Οικοσυστήματα Επιφανειακών Yδάτων

Ε

709

2

3

3

4,0

ΟΙΚ

 

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

               
Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Κ.Α. Θεωρία Άσκηση Δ.Μ. ECTS Τομ./Τμ.
               

Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών

Ε

809

3

3

4

5,0

ΒΟΤ

Βιοτεχνολογία

Ε

806

3

3

4

5,5

ΔΙΑΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

801

-

-

7,5

17

-

Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας

Ε

706

4

-

4

5,5

ΒΜΒ

Οικοφυσιολογία Φυτών

Ε

802

4

3

5

5,5

ΒΟΤ

Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Ε

804

4

3

5

5,5

ΟΙΚ