Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Εντός παρενθέσεως εμφανίζονται τα Αμφιθέατρα διεξαγωγής εξετάσεων

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3/9 - 7/9/1918

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9
ΤΡΙΤΗ 4/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 ΠΕΜΠΤΗ 6/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9
09:00 - 12:00
Βιοπληροφορική
(11Α & 11Β)
Παιδαγωγικά 
(11Α & 11Β)
Βιολογία
Φυτικού Κυττάρου
(11Α & 11Β)
Εργαστήριο 
Οργανικής Χημείας
(11Α & 11Β)
Ζωολογία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Μεταβολισμός Φυτών
(11Α & 11Β)
Ιχθυολογία
(11Α & 11Β)
Αναλυτική Χημεία
(11Α, 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Βιοχημείας
(11Α & 11Β)
Γενετική Ανθρώπου
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Βιοχημεία/Βιοχημεία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Οικοσυστήματα
της Ελλάδας
(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Ζώων
(11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα Μορ. & Εφαρμ. Μικροβιολογίας
(11Α & 11Β)
Ανόργανη Χημεία
(11Α, 11Β)
           

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10 - 14/9/2018

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9
ΤΡΙΤΗ 11/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 ΠΕΜΠΤΗ 13/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9
09:00 - 12:00
Φυσική
(11Α, 11Β)
Γενική
Μικροβιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα 
Γενετικής
(11Α & 11Β)
Παλαιοντολογία
(11Α & 11Β)
Εξελικτική Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
12:00 - 15:00
Βιοφυσική 
(11Α & 11Β)
Ζωολογία
(11Α, 11Β)
Φυσιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Οργανική Χημεία
(11Α, 11Β)
Φυσική Ανθρωπολογία
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Βιοχημεία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Οικοσυστήματα 
Επιφανειακών Υδάτων
(11Α & 11Β)
Βιολογική
Ωκεανογραφία
(11Α & 11Β)
Γενετική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Εισαγωγή στη
Βοτανική
(11Α, 11Β)
           

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 17 - 21/9/2018

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/9
ΤΡΙΤΗ 18/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 ΠΕΜΠΤΗ 20/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9
09:00 - 12:00
Κλινική Χημεία
(11Α & 11Β)
Κυτταρική Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ανατομία Φυτών
(11Α & 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής Βιολογίας
(11Α & 11Β)
Στοιχ. Μαθ/κών & Βιοστατιστική - Βιοστατιστική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία
(11Α & 11Β)
Υδρόβιοι Φυτικοί
Οργανισμοί
(11Α & 11Β)
Μοριακή Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας
(11Α, 11Β)
Εργαστήριο 
Ανόργανης Χημείας
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Βοτανική - Ταξινομική Φυτών
& Βιοσυστηματική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ζωική
Ποικιλότητα
(11Α & 11Β)
Ανοσολογία
(11Α & 11Β)
Γενική Οικολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Υδατοκαλλιέργειες
(11Α & 11Β)
           

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 24 - 28/9/2018

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/9
ΤΡΙΤΗ 25/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9 ΠΕΜΠΤΗ 27/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9
09:00 - 12:00
Οικολογία Πληθυσμών
(11Α, 11Β)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Αναπτυξιακή & Μοριακή 
Βιολογία Φυτών
(11Α & 11Β)
Συγκριτική
Φυσιολογία Ζώων
(11Α & 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Κυτταρικής Βιολογίας
(11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Οικοφυσιολογία
Φυτών
(11Α & 11Β) 
Ζωολογία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Βιοτεχνολογία
(11Α & 11Β)
Μαθηματικά
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Εισαγωγή στη 
Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Φυτά 
& Μύκητες
(11Α & 11Β) 
Γενική & Αναλυτική  Χημεία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
-