Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας (615 Ε)

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α615 ΣΤ' 4 - 4 5,5 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση και η εμπέδωση εις βάθος θεμάτων αιχμής της Μοριακής Βιολογίας καθώς και των εφαρμογών τους.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η εκμάθηση και η εμπέδωση σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στη δομή και οργάνωση του ευκαρυωτικού DNA, στη διακίνηση πρωτεϊνών, στη μεταγωγή σημάτων, στη μελέτη της ρύθμισης της μεταγραφής ευκαρυωτικών γονιδίων, στους διαγονιδιακούς οργανισμούς, στη μελέτη και ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων, στις σύγχρονες μεθόδους αλληλούχισης, στη Φαρμακογονιδιωματική και στη Μοριακή Ογκολογία.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Αρχές γονιδιωματικής (6 ώρες) - Ο κόσμος των μη κωδικών μορίων RNA (4 ώρες) - Υποκινητές και ενισχυτές (5 ώρες) - Η ρύθμιση της δομής της χρωματίνης  (4 ώρες) - Η διακίνηση των πρωτεϊνών  (4 ώρες) - Μεταγωγή σημάτων (5 ώρες) - Ρύθμιση της μεταγραφής ευκαρυωτικών γονιδίων (4 ώρες) - Διαγονιδιακοί οργανισμοί (4 ώρες) - Mελέτη και ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων (4 ώρες) - Σύγχρονες μέθοδοι αλληλούχισης (6 ώρες) - Φαρμακογονιδιωματική - Μοριακή Ογκολογία (6 ώρες)

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Α. Σκορίλας, Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας (Συντονιστής Μαθήματος) - Γ. Ροδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής και Εξελικτικής Βιολογίας - Δ. Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Δρ. Ελ. Κραββαρίτη (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ανασυνδυασμένο DNA (3η Έκδοση)
Συγγραφέας: James D. Watson κ.α.
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλεξανδρούπολη, 2007 - ISBN: 978-960-88412-5-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 2625
 
  Τίτλος: GENES VIII - Επίτομη Έκδοση (Έκδοση: 1η)
Συγγραφέας: Benjamin Lewin
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλεξανδρούπολη, 2013 - ISBN: 978-960-99895-9-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33133226
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας
Συγγραφέας: Γ. Κ. Ροδάκης, Ρ. Λεκανίδου, Σ. Τσιτήλου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2012
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
Παρατηρήσεις: