Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (808 Ε)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α808 ΣΤ' 3 3 4 5,5 Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Συγκριτική μελέτη της λειτουργικής διαφοροποίησης των φυσιολογικών συστημάτων στα διάφορα ζωικά φύλα (2 Ώρες) - Νευρικό σύστημα (2 Ώρες)

Νευρικό σύστημα (4 ώρες): Νευρικό πλέγμα κοιλεντερωτών, οργάνωση και λειτουργία των γαγγλίων των ασπονδύλων, εθισμός, μάθηση, δοκιμές και φυσιολογικές διαφορές των νευρικών κυττάρων σπονδυλωτών - ασπονδύλων. Αυξητικός παράγοντας νεύρων.

Αισθητήρια (4 Ώρες): Μηχανοϋποδοχείς, λαβύρινθος, πλευρική γραμμή ψαριών, ακοή ψαριών, ανθρώπου. Χημειοϋποδοχείς: φερομόνες ως συστήματα επικοινωνίας. Όραση: δομή, λειτουργία ματιού, μηχανισμοί εστίασης. -

Κυκλοφορικό (5 Ώρες): Δομή και λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Κλειστό – ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα.

Αναπνοή (4 Ώρες): Εξάτμιση, λαχάνιασμα, απώλεια θερμοκρασίας, αναπνοή πουλιών, άσκηση, ενέργεια, αντιροή.-

Ενδοκρινές σύστημα (4 Ώρες)

Ωσμωρύθμιση - Απεκκριτικά συστήματα (4 Ώρες)

Μυς (2 Ώρες)

Πέψη (3 Ώρες)

Θερμορύθμιση (3 Ώρες)

Μεταβολισμός ενέργειας (2 Ώρες)

Συγκριτική Ανοσολογία (2 Ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Επίδραση της θερμοκρασίας στις ιδιότητες αγωγής των δυναμικών δράσης στο ισχιακό νεύρο του βατράχου. 2. Μηχανισμοί κυτταρικής μεταφοράς – Κυτταρική διαπερατότητα 3. Βιονεργετική – Προσδιορισμός ATP. 4. Ιδιότητες του καρδιαγγειακού συστήματος. 5. Συγκριτική μελέτη της καρδιάς των σπονδυλωτών. 6. Μηχανισμοί διατήρησης της κυτταροπλασματικής οξειδοαναγωγικής ισορροπίας σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. 7. Μετατοπίσεις της καμπύλης κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. 8. Μηχανισμοί πέψης σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. 9. Μελέτη της υπόφυσης - Ορμονική ρύθμιση του χρώματος στο βάτραχο. 10. Ωσμωρύθμιση. 11. Μεταβολικός ρυθμός.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ε. Δ. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Σ. Ευθυμιόπουλος, Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας - Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Ρ. Τσιτσιλώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας - Αικ. Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων
 
  Εργαστήρια: Ε. Δ. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας - Σ. Ευθυμιόπουλος, Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας - Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Ρ. Τσιτσιλώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας - Αικ. Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Δρ. Αθ. Μαρμάρη (ΕΔΙΠ) - Δρ. Σ. Παπαβασιλείου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Αγγ. Φωτεινοπούλου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Περιβαλλοντική Φυσιολογία των ζώων - Τόμος Ι: Συγκριτική Φυσιολογία
Συγγραφέας: Willmer Pat, Stone Graham, Johnson Ian - Επιμελητής: Μπέης Ισίδωρος
Εκδοτικός Οίκος: ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2008 - ISBN: 960-87714-3-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 48183
 
  Τίτλος: Περιβαλλοντική Φυσιολογία των ζώων - Τόμος ΙΙ:  Προσαρμογές στο περιβάλλον - Έκδοση: A'
Συγγραφέας: Willmer Pat, Stone Graham, Johnson Ian - Επιμέλεια: Μπέης Ισίδωρος, Γαϊτανάκη Αικατερίνη, Μαρμάρη Αθηνά
Εκδοτικός Οίκος: ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2008 - ISBN: 978-960-877-144-4
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 48187
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Συγκριτκής Φυσιολογίας Ζώων
Συγγραφέας: Ι.  Μπέης, Αικ. Γαϊτανάκη. Ε. Βαλάκος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Πώς Λειτουργούν τα Ζώα
Συγγραφέας: Nielsen, Μετάφραση: Μπέης Ισίδωρος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2000
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.